Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/3-dniowe-certyfikowane-szkolenie-auditor-wewnetrzny-zintegrowanego-systemu-zarzadzania-wedlug-norm-iso-14001-i-pn-nohsas-18001-35720-id8358

Informacje o szkoleniu

 • 3-dniowe certyfikowane szkolenie Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: ISO 14001 i PN-N/OHSAS 18001


  ID szkolenia: 35720
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel LOGOS
  Szujskiego
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni
 • Organizator szkolenia:

  Firma QCONSULTANT Arkadiusz Malczyk
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

3-dniowe szkolenie łączy teorię z praktyką, dzięki czemu uczestnik nabywa komplementarną wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne do pełnienia w swojej firmie funkcji auditora wewnętrznego.
W ostatnich latach najczęściej wdrażanymi systemami zarządzania w polskich przedsiębiorstwach – oprócz ISO 9001: 2008 – jest System Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001: 2004 i/lub zasad EMAS oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg. norm: PN-N 18001: 2004 i/lub OHSAS 18001: 2007. Systemy te często są wdrażane równolegle w postaci Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy Firm/instytucji/organizacji, w których planowane jest wdrożenie lub osoby, które zostały wyznaczone na auditorów wewnętrznych w firmach posiadających już wdrożone systemy zarządzania środowiskowego lub systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, które w profesjonalny sposób chcą podwyższać swoje kompetencje.

Program szkolenia:

I DZIEŃ
Rejestracja uczestników/ wypełnienie ankiety (określenie kompetencji)
1. Wprowadzenie do norm ISO 14001 i OHSAS/PN 18001.
2. Podstawowe definicje.
3. Interpretacja wymagań normy ISO 14001
4. Interpretacja wymagań normy OHSAS/PN 18001.
II DZIEŃ
5. Dokumentowanie zintegrowanego systemu zarządzania.
6. Cele, zadania i rodzaje auditów,
7. Zasady prowadzenia i dokumentowania auditów, WARSZTATY
8a Formułowanie niezgodności oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych – 1 część
III DZIEŃ
8b Formułowanie niezgodności oraz inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych – 2 część, WARSZTATY
9a Praktyczne techniki auditowe - 1 część
9b Praktyczne techniki auditowe - 2 część
Podsumowanie - EGZAMIN

Informacje o prelegentach:

Szkolenie realizuje auditor, trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi zajęcia m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Warmiosko-Mazurskim w Olsztynie oraz rejestrowane w IRCA szkolenia na auditorów wiodących. Absolwent Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Auditor Wiodący Systemów Zarządzania Jakością, Auditor Wiodący Systemów Zarządzania Środowiskowego, Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg norm PN-N 18001/OHSAS 18001. Ekspert specjalizujący się we wdrożeniach nowoczesnych systemów zarządzania w branży komunalnej, metalowej, górniczej, budowlanej oraz w jednostkach administracji publicznej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 0 zł za osobę

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, certyfikat, przerwy kawowe, lunche

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia i dokonanie płatności (szczegóły na www.qconsultant.com.pl)

Wydarzenie: 3-dniowe certyfikowane szkolenie Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania według norm: ISO 14001 i PN-N/OHSAS 18001