50% KUP od wynagrodzenia pracowników twórczych oraz nowe ulgi na innowacje

O szkoleniu

Z punktu widzenia właścicieli istotne będą informacje w jaki sposób i w jakim stopniu ulgi podatkowe mogą zredukować ich obciążenia podatkowe. Z kolei, pracownicy księgowi zdobędą wiedzę niezbędną do podatkowego oraz rachunkowego rozliczenia ulg w sposób zgodny z przepisami.

Kto powinien wziąć udział?

 

Szkolenie skierowane jest nie tylko do zaawansowanych technologicznie dużych firm, ale przede wszystkim do małych i średnich podmiotów.  

Program szkolenia

PROGRAM:

1. 50% koszty uzyskania przychodu do wynagrodzeń pracowników twórczych
    • pojęcie utworu
    • działalność badawczo-rozwojowa jako utwór
    • program komputerowy jako utwór
    • dokumentacja techniczna i projektowa jako utwór
    • nabycie praw autorskich przez pracodawcę
    • opodatkowanie dochodów z przeniesienia autorskich praw majątkowych
    • składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników otrzymujących honorarium autorskie
    • wypłata wynagrodzenia z zastosowaniem autorskich praw majątkowych w kontekście nieobecności pracownika
    • kwalifikacja innych składników wynagrodzenia jako podstawy stosowania 50% kosztów podatkowych
    • zasady oceny utworów przez organy podatkowe
    • sposób kalkulacji honorarium autorskiego
    • obowiązki dokumentacyjne.
2. Ulgi na działalność innowacyjną
    • ulga na innowacyjnych pracowników – dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej, a ponoszących koszty w związku z zatrudnianiem
wysoko kwalifikowanych pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej
    • ulga na prototyp – na produkcję próbną nowego produktu lub wprowadzenie go na rynek
    • ulga na ekspansję – na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów w kraju i za granicą 50% KUP od wynagrodzenia pracowników twórczych oraz nowe
ulgi na innowacje
    • ulga na robotyzację, polegająca na zmniejszeniu obciążeń podatkowych w wyniku zakupu fabrycznie nowych robotów przemysłowych oraz oprogramowania i rzeczy niezbędnych do obsługi tych robotów.

Czas trwania

17:30 - 20:30

Prelegenci

Piotr Perkowski

Absolwent studiów licencjackich i magisterskich w Szkole Głównej Handlowej na kierunku finanse i rachunkowość oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa podatkowego ukończonych na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych i cen transferowych. Wieloletnie doświadczenie praktyczne w obszarze podatków zdobyte podczas pracy w wiodących firmach doradczych oraz na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w wewnętrznych działach podatkowych największych polskich i zagranicznych firm w branżach takich jak telekomunikacja, handel detaliczny czy energetyka. W trakcie kariery zawodowej uczestniczył w przeglądach podatkowych i projektach due dilligence, prowadził szkolenia podatkowe, sporządzał opinie, raporty, przygotowywał wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych i pisma procesowe oraz wdrażał wewnętrzne procedury i instrukcje podatkowe.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Live Webinar
Live Webinar
Live Webinar
Live Webinar

Rejestracja

390,00 zł netto
390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 20.51% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!