Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/5s-36007-id2906

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

• przekazanie uczestnikom wiedzy na temat metodologii 5s, pobudzenie lub pogłębienie świadomości na ten temat.

Szkolenie skierowane jest do:

Celem szkolenia jest przygotowanie osób, które w swoich przedsiębiorstwach będą mogły pełnić rolę uczestników systemu 5S. Poznają Państwo przede wszystkim praktyczne aspekty wdrażania. Poszczególne kroki, techniki i narzędzia trenerzy ilustrują przykładami z wdrożeń, zdjęciami.

Program szkolenia:

AGENDA SZKOLENIA
8:00 –9:00
Otwarcie szkolenia, przyjęcie zasad pracy
Wprowadzenie do 5S:
• Pojęcie Lean Manufacturing,
• Pojęcie straty, wartości dodanej
• Znaczenie 5S dla Lean
• Dlaczego potrzebujemy 5S – przykłady z Firm produkcyjnych
• Po co wdrażać 5S? Argumenty
9:15 –10:30
• Szkic systemu 5S i jego podstawowych założeń
Krok I Selekcja.
• Zasady selekcji
• Technika czerwonych kartek
• Dokumentacja przed i po
Krok II Systematyka.
• Zarządzanie wzrokowe
• Oznakowanie poziome i pionowe
• Opisy
• Uporządkowanie narzędzi i przyrządów
• wykresy spaghetti, układ stanowisk
• Doskonalenie stanowisk pracy
10:45 –11:45
Krok III Sprzątanie.
• Harmonogramy czyszczenia
• Włączenie czyszczenia do normalnej działalności
• Eliminacja miejsc brudzących
• Połączenie 5S z autonomicznym utrzymaniem
Krok IV Standaryzacja.
• Standardy czystości i porządku
• Standardy opisów i oznaczeń
• Przypisanie odpowiedzialności za 5S
• Integracja trzech pierwszych kroków w normalne obowiązki
• Zmiana świadomości
Krok V Samodyscyplina
• Listy kontrolne i audity
• Promocja dyscypliny w całej korporacji
• Zarządzanie wzrokowe systemem 5S
• Utrzymanie systemu
5S w administracji
• System 5S w biurze
12:00 –13:00
Metodyka wdrażania
• Analiza sytuacji bieżącej
• Przygotowanie projektu
• Harmonogramy wdrożeniowe
• Tablice informacyjne projektu
• Uczestnicy wdrożenia 5S i ich rola
• Największe pułapki podczas wdrożenia 5S. Jak im zapobiegać?
• Korzyści dla Firmy z wdrożenia 5S
• Korzyści dla pracowników
• Narzędzia motywacyjne


13:00 –13:30 LUNCH

13:30 – 16:00
Przeniesienie teorii na praktykę produkcyjną
• Omówienie możliwości wdrożenia 5S w Firmie uczestników szkolenia
• Stworzenie wstępnego harmonogramu wdrożenia
• Stworzenie struktury 5S
• Przypisanie ról i zadań
• Przejście po hali produkcyjnej w celu wyodrębnienia obszarów 5S
• Wykonanie auditów 5S przez uczestników – omówienie działań korygujących

Podsumowanie

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzone są przez trenerów posiadających praktykę we wdrożeniach systemów Lean w firmach produkcyjnych. Trenerzy podzielą się wiedzą i doświadczeniem z wdrożeń 5S na hali produkcyjnej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350zł 350 PLN netto

Cena zawiera:

skrypt uczestnika (także w formie elektronicznej do samodzielnego używania i przetwarzania), materiały pomocnicze, certyfikat ukończenia kursu.Przerwy kawowe oraz lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

KOSZT UCZESTNICTWA :

350 zł netto od osoby a przy
zgłoszeniu co najmniej3 osób
z jednego zakładu 250 zł netto
dzięki dofinansowaniu z funduszu
K.U.R.E.N. Productivity

Wydarzenie: 5S