ACCESS – BUDOWANIE NOWYCH BAZ DANYCH – SPECJALIZACJA III STOPNIA

O szkoleniu

Szkolenie przekazuje wiedzę która jest fundamentalna dla każdego projektanta bazodanowego, tzn. w jaki sposób gromadzić dane w bazach danych by były one użyteczne dla prowadzonego biznesu. Ponadto szkolenie kreuje u kursantów potrzebę rozwijania baz danych o kolejne autorskie interfejsy dostępu do danych oraz potrzebę eleganckiego prezentowania danych w postaci raportów.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie przeznaczony jest dla osób pracujących z MS Access a chcących rozwinąć swoje umiejętności o rozbudowywanie istniejących baz lub tworzenie nowych baz danych. Od kursanta szkolenia wymagane jest wiedza na temat tworzenia kwerend w stopniu umożliwiającym wyszukiwanie, łącznie oraz grupowanie danych (w tym znajomość podstawowych funkcji skalarnych). Doskonałym przygotowaniem jest ukończenie kursu: Access – specjalizacja I i II stopnia.

Program szkolenia

Terminy
12 10 2015 - 14 10 2015 - Warszawa
23 11 2015 - 25 11 2015 - Warszawa

Program
Moduł 1: Tworzenie dobrych projektów bazodanowych
– Terminologia systemów bazodanowych
– Obiekty podlegające modelowaniu
– Tabela jako miejsce składowania danych
– Zasady rozdzielania informacji na tabele
– Identyfikacja kluczy prosty, złożonych, naturalnych i sztucznych w tabelach
– Modelowanie związków jeden do wielu oraz wiele do wielu między obiektami
– Wzbogacanie związków o ich atrybuty
– Modelowanie zjawisk zmiennych w czasie

Moduł 2: Implementacja relacyjnej bazy danych
– Możliwości MS Access
– Implementacja bazy danych w MS Access
– Tworzeni i zarządzanie tabelami
– Praca z kolumnami tabeli
– Istota konwencji nazewnictwa pól w tabeli
– Modyfikowanie danych w tabeli

Moduł 3: Integralność danych w tabelach
– Definiowanie typów danych dla kolumn
– Przegląd i dobór odpowiednich typów danych
– Wymuszanie prowadzenia wartości w kolumnie
– Tworzenie własnych reguł poprawności wprowadzanych danych
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych
– Wymuszanie unikalności danych
– Tworzenie więzów integralności danych między tabelami
– Kaskadowe operacje na danych

Moduł 4: Wprowadzenie do formularzy
– Idea formularzy
– Tworzenie formularzy pojedynczych, ciągłych , dzielonych
– Wykorzystywanie poszczególnych sekcji w formularzach
– Możliwości definiowania źródła danych dla formularzy
– Praca z formantami (kontrolkami)
– Uatrakcyjnianie wyglądu formularzy

Moduł 5: Formularze do wprowadzania danych
– Wyświetlanie podpowiedzi
– Sprawdzanie poprawności w prowadzanych danych
– Naprowadzanie użytkownika na właściwy format danych
– Ograniczanie zakresu dostępnych opcji przy pomocy pól wyboru, grup opcji i list rozwijanych

Moduł 6: Formularze rozbudowane
– Rozbudowa formularzy o podformularze
– Parametryzacja formularzy
– Tworzenie powiązań między formularzowych
– Usprawnienia VBA
– Tworzenie szybkich łączy

Moduł 7: Prezentacja informacji
– Tworzenie i zarządzanie raportami
– Tworzenie szablonu raportu za pomocą kreatora
– Tworzenie raportów w widoku projektu
– Definiowanie parametrów strony raportu
– Możliwości definiowania źródła raportu
– Znaczenie różnych sekcji w raporcie
– Zwiększanie przejrzystości raportu
– Sortowanie danych
– Formatowanie wyglądu pól informacyjnych
– Praca z formantem linii
– Osadzanie grafiki
– Dodawanie numerów stron
– Dodawanie daty i godziny

Moduł 8: Rozszerzone możliwości raportowania
– Grupowanie danych na raporcie
– Tworzenie list wypunktowanych i numerowanych
– Zastosowanie formantów obliczeniowych w raporcie
– Formatowanie warunkowe

Moduł 9: Tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularza
– Powiązanie raportu z formularzem
– Parametryzacja raportów w oparciu o wartości podane w formularzu
– Centralna parametryzacja raportu

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa dwóch i więcej osób: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.

Zapraszamy serdecznie!

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
dwóch i więcej osób: 1590 zł + 23% VAT
b.d.
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!