Szkolenie: ADMINISTRACJA PUBLICZNA- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KLIENTEM

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/administracja-publiczna--doskonalenie-umiejetnosci-komunikacji-z-klientem-68428

Informacje o szkoleniu

 • ADMINISTRACJA PUBLICZNA- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KLIENTEM


  ID szkolenia: 68428
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja Umiejętności osobiste
 • Adres szkolenia:

  Biurowiec OMEGA
  ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro
  60-529 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27-28.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Nabycie oraz doskonalenie kompetencji i umiejętności w zakresie:
• Diagnozowania potrzeb klientów URZĘDU z zastosowaniem pytań i parafrazy
• Adekwatnego reagowania na potrzeby klientów
• Skutecznego budowania standardów usług w zakresie poradnictwa zawodowego
• Oceny efektywności prowadzonych działań doradczych

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy pozostający w stałym kontakcie z klientami, dla których ważne jest doskonalenie swoich kompetencji w kierunku efektywniejszej pracy z klientem oraz reagowania na Jego indywidualne potrzeby.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I. Jednostkowe determinanty

• Potrzeby i motywy
• Postawy i ich wpływ na zachowanie
• Motywowanie przez rozwój
• Osobowość, charakter i temperament a rozwój zawodowy

Moduł II. Zarządzanie własnym rozwojem

• Samowiedza i jej znaczenie
• Jak widzą nas inni
• Metody automarketingu
• Uwalnianie od nastawienia na przetrwanie
• Praca a życie
• Pułapki kariery i sposoby radzenia sobie z nimi
• Negocjowanie w życiu zawodowym

Moduł III. Diagnoza potrzeb

• Technika zadawania pytań
• Parafraza
• Skuteczne podsumowywanie ustaleń
• Techniki testowe

Moduł IV. Poradnictwo zawodowe w praktyce

• Przygotowanie schematu procesu doradczego
• Jak ujednolicić proces doradczy
• Jak nie zapomnieć o indywidualnym podejściu do klienta?
• Błędy w procesie ukierunkowania
• Badanie efektywności

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr Joanna Mesjasz
wieloletni praktyk zarządzania na kluczowych stanowiskach: Dyrektor Personalny GK Impel, Prezes Zarządu Spółki HRB, Wiceprezes Zarządu do spraw Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Przedsiębiorstwie Inżynierii i Hydrotechniki TAN S.A., Doktor Nauk Humanistycznych w Zakresie Psychologii

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA: WWW.ORYLION.PL

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200ZŁ - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: ADMINISTRACJA PUBLICZNA- DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACJI Z KLIENTEM