Szkolenie

ADR 2021-2023. Transport drogowy towarów niebezpiecznych - najnowsze wymogi prawne i praktyka.

O szkoleniu

Na szkoleniu ADR omówimy m.in.: najnowsze zmiany wprowadzone Umową ADR 2021-2023, podstawy prawne dotyczące transportowania towarów niebezpiecznych, obowiązki uczestników przewozu, klasyfikację i oznakowanie, opakowania i dokumentację transportu ADR oraz korzystanie z wyłączeń.

30 czerwca kończy się okres przejściowy pozwalający na stosowanie poprzedniej Umowy ADR i od początku lipca obowiązkowo stosujemy umowę ADR 2021-2023.

Bezpieczeństwo w transporcie m.in. chemikaliów opisuje Umowa ADR. To prawie 1300 stron skomplikowanych przepisów. Szkolenie będzie pomocne w poznaniu i zrozumieniu wymogów prawa krajowego i międzynarodowego.

Szkolenie dotyczy transportu drogowego towarów niebezpiecznych klas innych niż 1, 6.2 i 7 i jest skierowane do osób wykonujących czynności związane z ADR w sztukach przesyłki. Szkolenie kompleksowo przedstawia zagadnienia ADR i wyjaśnia gdzie i jak ADR łączy się z REACH i CLP.
Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest:

 • Zdobycie wiedzy o wymogach prawnych dla transportu drogowego towarów niebezpiecznych ADR,
 • Rozwinięcie umiejętności zdefiniowania roli i odpowiedzialności w łańcuchu transportowym towarów niebezpiecznych,
 • Poznanie zagrożeń w transporcie,
 • Rozwinięcie umiejętności tworzenia dokumentacji przewozowej a także umiejętności oceny możliwości skorzystania z wyłączeń.

Korzyści dla uczestników:

 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do bycia uczestnikiem przewozu drogowego towarów ADR,
 • Przygotowanie do kontroli ITD,
 • Praktyczne używanie wyłączeń – znajdowanie oszczędności w logistyce towarów niebezpiecznych,
 • Zapoznanie się ze sposobem prawidłowego przygotowania sztuki przesyłki (postępowanie magazynierów krok po kroku) i dokumentu przewozowego (ćwiczenia praktyczne),
 • Omówienie wątpliwości – sesja pytań i odpowiedzi,
 • Możliwość uzyskania dodatkowego zaświadczenia o odbyciu szkolenia ADR wg wymogów art. 14 Ustawy i 1.3 ADR.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów logistyki, transportu i utrzymania ruchu (specjaliści, menedżerowie),
 • spedytorzy,
 • pracownicy magazynów,
 • kurierzy i kierowcy przewożący towary niebezpieczne na wyłączeniach.

Program szkolenia

Dzień I

 1. Podstawy prawne:
  • podstawowe akty prawne regulujące przewóz towarów niebezpiecznych,
  • jak często zmieniają się przepisy,
  • najważniejsze zapisami Ustawy krajowej,
  • czynności obejmujące przewóz drogowy,
  • jakie organy mogą dokonywać kontroli i w jakim zakresie,
  • wykaz naruszeń i wysokości kar.
    
 2. Obowiązki uczestników przewozu:
  • co oznacza przewóz w sztukach przesyłki,
  • podstawowe obowiązki uczestników przewozu wynikające z ustawy i Umowy ADR w zakresie szkoleń,
  • wyznaczenia doradcy ADR, sprawozdania rocznego i raportu powypadkowego,
  • jakie obowiązki ciążą na poszczególnych uczestnikach przewozu,
  • zasady przewozu żywności z towarami niebezpiecznymi.
    
 3. Rozpoznawanie zagrożeń:
  • jak rozpoznać opakowania z towarami niebezpiecznymi,
  • jak dobrać opakowania i oznakować sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi (oznakowanie ADR a etykieta CLP),
  • gdzie sprawdzić prawidłowość klasyfikacji (karta charakterystyki wg REACH),
  • co oznaczają numer UN i inne informacje identyfikujące towar niebezpieczny, takie jak np. klasa i grupa pakowania,
  • kryteria klasyfikacyjne dla poszczególnych klas ADR oraz jak rozpoznać zagrożenia po oznakowaniu towarów niebezpiecznych,
  • zasady sporządzania prawidłowej dokumentacji do przewozu towarów niebezpiecznych.

Dzień II

 1. Transport:
  • jakie dokumenty powinny znajdować się w pojeździe podczas transportu towarów niebezpiecznych,
  • jak powinien być oznakowany pojazd przewożący sztuki przesyłki,
  • jakie wyposażenie powinno znajdować się w pojeździe,
  • znaki drogowe obowiązujące podczas przewozu towarów niebezpiecznych,
  • podstawowe zasady postępowania w przypadku awarii.
    
 2. Wyłączenia:
  • różne rodzaje wyłączeń, czyli jakie towary i w jaki sposób przewieźć bez stosowania wszystkich lub niektórych przepisów Umowy ADR.
    
 3. Towary niebezpieczne dużego ryzyka:
  • jak ocenić czy masz do czynienia z towarami dużego ryzyka,
  • plany ochrony – elementy prawidłowo sporządzonego planu ochrony.
    
 4. Podsumowanie – pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

I dzień 10.00-16.00
II dzień 9:00-15:00

Prelegenci

Cytat

Wykwalifikowany Doradca ADR z wieloletnim doświadczeniem (od 2003 roku), ekspert zarządzania chemikaliami (REACH, CLP), biegły sądowy, autor publikacji i wykładowca akademicki.

Gdzie i kiedy

Warszawa 13 - 14 grudnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 13 - 14 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 4 - 5 listopada 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 4 - 5 listopada 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!