Szkolenie: ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/adr-transport-skladowanie-i-oznakowanie-materialow-niebezpiecznych-26089-id830

Informacje o szkoleniu

 • ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych

  ID szkolenia: 26089
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Logistyka i zaopatrzenie Prawo
 • Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Golden Floor Plaza
  al. Jerozolimskie 123A
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15.11.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 8 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Progress Project Sp. z o.o.
  ul. Światowa 22
  02-229 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Termin szkolenia
30 marca 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
8 czerwca 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project
7 września 2020r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
20 listopada 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***

Cele szkolenia
Zapoznanie z aktualnymi i zmieniającymi się przepisami i zasadami klasyfikowania, pakowaniem, oznaczania, magazynowania, ładowania i rozładowywania oraz przewozu materiałów niebezpiecznych z uwzględnieniem specyfiki transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego.

Korzyści dla uczestników
• nabycie wiedzy o przepisach i zasadach postępowania, właściwych dla różnych form transportu towarów niebezpiecznych,
• nabycie umiejętności i pewności w praktycznym stosowaniu przepisów prawa,
• zdobycie możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i unikanie w ten sposób sankcji nakładanych ze strony organów kontrolnych,
• możliwość wymiany doświadczeń i opinii z praktykami z różnych obszarów działalności,
• zdobycie możliwości nawiązania ciekawych, profesjonalnych kontaktów.


Metody szkolenia
• zapoznanie z przepisami i zasadami postępowania z towarami niebezpiecznymi w transporcie i magazynowaniu,
• na wstępie zajęć prowadzący zapoznaje się ze specyfiką pracy uczestników szkolenia i na podstawie tych informacji dokonuje weryfikacji prezentowanych zagadnień skupiając się na najistotniejszych dla usprawnienia procesów logistycznych na ich stanowiskach, dostosowując tępo zajęć do możliwości szkolonych,
• szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykłady w formie prezentacji multimedialnych, indywidualne ćwiczenia praktyczne i warsztaty,
• uczestnicy pod nadzorem prowadzącego praktycznie rozwiązują symulowane sytuacje w oparciu o autentyczne zdarzenia transportowe z Polski i wielu innych krajów,
• prowadzący na podstawie przytaczanych przez szkolonych jak i własnych przykładów dokonuje analizy podjętych decyzji i ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wspólnie korygowane są ewentualnie popełnione błędy.

Szkolenie skierowane jest do:

Program szkolenia skierowany jest do osób pracujących w firmach, które:
• importują lub produkują materiały niebezpieczne,
• magazynują materiały niebezpieczne,
• przewożą materiały niebezpieczne,
• dokonują czynności załadunku/rozładunku/przeładunku materiałów niebezpiecznych,
• zlecają ładunki (spedycje).

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie :
• przepisy międzynarodowe i krajowe regulujące postępowania z materiałami niebezpiecznymi i praktyczny zakres ich stosowania,
• aktualne zmiany w umowie ADR 2019-21 i krajowych przepisach transportowych,
• różnice stosowanych przepisów w transporcie drogowym, morskim, lotniczym i kolejowym,
• podstawowe definicje w transporcie towarów niebezpiecznych,
• klasyfikacja towarów niebezpiecznych,
• praktyczne zastosowanie karty charakterystyki preparatu - jakie zawiera informacje.

2. Drogowy przewóz materiałów niebezpiecznych ADR- praktyka stosowania norm i przepisów:
• pojęcia podstawowe,
• cel i zakres regulacji prawnych,
• zasady stosowania wyłączeń całkowitych i częściowych,
• obowiązki i odpowiedzialność uczestników przewozu,
• jak przygotować materiał niebezpieczny i opakowanie do transportu i przechowywania,
• dopuszczone sposoby przewozu towarów niebezpiecznych,
• limity i ograniczenia przewozowe,
• ochrona materiałów niebezpiecznych w tym materiałów dużego ryzyka,
• najczęstsze błędy popełniane przez nadawców i przewoźników,
• kontrola i odpowiedzialność karno - administracyjna za stwierdzone nieprawidłowości.

3. Dokumentacja przewozowa - praktyczne zasady poprawnego przygotowania dokumentów:
• dokument przewozowy,
• instrukcja pisemna dla kierowcy,
• dokumenty kierowcy,
• dokumenty pojazdu,
• dokumenty wymagane w transporcie międzynarodowym i multimedialnym.

4. Obowiązki w zakresie stosowania opakowań i ich oznaczenia:
• rodzaje opakowań,
• stosowanie opakowań w tym opakowań kombinowanych i złożonych,
• zasady pakowania i ładowania,
• oznakowanie opakowań z materiałami niebezpiecznymi,
• wymagane oznaczenie sztuk przesyłki i opakowań zbiorczych,
• kalkulacja ilości przewożonego towaru,
• zakazy ładowania razem,
• przewóz towarów niebezpiecznych wraz żywnością lub karmą dla zwierząt.
• przygotowanie multimedialnej jednostki ładunkowej,
• przepisy VGM w przewozach kontenerowych.

5. Szkolenie osób zaangażowanych w obrót materiałami niebezpiecznymi:
• kto, kiedy i jakiemu szkoleniu podlega,
• rodzaje szkoleń,
• odpowiedzialność za nieprzeszkolenie personelu.

6. Informacje z zakresu bezpieczeństwa w transporcie i magazynie:
• stosowane procedury ratownicze,
• postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia,
• powiadamianie o zdarzeniach dotyczących towarów niebezpiecznych.

7. Magazynowanie materiałów niebezpiecznych:
• pomieszczenia magazynowe - podstawowe wymogi,
• zasady składowania materiałów niebezpiecznych,
• organizowanie prac magazynowych,
• praktyczne stosowanie przepisów szczególnych w pracach magazynowych,
• postępowanie z próżnymi nieoczyszczonymi opakowaniami po materiałach niebezpiecznych,
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym magazynowaniem i manipulowaniem materiałami niebezpiecznymi na terenie magazynu,
• zapewnienie prawidłowego oznakowania w magazynie,
• BHP w magazynie z materiałami niebezpiecznymi.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: ADR – Transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych