Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/adr-transport-skladowanie-i-oznakowanie-materialow-niebezpiecznych-74736-id17740

Informacje o szkoleniu

 • ADR - transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych


  ID szkolenia: 74736
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Transport, spedycja, logistyka
 • Termin szkolenia:

  Informacje o platformie szkoleniowej oraz wymaganiach technicznych:

  WIRTUALNA SALA ATL
  Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.
  Wymagany jest komputer z dostępem do internetu
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie stacjonarne: 10.00-17.00
  Szkolenie online: 09:00- 15:00
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
  ul. Jana Sebastiana Bacha 2
  02-743 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:
Zapoznanie słuchaczy z zagrożeniami występującym podczas przygotowania do przewozu a następnie transportu towarów niebezpiecznych, a także z działaniami zapobiegawczymi oraz z czynnościami, które należy podjąć po wypadku, aby z zachować własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych osób i środowiska.

Szkolenie skierowane jest do:

osób zatrudnionych w podmiotach produkujących, magazynujących, dokonujących załadunku, rozładunku i organizujących przewozy materiałów niebezpiecznych, prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, kierowników transportu, kierowców, spedytorów, magazynierów, osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.

Program szkolenia:

 1. ZAGROŻENIA STWARZANE PRZEZ TOWARY NIEBEZPIECZNE.
  • Informacje ogólne.
  • Podstawy prawne przewozów towarów niebezpiecznych.
  • Podstawowe definicje.
  • Struktura Umowy ADR.
  • Zagrożenia stwarzane przez towary niebezpieczne.
  • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
 2. WYŁĄCZENIA Z PRZEPISÓW ADR.
  • Wyłączenia z przepisów ADR wynikające z charakteru operacji, z wynikające z przepisów szczególnych, wynikające z limitów ilościowych na opakowanie.
  • Wyłączenia z wynikające z pakowania w wyłączonych ilościach lub z ograniczonych ilości przewożonych w jednostce transportowej.
 3. KLASYFIKACJA TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.
   
 4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU (NADAWCA, ZAŁADOWCA, PRZEWOŹNIK, ODBIORCA).
  • Opakowania.
  • Definicja i wymagania stawiane opakowaniom ADR.
  • Kategorie i rodzaje opakowań.
  • Grupy i symbole opakowań.
  • Instrukcje pakowania.
  • Oznakowanie opakowań.
 5. OZNAKOWANIE SZTUK PRZESYŁEK.
  • Definicja sztuki przesyłki.
  • Sposoby oznakowania sztuk przesyłek w poszczególnych klasach towarów niebezpiecznych.
  • Nalepki ostrzegawcze i informacyjne ich rodzaje i przeznaczenie.
 6. DOKUMENTY WYMAGANE W PRZEWOZACH ADR.
  • Rodzaje dokumentów wymaganych w przewozach towarów niebezpiecznych.
  • Dokumenty kierowcy i pojazdu.
  • Dokument przewozowy i jego wypełnianie.
  • Instrukcja pisemna dla kierowcy, zaświadczenie ADR o przeszkoleniu kierowcy, dokumenty tożsamości członków załogi, świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.
 7. POJAZDY W PRZEWOZACH TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH.
  • Oznakowanie pojazdów.
  • Tablice i nalepki ostrzegawcze i informacyjne.
  • Oznakowanie pojazdów w przewozach w sztukach przesyłki, luzem i w cysternach.
  • Wyposażenie pojazdów.
  • Gaśnice i wyposażenie awaryjne.
  • Konstrukcja pojazdów.
 8. POSTĘPOWANIE W SYTUACJACH AWARYJNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY.
  • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
  • Raport powypadkowy.
  • Działania ratunkowe służb ratowniczych.
  • Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna za szkody wyrządzone.
 9. PODSUMOWANIE.
 10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Informacje o prelegentach:

Praktyk. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., Bischof + Klein Polska GmbH, CAN-PACK S.A., CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, CAT LC Polska Sp. z o.o., CLAAS Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „BumarKoszalin” S.A., Farby KABE Polska Sp. z o.o., Geis PL Sp. z o.o., Grupa WISS, HOBAS System Polska Sp. z o.o., IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., ILS Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., NOVOL Sp. z o.o., OSS Straży Granicznej w Lubaniu, PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o., SP Medical Sp. z o.o., Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., TEMPO TP Sp. z o.o. Sp.k., TOTAL Polska Sp. z o.o., Toyota Tsusho Europe S.A., Werner Kenkel Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A., Zbych-Pol & Mobet Sp. z.o.o

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 690 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 790 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
 • 550 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia online
 • 650 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia online po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, obszerne, praktyczne materiały
szkoleniowe w segregatorze oraz materiały uzupełniające na płycie CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy
kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: ADR - transport, składowanie i oznakowanie materiałów niebezpiecznych