Agencja zatrudnienia / Agencja pracy tymczasowej On Line

O szkoleniu

Agencja zatrudnienia / agencja pracy tymczasowej – chcesz ją założyć?

Prowadzisz już agencję zatrudnienia, lecz masz problemy z przepisami prawa lub umowami z klientami?

Chcesz rozszerzyć zakres działalności swojej agencji pracy tymczasowej?

Czy możesz świadczyć inne usługi w ramach agencji zatrudnienia niż praca tymczasowa (leasing pracowników)?

To szkolenie odpowie na Twoje pytania: jak założyć agencję pracy tymczasowej, rozwijać firmę i nie popełniać błędów. Na co zwrócić uwagę z punktu widzenia przepisów prawa. Szkolenie stanowi esencję informacji podanych w przystępnej formie przez doświadczonego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy.

 

Kto powinien wziąć udział?
 • Właściciele Agencji Zatrudnienia
 • Osoby i firmy chcące prowadzić Agencję Zatrudnienia
 • Osoby rozliczające pracowników Agencji Zatrudnienia
 • Pracownicy działu kadr
 • Personel zajmujący się pracownikami tymczasowymi.

Program szkolenia

I. Podstawy funkcjonowania Agencji Zatrudnienia
1. Agencja Zatrudnienia – charakterystyka, zasady działania, korzyści dla firm i pracowników.
2. Podstawy prawne działania Agencji Zatrudnienia
• Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
• Ustawa o zatrudnienia pracowników tymczasowych,
• Kodeks Pracy
• Inne akty prawne
3. Usługi oferowane przez agencje zatrudnienia i ich charakterystyka.
• Agencja Zatrudnienia
• Pośrednictwo Pracy
• Doradztwo Personalne
• Poradnictwo Zawodowe
• Praca Tymczasowa
• Inne formy wykonywania zadań Agencji Zatrudnienia
4. Jak założyć agencję zatrudnienia.
• Wymagania ustawowe
• Składanie wniosku o wpis do rejestru
• Rejestry prowadzone przez Marszalka Województwa
• Rola Wojewódzkich Urzędów Pracy
5. Wpis do rejestru Agencji Zatrudnienia
• prowadzenie rejestru,
• zgłaszanie zmiany w rejestrze,
• powody wykreślanie z rejestru,
• zasady funkcjonowania podmiotu zagranicznego w ramach Agencji Zatrudnienia
6. Pozostałe obowiązki spoczywające na Agencji Zatrudnienia
• brak zaległości w daninach publicznoprawnych,
• niekaralność za przestępstwa lub wykroczenia,
• przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
• brak otwarcia likwidacji lub ogłoszenia o upadłości,
7. Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy od 01.06.2017 r.
• rozszerzenie katalogu podmiotów wpisywanych do rejestru agencji zatrudnienia
• przywrócenie obowiązku podania adresu podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz posiadania lokalu
• nowe obowiązki agencji zatrudnienia w zakresie kierowania do pracy cudzoziemca
• zmiany w zakresie wykroczeń dotyczących agencji zatrudnienia

II. Agencje Pracy Tymczasowej
1. Wyjaśnienie pojęć : pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.
2. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pracownika tymczasowego,
3. Zasady zatrudniania przez agencję pracy tymczasowej na podstawie umów cywilnoprawnych – zasady i obowiązki
4. Zatrudnianie pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę – wymagania formalne i dobre praktyki
5. Obowiązki spoczywające na pracodawcy użytkowniku,
6. Wymogi formalne dotyczące Agencji Pracy Tymczasowej
7. Wspólne relacje pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej,
8. Wydawanie i rozliczanie urlopów wypoczynkowych,
9. Zasady równego traktowania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych. ,
10. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników tymczasowych,
11. Rozwiązywanie umów o pracę oraz wydawanie świadectw pracy dotyczące pracowników tymczasowych.

III. Zmiany w ustawie o pracownikach tymczasowych
1. Nowe ustalenia dotyczące umów cywilnoprawnych
2. Zmiany w ograniczaniu zatrudniania pracowników tymczasowych – pracownicy ochrony
3. Wprowadzenie nowych uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia, a pracodawcą użytkownikiem
4. Zmiana w ograniczania zatrudniania pracowników tymczasowych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych
5. Przekazywanie informacji dla pracownika tymczasowego w terminie 7 dni od zawarcia umowy o pracę
6. Nowe ewidencje prowadzone przez pracodawcę użytkownika i obowiązki z tego wnikające
7. Nowy sposób wyliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy na rzecz pracownika tymczasowego,
8. Świadectwo pracy – nowe regulacje i obowiązki Agencji Zatrudnienia
9. Maksymalny okres wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego na rzecz tego samego pracodawcy użytkownika – 18-36 miesięcy oraz okresy przerw w zatrudnianiu po wykorzystaniu tego wymiaru
10. Przedłużenie umowy z pracownicą tymczasową w ciąży do dnia porodu
11. Nowe obowiązki dotyczące potwierdzania okresu wykonywania umów cywilnoprawnych
12. Kary nakładane na agencję zatrudniania – zmiana sposobu karania oraz wprowadzenie nowych wykroczeń, w tym kary za zatrudnianie pracowników tymczasowych u tych samych pracodawców użytkowników poza ustalone limity czasowe.
13. Nowe wykroczenia dotyczące pracodawców użytkowników

IV. Odpowiedzialność Agencji Zatrudnienia
1. Odpowiedzialność cywilnoprawna
2. Odpowiedzialność administracyjnoprawna
3. Kontrole prowadzone przez służby Marszałka Województwa
4. Kontrole dokonywane przez Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych
5. Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Daniel Pałyga - pracownik administracji publicznej w Opolu zajmujący się tematyką związaną z kontrolą prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalnością zatrudnienia. Specjalista z zakresu czasu pracy oraz wynagrodzeń. Od 14 lat związany z szeroko pojętym zarządzaniem ludźmi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu stosowania i interpretacji dokonywanych przez organy państwowe oraz praktyk stosowanych przez podmioty prywatne.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 4 lat pracownik administracji publicznej
 • wcześniej pracował w agencji pracy, gdzie realizował projekty związane z zatrudnianiem osób poza granicami Polski, pracą tymczasową, doradztwem personalnym
 • posiada ponad 5-letnie doświadczenie w urzędach zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia

Specjalizacja w zakresie szkoleń i konsultingu:

 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • systemy wynagradzania
 • optymalizacja kosztów zatrudnienia
 • czas pracy i odpoczynku kierowców

Wykształcenie:

 • absolwent studiów administracyjnych na Uniwersytecie Opolskim
 • ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu
Komputer z dostępem do Internetu
Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • konsultacje telefoniczne i mailowe uczestników z trenerem w ciągu 30 dni od daty zakończenia szkolenia, negocjacja ceny powyżej 5 uczestników z firmy
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 10% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 15% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!