Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/agilebareg-foundation-express-71395-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis szkolenia i cel
Na szkolenie AgileBA® Foundation Express zapraszamy wszystkich posiadaczy certyfikatu AgilePM® Foundation. W tym ekspresowym szkoleniu przyjmujemy, że uczestnik posiada podstawową wiedzę o pryncypiach zwinnego zarządzania projektem i że zostanie uzupełniona ona o spojrzenie na dynamiczną analizę biznesową. To przede wszystkim bazowanie i poszerzenie zdobytej już wiedzy. Znajdziemy jednak czas na skrótowe powtórzenie elementów AgilePM, których dotyczyć mogą pytania egzaminacyjne AgileBA Foundation. Nie jest więc istotne jak dawno i w którym ośrodku szkoleniowym uczestnicy zdobyli i potwierdzili swoją wiedzę z obszaru AgilePM – zapraszamy wszystkich na powtórkę i uzupełnienie wiedzy!
AgileBA® to zbiór wskazówek i dobrych praktyk zastosowania metod analizy biznesowej w zwinnych projektach. Akcentuje rolę i umiejętności Analityka Biznesowego w projekcie w różnych momentach jego cyklu życia. Bardzo dużo porad dotyczy zastosowania modelowania, prototypowania oraz facylitacji warsztatowej w komunikacji projektowej.

Korzyści dla uczestników
• możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – AgileBA® Foundation w skróconym szkoleniu
• zrozumienie podstaw zwinnej analizy biznesowej w organizacji i projekcie
• zaznajomienie uczestników zarówno z polską jaki i angielską terminologią
• poprawa zdolności komunikacyjnych w projekcie
• profesjonalna koncepcja szkolenia
• zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach
• zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt
• umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do analizy biznesowej
• zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym
• umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi
• umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień 1
1. Wprowadzenie do kursu
2. Podstawy AgilePM
3. Podstawy AgileBA
4. Proces i produkty DSDM
5. Stosowanie Timeboxów i Rozwój Iteracyjny
6. Wymagania
7. Uzasadnienie Biznesowe i Priorytetyzacja
8. Warsztaty
9. Modelowanie
10. Podsumowanie kursu

Dzień egzaminu
Egzamin AgileBA Foundation
• Wstępne działania administracyjne - 25 minut
• Egzamin - 40 minut (+ ew. dodatkowe 10 minut dla osób uprawnionych)
• Dla chętnych sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu - 30 minut

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 790 zł netto

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: AgileBA® Foundation Express