Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/agilepmreg-practitioner-szkolenie-akredytowane-71297-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis i cele szkolenia
Na szkolenie AgilePM® Practitioner zapraszamy wszystkich posiadaczy certyfikatu AgilePM® Foundation, którzy zamierzają nauczyć się jak w praktyce zastosować sztukę zwinnego zarządzania projektem. Szkolenie jest warsztatem praktycznym, co oznacza, że rozwiązywane są ćwiczenia na bazie scenariuszy projektowych, gdzie w konkretnych zadaniach trzeba wykorzystać wiedzę AgilePM® do znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Wszystkie ćwiczenia stosują styl rzeczywistych pytań egzaminacyjnych opartych na taksonomi Blooma. Podstawowym celem tego szkolenia jest skuteczne przygotowanie do egzaminu AgilePM® Practitioner po którego zdaniu uczestnicy uzyskują ceniony międzynarodowy certyfikat.

Cena nie zawiera kwoty egzaminu. Jeżeli uczestnik decyduje się na zdawanie egzmainu PRINCE2® Practitioner należy doliczyć 1100 zł/netto.

Korzyści dla uczestników
• możliwe zdobycie międzynarodowego certyfikatu – AgilePM® Practitioner,
• pogłębienie wiedzy teoretycznej o zwinnym zarządzaniu projektami,
• udoskonalenia umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w rzeczywistych realiach projektowych,
• pogłębienie sztuki logicznego i analitycznego myślenia,
• Zdobycie wiedzy na temat procesów istniejących w projektach,
• Zdobycie wiedzy na temat produktów wytwarzanych przez projekt,
• Zrozumienie zdefiniowania ról projektowych zgodnie z metodyką AgilePM®,
• Umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi do zarządzania projektami,
• Poprawienie zdolności komunikacyjnych w projekcie,
• Umiejętność definiowania wymagań projektów oraz odpowiedniej ich organizacji,
• Poznanie metod umożliwiających skrócenie czasu trwania projektów,
• Poznanie różnych stylów którymi można zarządzać projekty,
• Zdobycie wiedzy na temat różnic w zarządzaniu kaskadowym a zwinnym,
• Umiejętność budowania relacji pomiędzy organizacją projektową a komitetem sterującym projektu,
• Umiejętność kreowania prawidłowej współpracy pomiędzy pracownikami technicznymi oraz biznesowymi,
• Umiejętność szybszej i skuteczniejszej implementacji zmian biznesowych w organizacjach.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień 1
1. Wprowadzenie do kursu:
• Przegląd reguł egzaminu,
• Omówienie styli pytań egzaminacyjnych (taksonomia Blooma).

2. Próby egzamin AgilePM® Practitioner nr 1:
• Czytanie scenariusza,
• Obszar egzaminacyjny – Cykl życia i produkty,
• Obszar egzaminacyjny – Role i obowiązki,
• Obszar egzaminacyjny – Techniki,
• Obszar egzaminacyjny – Planowanie i kontrola.

3. Próby egzamin AgilePM® Practitioner nr 2:
• Czytanie scenariusza,
• Obszar egzaminacyjny – Cykl życia i produkty,
• Obszar egzaminacyjny – Role i obowiązki,
• Obszar egzaminacyjny – Techniki,
• Obszar egzaminacyjny – Planowanie i kontrola.

Dzień 2
1. Konsultacja i odpowiedzi na pytania uczestników.

2. Egzamin AgilePM® Practitioner:
• Wstępnie działania organizacyjne,
• Egzamin -150 minut ( + ew. dodatkowe 30 minut dla osób uprawnionych),
• Sprawdzenie i podanie wstępnych wyników egzaminu.

Cena nie zawiera kwoty egzaminu. Jeżeli uczestnik decyduje się na zdawanie egzmainu PRINCE2® Practitioner należy doliczyć 1100 zł/netto.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1090 zł netto

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: AgilePM® Practitioner – szkolenie akredytowane