Szkolenie

Akadamia HACCP

O szkoleniu

Prezentacja, wykład, konsultacje, analiza przypadków.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA: 
1. Nabycie wiedzy w zakresie wymagań systemu HACCP oraz wymagań prawnych dotyczących GMP, GHP niezbędnej w firmach produkujących żywność lub zajmujących się jej obrotem,
2. Praktytczne informacje dotyczące rozwiązań w tworzeniu systemu HACCP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia
3. Lepsze przygotowanie się pracowników firmy do urzędowej kontroli żywności
4. Wypełnienie ustawowego obowiązku szkolenia z zasad Dobrej Praktyki Higienicznej - tzw.  Minimum sanitarnego, Dobrej Praktyki Produkcyjnej i systemu HACCP dla pracowników firm produkujących i wprowadzających do obrotu żywność.

Kto powinien wziąć udział?

- Przedstawiciele oraz pracownicy firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności

Program szkolenia

Dlaczego musimy się szkolić z GHP, GMP i systemu HACCP?

Obowiązek szkolenia pracowników w zakładach sektora spożywczego wynika wprost z przepisów prawa:

 • Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
 • Rozporządzenie (WE) nr 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.

Zgodnie z rozdziałem XII załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorca zapewnia nadzór i szkolenie personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania GHP (dobrej praktyki higienicznej), GMP (dobrej praktyki produkcyjnej) i zasad systemu HACCP. 

Zgodnie z art. 59 ust. 3 i 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia spełnienie powyższych wymagań (czyli przeprowadzenia szkoleń) musi być potwierdzone dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu – podmiot działający na rynku jest zobowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentacje o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać ją na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, wydanymi przez Komisję Europejską dnia 16 lutego 2009 r. szkolenie powinno być proporcjonalne do zadań pracowników danego przedsiębiorstwa spożywczego oraz odpowiednie do pracy, która ma być (przez nich) wykonana oraz powinno odnosić się do stosowania HACCP w tym przedsiębiorstwie.

UWAGA: przeszkolenie z zakresu BHP nie jest jednoznaczne i nie może być traktowane jako szkolenie z zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji i obrotu żywnością, gdyż zagadnienia te dotyczą zupełnie innych zakresów.

Biorąc pod uwagę powyższe wymagania proponujemy Państwu szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa w formie webinaru.

Wybierając nasze szkolenia zyskują Państwo możliwość rozmowy z trenerem, uzyskania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i problemy istotne dla Was. Podczas dyskusji możecie korzystać zarówno z wiedzy i doświadczenia trenera jak i innych uczestników szkolenia co często prowadzi do wypracowania bardzo pomocnych rozwiązań praktycznych dostosowanych do specyfiki działania uczestnika szkolenia. 

Nasze szkolenia to nie są przesłane pocztą slajdy do samodzielnego przeczytania – webinar online pozwala na rozmowę i omówienie problemów z jakimi spotykają się uczestnicy szkoleń w swojej codziennej pracy.

Chcąc jak najpełniej dostosować się do Państwa potrzeb proponujemy cykl szkoleń, w którym każdy znajdzie to czego potrzebuje:

1. Szkolenie otwarte: Zasady dobrych praktyk GHP i GMP pierwszym krokiem do systemu HACCP (czyi mały HACCP dla początkujących) 

2. Szkolenie otwarte: System HACCP – co to jest i jak go wdrożyć? 

3. Szkolenie zamknięte - GHP, GMP i system HACCP dedykowany dla Twoich potrzeb - Szkolenie dostosowane do specyfiki działania i potrzeb Zamawiającego. Program ustalony indywidualnie z Zamawiającym, opracowany na podstawie wywiadu i analizy dokumentacji GHP, GMP i systemu HACCP funkcjonującej w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Treści szkolenia dostosowane do grupy odbiorców, proporcjonalne do skali działalności przedsiębiorstwa.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

6 godzin dydaktycznych

Prelegenci

Cytat

Alina Wnuk - Prysak

Audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością

Wykładowca na kursach (trener/edukator) z zakresu zarządzania jakością i systemu HACCP. Ukończyła kurs z metodyki prowadzenia zajęć pozwalający poznać metody i techniki maksymalizowania korzyści uczestników szkolenia oraz podyplomowe studia z zakresu Public Relations wskazujące zasady skutecznej komunikacji i działania w grupie. Praktyk z ponad 10 letnim doświadczeniem w zakresie szeroko rozumianego zarządzania jakością: Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ pełniący czynnie ww. funkcję w firmie działającej na rynku usług finansowych;  Ekspert Polskiej Nagrody Jakości; akredytowany przez PARP ekspert w zakresie wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu Sektorowy program rozwoju MSP i innowacji; podprojekt: Wstęp do Jakości; autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością ukazujących się w materiałach konferencyjnych z zakresu jakości oraz na łamach „Problemów Jakości”.

Gdzie i kiedy

Kraków 20 kwietnia 2022
Hotel DEMEL ***

30-085 Kraków

Ul. Głowackiego 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 20 października 2021

Zapisz się

600
on-line
600 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
700
Kraków
700 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin
Aleja Warszawska 102
woj. lubelskie
ORYLION to działająca grupa doradcza, w ramach tej grupy doskonaleniem biznesu zajmuje się Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION. Instytucją szkoleniowa, działa od 2004 roku. Aktywnie zajmujemy się doskonaleniem zawodowym dla biznesu. ORYLION Ewo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Harmonogram szkolenia / 1 dzień

 • godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
 • godz. 11.30 - 11.45 /przerwa/
 • godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • godz. 13.15 - 13.30 /przerwa/
 • godz. 13.30 - 14.15 /c.d. zajęć 1 godz./

MS TEAMS (link do szkolenia zostanie wysłane najpóźniej dzień przed szkoleniem)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
20-824 Lublin Aleja Warszawska 102
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!