Szkolenie: Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-biura-zarzadu-i-rady-nadzorczej-69873

Informacje o szkoleniu

 • Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej


  ID szkolenia: 69873
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  --
  --
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 26-27.03.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Poznaj i wdrażaj najskuteczniejsze i najnowsze praktyki obsługi organów:

Analizy najefektywniejszych doświadczeń z polskiego rynku gospodarczego w obszarze organizacji procesów wewnętrzno-prawnych w spółce
Wykorzystanie pozakodeksowych metod postępowania i rozwijania sprawniejszej organizacji pracy biura obsługi władz spółki
Zwiększenie rzetelności stosowanych narzędzi prawnych i wzmocnienie standardów organizacji pracy biura zarządu i rady nadzorczej

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Kierowników, Menedżerów Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Kierowników działów Organizacyjno-Prawnych
Kierowników Biur Nadzoru Właścicielskiego
Kierowników w Biurach Obsługi Organów Spółki
Dyrektorów departamentów prawnych
Członków Zarządu, Członków Rad Nadzorczych
Dyrektorów ds. Relacji Inwestorskich

Program szkolenia:

Dzień I – 26 marca 2018 r., (poniedziałek)

Ekspert: mec. Monika Drab- Grotowska, radca prawny, praktyk prawa gospodarczego i procesów restrukturyzacji, partner w Kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp. p.

09.30 Rejestracja; powitalna kawa
10.00 Rozpoczęcie zajęć

BIURO ZARZĄDU I RN NA BIEŻĄCO – PRZEGLĄD ZMIAN PRAWNYCH 2017 R.
Nakreślenie kluczowych zmian prawnych istotnych dla prowadzenia obsługi organów spółki kapitałowej

STATUT SPÓŁKI/UMOWA SPÓŁKI
Narzędzia regulujące i optymalizujące zasady funkcjonowania i zakres działań uczestników wewnętrznej współpracy

Przepisy bezwzględnie obowiązujące, a zapisy specyficzne dla danej spółki; wymogi KSH
Wprowadzanie zmian do aktu założycielskiego – tryby i procedury postępowania
Zapisy istotne z punktu widzenia relacji wewnętrznych pomiędzy organami
Władze spółki – jakie regulacje są niezbędne ,a jakie ułatwiają funkcjonowanie organów: zarządu, rady nadzorczej, ZW/WZA?
Wprowadzanie zmian umowie/statucie – możliwości wprowadzania zmian i skutki dokonanych modyfikacji
Jakie zapisy w umowie spółki mogą „zagrażać ” lub ograniczać jej sprawne funkcjonowanie?
Jakiego rodzaju zmiany warto wdrażać i w jakich sytuacjach?
• CASE STUDY: Analiza kluczowych zapisów w umowach/statutach spółek z o.o. i akcyjnych
• CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do umowy/statutu -przykłady, analiza najważniejszych orzeczeń sądowych
KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW - BIURO ZARZĄDU NA STRAŻY BEZPIECZEŃSTWA UMÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Klauzule dotyczące zabezpieczenie wykonania umów
Klauzule dotyczące zabezpieczeń: rodzaje, formułowanie, wprowadzanie zmian do umów
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
Klauzule dotyczące nadzoru nad procesem wykonywania umowy
Klauzule dotyczące wprowadzania zmian do umów wykonywanych
Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
Aneksowanie w umowach
Klauzule dotyczące rozwiązywania umów i dochodzenia roszczeń
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH DLA BIURA ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA NOWYCH ZASADACH
Praktyczne aspekty RODO w Biurze Zarządu i Rady Nadzorczej

Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
Zabezpieczenia organizacyjne
Odpowiedzialność prawna i sankcje
STOSOWANIE PRZEPISÓW PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI W SPÓŁCE
Jak skonstruować, wdrożyć i stosować procedurę przeciwdziałania mobbingowi w całej organizacji?

Znaczenie procedury pod kątem prawnym
Jak konstruować treści procedury dotyczącej przeciwdziałania mobbingowi?
16.00 zakończenie I dnia zajęć

Dzień II – 27 marca 2018 r., (wtorek)

Ekspert: dr Tomasz Niepytalski, ekspert w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Konsultant w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k Doktor nauk prawnych

08.30 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

KŁOPOTLIWE I SPORNE KWESTIE ORGANIZACJI PROCESU UPRAWNIEŃ W SPÓŁKACH - PEŁNOMOCNICTWA I PROKURA
Reprezentacja spółki i działanie w jej imieniu

Kto i w jakim zakresie jest uprawniony do reprezentowania interesów spółki?
Reprezentacja w ramach układów holdingowych
Case study: skutki błędnie udzielonych pełnomocnictw
Umowy z członkami zarządu
W jaki sposób członkowie zarządu reprezentują spółkę i jak korzystają z pełnomocnictw?
Co może pełnomocnik? A co może prokurent?
Przekroczenie granic umocowania przez pełnomocnika i prokurenta
Case study: w jakich przypadkach i dlaczego umowa z kontrahentem podpisana przez prokurenta spółki jest wiążąca, a w jakich nie?
W jaki sposób odwołać pełnomocnika oraz inne uregulowania związane z wygaśnięciem pełnomocnictw?
Case study: System pełnomocnictw na przykładzie spółki x
REGULAMINY W SPÓŁCE
Usprawnianie wewnętrznej organizacji spółki poprzez stosowanie funkcjonalnych zapisów w regulaminach organów spółki

Znaczenie regulaminów – ujęcie prawne i organizacyjne
Czy warto czy też trzeba tworzyć regulaminy?
Czym są regulaminy i jaka jest ich rola?
Przygotowanie i uchwalenie regulaminu
Jak wyglądają kwestie formalne związane z przygotowaniem i wdrożeniem regulaminów?
Regulamin a statut/umowa spółki
W jaki sposób powinien być sformułowany regulamin Zarządu/Rady nadzorczej?
Kluczowe elementy regulaminów WZA/ZW – organizacja, przebieg, głosowanie
Regulaminy, a inne metody regulacji wewnętrznego funkcjonowania spółki (zarządzenia, rozporządzenia etc.)
Regulaminy organów, a problematyka Corporate Governance
• CASE STUDY: Przykłady regulaminów, połączone z analizą błędów i poprawnych zapisów
• CASE STUDY: Wprowadzanie zmian do regulaminów
ZAAWANSOWANE KWESTIE ORGANIZACJI POSIEDZEŃ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
Zwoływanie – organizacja – uczestnicy – prawidłowa dokumentacja procesu

Zwoływanie i organizacja posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Sposoby odbywania posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
Droga elektroniczna zwołania posiedzeń rady nadzorczej
Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń
Przebieg posiedzeń
Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?
Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”
16.00 zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

mec. Monika Drab - Grotowska
Radca prawny, prowadzi własną kancelarię prawną. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej firm, specjalizuje się w prawie pracy, prawie cywilnym oraz szeroko pojętym prawie gospodarczym; Wiedza merytoryczna poparta doświadczeniem sprawia, że jest wykładowcą, prelegentem na wielu konferencjach i szkoleniach;
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako prawnik w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, będąc zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli
Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji; Zasiadała w radach nadzorczych spółek prawa handlowego, takich jak: „Daewoo Engineering & Construction Poland Sp. z o. o.", „Pilmet S.A.", „Huta Szkła Ujście S.A.", a także zarządzając spółką inwestycyjną.
Jest współautorką książki: „Papiery wartościowe i prawa pochodne - aspekty prawne i rachunkowe".

dr Tomasz Niepytalski
Ekspert w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Konsultant w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k Doktor nauk prawnych. Docent w Katedrze Administracji i Prawa Administracyjnego Akademii Leona Koźmińskiego.
Doradca, wykładowca na konferencjach i seminariach organizowanych m. in. przez: ALK, SGH, UW, NIK, PAN, ARP S.A., ZUS, Paradyż S.A., Anwil S.A., Orlen S.A., IKEA, PwC, Kempii OY Finland, Hyundai Electronics, ITT FLYGT Aktiebolag.
Autor wielu publikacji, między innymi: Konsorcjum. Umowa o współpracy gospodarczej, Wydawnictwo Difin, 2011r. ,współautor: Windykacja należności ujęcie interdyscyplinarne pod Redakcją naukową Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol i Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa pod Redakcją naukową Katarzyny Kreczmańskiej-Gigol.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1870 - 2170

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 08.03.2018 - 1870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.03.2018 - 2170 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Akademia Biura Zarządu i Rady Nadzorczej