Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-cash-flow-od-podstaw-kurs-4-dniowy-56577-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.02.24 - 2014.03.18 Warszawa

Warszawa:
Cz. I 2014.02.24-25
Cz. II 2014.03.17-18

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które nie sporządzały dotychczas „Rachunku przepływów pieniężnych” i chcą poznać metodologię i technikę sporządzania tego sprawozdania. W szkoleniu mogą również uczestniczyć osoby, które wprawdzie mają doświadczenie w tym zakresie, ale niewielkie i chciałyby poznać dokładniej zasady sporządzania ‘Rachunku przepływów pieniężnych”. Poszczególne procedury wyjaśniane będą od początku, a w trakcie szkolenia rozwiązywane będą liczne przykłady cząstkowe oraz całościowe z zastosowaniem zarówno metody pośredniej, jak i bezpośredniej. Słuchacze będą mogli nie tylko poznać procedury ustalania przepływów pieniężnych, ale również podstawową analizę informacji wynikających z tego sprawozdania.

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Zakres informacyjny „Rachunku przepływów pieniężnych”.

2. Podmioty zobowiązane do sporządzenia tego sprawozdania.

3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty.

4. Rodzaje działalności i ich zakres przedmiotowy w rachunku przepływów pieniężnych:
a) działalność operacyjna,
b) działalność inwestycyjna,
c) działalność finansowa.

5. Zasada memoriałowa a zasada kasowa.

6. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
a) metoda bezpośrednia,
b) metoda pośrednia.

7. Korekty wyniku finansowego przy metodzie pośredniej.

8. Ustalanie strumienia pieniężnego operacyjnego metodą bezpośrednią.

9. Wpływy i wydatki działalności inwestycyjnej.

10. Ustalanie strumienia pieniężnego z działalności finansowej.

11. Strumień pieniężny netto z całej działalności.

12. Przykłady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

13. Zestawienia pomocnicze do sporządzania sprawozdania.

14. Rozwiązania zawarte w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”.

15. Rachunek przepływów pieniężnych wg MSR nr 7.

Informacje o prelegentach:

Elżbieta Kida – doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1890 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1890 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1790 zł/os + 23% VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Akademia Cash Flow od podstaw kurs 4-dniowy