Szkolenie

Akademia Cash Flow - przepływy pieniężne w biznesie.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest kompleksowe zapoznanie uczestników z techniką raportowania, analizowania i interpretacji informacji o przepływach pieniężnych. Omówimy również metody prognozowania przepływów pieniężnych i powiemy jak nimi zarządzać.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone dla:

 • jednostek  innych niż banki i zakłady ubezpieczeń
 • księgowych, głównych księgowych, biegłych rewidentów, osób sporządzających rachunek przepływów pieniężnych
 • analityków finansowych, kadry zarządzającej, pracowników komórek kredytowych banków

Program szkolenia

Program

03.08.2021 - Cash flow w praktyce – jak raportować informacje o przepływach pieniężnych? - Prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

1. Wprowadzenie.
2. Zasada memoriałowa i zasada kasowa - konsekwencje wyboru w rachunkowości.
3. Przepływy pieniężne w prawie bilansowym. MSR 7 i KSR 1.
4. Praktyczne zasady budowy pozycji rachunku przepływów pieniężnych oraz uzgadnianie ich poprawności w metodzie pośredniej.
5. Ustalanie wartości korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej oraz zasady ustalania i klasyfikacja wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej.
6. Identyfikacja najczęściej pojawiających się w praktyce problemów metodologicznych i merytorycznych, w tym: 

 • różnice kursowe,
 • odsetki i dywidendy, 
 • kredyty w rachunku bieżącym, 
 • aktualizacja wartości, 
 • darowizny i dotacje, 
 • leasing finansowy, 
 • wkłady niepieniężne, 
 • koszty emisji itp.

7. Analiza przykładu liczbowego z komentarzem.

04.08.2021 - Cash flow w praktyce – jak analizować i interpretować informacje o przepływach pieniężnych? Prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

1. Znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
2. Wprowadzenie do analizy informacji o przepływach pieniężnych – ocena efektywności działalności – dokonania jednostki w kategoriach memoriałowych i kasowych.
3. Interpretacja informacji o przepływach pieniężnych – kształtowanie się strumieni pieniężnych z poszczególnych obszarów działalności:
4. Analiza pionowa i pozioma.
5. Analiza 8 przypadków na wybranych przykładach liczbowych
6. Analiza wskaźnikowa cash flow – przydatność w ocenie standingu finansowego jednostki.
7. Cash flow jako element systemu wczesnego ostrzegania w jednostce – identyfikacja symptomów kryzysu finansowego przedsiębiorstwa.
 
05.08.2021 - Cash flow w praktyce – jak prognozować przepływy pieniężne i nimi zarządzać? Dr Michał Wiatr 

1. Ustalanie i budżetowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (prognozowanie sprawozdań finansowych): 

 • kapitał obrotowy jako przedmiot zarządzania płynnością przedsiębiorstwa - potrzeba i cel zarządzania płynnością finansową 
 • istota kalkulacji zapotrzebowania na kapitał obrotowy metodą procentu od sprzedaży 
 • warianty metody procentu od sprzedaży 
 • problemy praktyczne metody procentu od sprzedaży
 • model Baumol’a.

2. Metody budżetowania (planowania) kapitału obrotowego. Kapitał obrotowy -koncepcje oceny i planowania w zakresie: należności, analizy przyjętej przez przedsiębiorstwo polityki kredytowej, zapasów, zobowiązań, środków pieniężnych (analiza prawidłowości spłat, analiza wiekowania przy użyciu DSO)

3. Strategie płynności finansowej w ujęciu dochód – ryzyko:

 • istota oraz charakterystyka rodzajów strategii płynności finansowej w ujęciu dochód – ryzyko,
 • procedury tworzenia oraz strategie płynności finansowej.
 • problemy prognozowania sprawozdań finansowych w warunkach ryzyka.


4. Metody oceny efektywności strategii płynności finansowej:

 • metody analizy wskaźnikowej, ocena strategii płynności finansowej za pomocą specjalistycznych narzędzi. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych: (okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, NPV, IRR, MIRR)
 • metody uzupełniające analizę standingu finansowego i gospodarczego - analiza z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnych

 

 

 

 

Czas trwania

09.30-15.30

Prelegenci

Cytat

Prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek - pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, renomowany wykładowca akademicki i ceniony trener-konsultant. Otrzymała I nagrodę w konkursie im. S. Skrzywana za najlepszą pracę doktorską z dziedziny rachunkowości. Na stałe współpracuje z Polskim Komitetem Standardów Rachunkowości. Brała udział w pracach nad nowelizacją ustawy o rachunkowości, jest twórcą Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych. Jest autorką wielu publikacji na temat przepływów pieniężnych oraz współautorką podręczników akademickich i komentarzy do znowelizowanej ustawy o rachunkowości.

 

Dr Michał Wiatr - adiunkt w Zakładzie Rachunkowości Finansowej w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. W swoich badaniach naukowych i w działalności doradczej koncentruje się na zagadnieniach rachunkowości przepływów pieniężnych, szeroko rozumianej problematyce rachunkowości kreatywnej, sposobach eliminowania jej wpływu i jej interakcjach w kontekście potrzeb inwestora oraz wyzwań współczesnej sprawozdawczości finansowej. Jest współautorem ponad 30 artykułów i książek z rachunkowości finansowej.

Gdzie i kiedy

Online 3 - 5 sierpnia 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1200 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena za osobę
cena za udział w jednym, wybranym dniu szkolenia
450 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.
 • Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Komputer z dostępem do Internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!