Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-controllingu-controlling-i-nowoczesny-rachunek-kosztow-stopien-i-warszawa-63407-id176

Informacje o szkoleniu

 • Akademia Controllingu - Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – Stopień I, Warszawa


  ID szkolenia: 63407
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Centrum
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 10:15 - 17:00
  2 dzień - 09:00 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają odpowiedź na pytania:
1. Jakie są zasady projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów takich jak Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK), Resource Consumption Accounting (RCA), Grenzplankostenrechnung (GPK) i Activity Based Costing (ABC)?

2. Jakie koncepcje rachunku kosztów rekomendują największe na świecie stowarzyszenia controllerów: IMA (Institute of Management Accountants), IFAC (International Federation of Accountants), ICV (Internationaler Controller Verein), ICG (International Group of Controlling)?

3. Jakie informacje dostarcza nowoczesny rachunek kosztów w porównaniu z informacjami, jakie generuje tradycyjny rachunek kosztów?

4. Czy zarządczy rachunek kosztów powinien być odrębny od sprawozdawczego? Od czego zależy konieczność jego wyodrębnienia?

5. Jak zorganizować optymalny i spójny rachunek kosztów dla całej firmy?

6. Jaki jest stopień zaawansowania posiadanego przez moje przedsiębiorstwo rachunku kosztów i jaka powinna być strategia jego rozwoju?

Szkolenie oparte jest na kilkudziesięciu wdrożeniach nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK/RCA w Polsce oraz na pracach naukowych realizowanych na czołowych uczelniach ekonomicznych.
Znajomość rekomendowanych na świecie koncepcji rachunków kosztów pozwoli uczestnikom tego szkolenia w sposób praktyczny i samodzielny rozwijać nowoczesne rachunki kosztów we własnych przedsiębiorstwach.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
Adresatami szkolenia są:
• Dyrektorzy Finansowi,
• Dyrektorzy Controllingu,
• Główni Księgowi,
• Controllerzy,
• Analitycy Kosztów,
• Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości,
• Kadra kierownicza i menedżerska odpowiedzialna za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia:

Program szkolenia
Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – Stopień I
1. Procesy czy koszty? – oto jest pytanie …
2. Model 12 Poziomów Dojrzałości Rachunku Kosztów (IFAC)
3. Struktura Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (ZPRK/RCA)
a. Zasoby (resources)
b. Działania (activities)
c. Obiekty kosztowe (cost objects)
4. Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK) - Resource Consumption Accounting (RCA)
5. Centra Kosztów Zasobów – istota, rodzaje i zasady wyodrębniania (ZPRK/RCA/GPK)
6. Case: Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów cz.1
7. Koszty stałe i zmienne – definiowanie stałych i zmiennych bezpośrednich elementów kosztowych (ZPRK/RCA/GPK)
8. Case: Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów cz.2

Projektowanie nowoczesnego rachunku kosztów na przykładzie własnego przedsiębiorstwa.
W przerwie pomiędzy I i II stopniem szkolenia Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować układ miejsc powstawania kosztów zgodnie z założeniami koncepcji Centrów Kosztów Zasobów. Zadanie to wykonują na przykładzie własnej firmy w oparciu o przekazywane po szkoleniu przykłady oraz modele referencyjne .

Informacje o prelegentach:

Trener
dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.
• Jeden z najlepszych Ekspertów w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością w Polsce,
• Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim,
• Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (RCA) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ENERGA OBRÓT, ORLEN LABORATORIUM, ELECTROLUX, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), SPOMLEK, KUPIEC, PROFIM, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA i szereg innych,
• Prezes Zarządu firmy ABC Akademia specjalizującej się we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/RCA/GPK,
• Jego największy sukces, to skuteczne powiązanie nauki i praktyki oraz najszersze w Polsce rozpowszechnianie zaawansowanych rachunków kosztów przedsiębiorstwach z różnych branż,
• Już ponad 1700 osób uznało szkolenia i wykłady dr Tomasza M. Zielińskiego za inspirujące, motywujące edukacyjnie niezbędne i dające nowe spojrzenie na rachunek kosztów,
• Jego wykłady to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktywnej dyskusji,
• Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz nowoczesnych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach z wielu branż,
• Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ENERGA OBRÓT, ELECTROLUX, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), SPOMLEK, KUPIEC, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA, i szereg innych.

Wydarzenia towarzyszące:

Akademia Controllingu - Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – Stopień II, Warszawa

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2890 zł netto

Cena zawiera:

udział w 2 dniach szkolenia, materiały w wersji drukowanej i elektronicznej, wyżywienie w trkacie szkolenia, certyfikat,

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr (61) 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-11-12-05-2017-r/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.
W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej kwoty. Po tym terminie kwota opłaty za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym zwrotem wpłaconych przez uczestników kwot.

Wydarzenie: Akademia Controllingu - Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – Stopień I, Warszawa