Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-controllingu-controlling-i-nowoczesny-rachunek-kosztow-stopien-ii-poznan-63413-id176

Informacje o szkoleniu

 • Akademia Controllingu - Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – Stopień II, Poznań


  ID szkolenia: 63413
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Poznań
  Centrum miasta
  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień - 10:00 - 17:00
  2 dzień - 09:00 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis szkolenia
W trakcie szkolenie uczestnicy poznają odpowiedź na pytania:
1. Jakie są zasady projektowania i wdrażania nowoczesnych rachunków kosztów takich jak Zasobowo-Procesowy Rachunek Kosztów (ZPRK), Resource Consumption Accounting (RCA), Grenzplankostenrechnung (GPK) i Activity Based Costing (ABC)?

2. Jakie koncepcje rachunku kosztów rekomendują największe na świecie stowarzyszenia controllerów: IMA (Institute of Management Accountants), IFAC (International Federation of Accountants), ICV (Internationaler Controller Verein), ICG (International Group of Controlling)?

3. Jakie informacje dostarcza nowoczesny rachunek kosztów w porównaniu z informacjami, jakie generuje tradycyjny rachunek kosztów?

4. Czy zarządczy rachunek kosztów powinien być odrębny od sprawozdawczego? Od czego zależy konieczność jego wyodrębnienia?

5. Jak zorganizować optymalny i spójny rachunek kosztów dla całej firmy?

6. Jaki jest stopień zaawansowania posiadanego przez moje przedsiębiorstwo rachunku kosztów i jaka powinna być strategia jego rozwoju?

Szkolenie oparte jest na kilkudziesięciu wdrożeniach nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/GPK/RCA w Polsce oraz na pracach naukowych realizowanych na czołowych uczelniach ekonomicznych.
Znajomość rekomendowanych na świecie koncepcji rachunków kosztów pozwoli uczestnikom tego szkolenia w sposób praktyczny i samodzielny rozwijać nowoczesne rachunki kosztów we własnych przedsiębiorstwach.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresatami szkolenia są:
• Dyrektorzy Finansowi,
• Dyrektorzy Controllingu,
• Główni Księgowi,
• Controllerzy,
• Analitycy Kosztów,
• Pracownicy Działów Controllingu i Księgowości,
• Kadra kierownicza i menedżerska odpowiedzialna za zarządzanie kosztami i rentownością w swoich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia:

Program szkolenia
II Stopień – Controlling i nowoczesny rachunek kosztów
Projektowanie nowoczesnego rachunku kosztów na przykładzie własnego przedsiębiorstwa.
W przerwie pomiędzy I i II stopniem szkolenia Uczestnicy mają za zadanie samodzielnie zaprojektować układ miejsc powstawania kosztów zgodnie z założeniami koncepcji Centrów Kosztów Zasobów. Zadanie to wykonują na przykładzie własnej firmy w oparciu o przekazywane po szkoleniu przykłady oraz modele referencyjne .
1. Rozliczanie centrów kosztów zasobów wspierających na podstawowe centra kosztów (ZPRK/RCA/GPK)
a. Rozliczanie centrów kosztów zasobów współdzielonych – metoda bezpośrednia
b. Rozliczanie centrów kosztów zasobów realizujących usługi wewnętrzne – metoda pośrednia
c. Koszt całkowity zasobu – bezpośrednie i pośrednie elementy kosztowe zasobu
2. Zasady kalkulacji kosztów jednostkowych stałych i zmiennych centrów kosztów zasobów (stawki zużycia zasobów) (ZPRK/RCA/GPK)
3. CASE: Kalkulacja kosztów całkowitych i jednostkowych centrów kosztów zasobów (ZPRK/RCA/GPK)
4. Wyznaczanie poziomów dostępności i wykorzystania (zużycia) centrów kosztów zasobów
5. Zasady kalkulacji kosztów wykorzystanych i niewykorzystanych centrów kosztów zasobów (ZPRK/RCA/GPK)
6. CASE: Stopień wykorzystania zasobów oraz koszty wykorzystane i niewykorzystane centrów kosztów zasobów
7. Działania – istota, rodzaje i zasady wyodrębniania
8. Zasady kalkulacji kosztów działań (ZPRK/RCA/ABC) – nośniki kosztów zasobów
9. CASE: Kalkulacja kosztów działań (ZPRK/RCA/ABC)
10. Finalne i pośrednie obiekty kosztowe (produktu, usługi i klienci) - istota, rodzaje i zasady wyodrębniania
11. Pięć Podstawowych Poziomów Kosztów
12. CASE: Pięć Podstawowych Poziomów Kosztów
13. Wdrażanie i zastosowania nowoczesnego kosztów

Informacje o prelegentach:

Trener
dr Tomasz M. Zieliński, Prezes Zarządu ABC Akademia Sp. z o.o.
• Jeden z najlepszych Ekspertów w zakresie systemów controllingowych do zarządzania kosztami i rentownością w Polsce,
• Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Łódzkim,
• Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów (RCA) wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ENERGA OBRÓT, ORLEN LABORATORIUM, ELECTROLUX, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), SPOMLEK, KUPIEC, PROFIM, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA i szereg innych,
• Prezes Zarządu firmy ABC Akademia specjalizującej się we wdrażaniu nowoczesnych rachunków kosztów ZPRK/ABC/RCA/GPK,
• Jego największy sukces, to skuteczne powiązanie nauki i praktyki oraz najszersze w Polsce rozpowszechnianie zaawansowanych rachunków kosztów przedsiębiorstwach z różnych branż,
• Już ponad 1700 osób uznało szkolenia i wykłady dr Tomasza M. Zielińskiego za inspirujące, motywujące edukacyjnie niezbędne i dające nowe spojrzenie na rachunek kosztów,
• Jego wykłady to połączenie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania kosztami, doświadczenia praktycznego oraz aktywnej dyskusji,
• Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań controllingowych oraz nowoczesnych rachunków kosztów w przedsiębiorstwach z wielu branż,
• Autor koncepcji Zasobowo-Procesowego Rachunku Kosztów wdrażanego w przedsiębiorstwach takich jak: ENERGA OBRÓT, ELECTROLUX, FIRSTDATA POLAND (POLCARD), SPOMLEK, KUPIEC, CERAMIKA TUBĄDZIN, GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW, JURAJSKA, BALCERZAK, VISOTEC SOCHA, i szereg innych.

Wydarzenia towarzyszące:

Akademia Controllingu - Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – Stopień I, Poznań

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2890 zł netto

Cena zawiera:

Udział w 2 dniach szkolenia, materiały szkoleniowe w wersji drukowanej i elektronicznej, wyżywienie w trakcie szkolenia, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr (61) 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiamenedzera.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/poznan-24-25-04-2017-r/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.
W przypadku rezygnacji w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia organizator zobowiązuje się do zwrotu 50% wpłaconej kwoty. Po tym terminie kwota opłaty za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia z jednoczesnym zwrotem wpłaconych przez uczestników kwot.

Wydarzenie: Akademia Controllingu - Controlling i nowoczesny rachunek kosztów – Stopień II, Poznań