Akademia doradcy podatkowego (144 h) kurs przygotowujący do egzaminu państwowego kurs weekendowy

O szkoleniu

2014.03.29 - 2014.06.29 Katowice

2014.03.29 - 2014.06.29 Gdańsk

2014.04.05 - 2014.06.29 Warszawa

2014.04.05 - 2014.06.29 Kraków

2014.04.12 - 2014.07.06 Poznań

2014.09.20 - 2015.01.11 Łódź

Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Przygotowanie do egzaminu w ramach proponowanego przez nas kursu realizowane jest na podstawie aktualnego wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego uchwalonego przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego (Uchwała Nr 13/V/2013 z dnia 25 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r.).
Z uwagi na stopień trudności, jak również czasochłonność w opracowaniu, w trakcie kursu omawiane są wyłącznie pytania otwarte oraz zadania egzaminacyjne (kazusy), pytania testowe Uczestnicy otrzymują w formie opracowanej (wskazana prawidłowa odpowiedź oraz podstawa prawna).
Kto powinien wziąć udział?
Kurs doradca podatkowy skierowany jest do osób planujących przystąpienie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, jak również do osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, niemniej jednak chcą zaktualizować swoją wiedzę.

Program szkolenia

I. Źródła prawa i wykładnia prawa

II. Analiza podatkowa

III. Podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego

IV. Materialne prawo podatkowe.
1. Interpretacje przepisów prawa podatkowego i porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych
2. Zobowiązania podatkowe.
3. Tajemnica skarbowa.
4. Podatek od towarów i usług.
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
6. Podatek dochodowy od osób prawnych.
7. Podatek tonażowy.
8. Podatek akcyzowy.
9. Podatek od gier.
10.Podatki i opłaty lokalne:
a) podatek od nieruchomości,
b) podatek od środków transportowych,
c) podatek rolny i podatek leśny,
d) podatek od czynności cywilnoprawnych,
e) podatek od spadków i darowizn,
f) opłata skarbowa i inne opłaty lokalne.

V. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji
1. Postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi:
a) kodeks postępowania administracyjnego,
b) postępowanie podatkowe,
c) czynności sprawdzające i kontrola podatkowa,
d) wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe,
e) prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
f) ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.
2. Postępowanie egzekucyjne w administracji.

VI. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne

VII. Prawo dewizowe

VIII. Prawo karne skarbowe

IX. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
1. Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej.
2. Kontrola skarbowa.

X. Rachunkowość

XI. Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

XII. Przepisy o doradztwie podatkowym i etyka zawodowa

XIII. Zadania egzaminacyjne (kazusy)

Czas trwania

soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.45

Kraków:
Sesja I, 5 – 6 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja IV, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja V, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja VI, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja VII, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VIII, 28 – 29 czerwca 2014 r

Warszawa:
Sesja I, 5 – 6 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja IV, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja V, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja VI, 31 – 1 czerwca 2014 r.
Sesja VII, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VIII, 28 – 29 czerwca 2014 r.

Poznań:
Sesja I, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 10 – 11 maja 2014 r.
Sesja IV, 24 – 25 maja 2014 r.
Sesja V, 7 – 8 czerwca 2014 r.
Sesja VI, 14 – 15 czerwca 2014 r.
Sesja VII, 28 – 29 czerwca 2014 r.
Sesja VIII, 5 – 6 lipca 2014 r.

Łódź:
Sesja I, 20 – 21 września 2014 r.
Sesja II, 4 – 5 października 2014 r.
Sesja III, 18 – 19 października 2014 r.
Sesja IV, 25 – 26 października 2014 r.
Sesja V, 15 – 16 listopada 2014 r.
Sesja VI, 29 – 30 listopada 2014 r.
Sesja VII, 13 – 14 grudnia 2014 r.
Sesja VIII, 10 – 11 stycznia 2014 r.

Prelegenci

Zajęcia prowadzone będą przez zespół wybitnych ekspertów specjalizujących się w problematyce podatkowej – doradców podatkowych, prawników, sędziów oraz przedstawicieli środowiska akademickiego. Wszystkie osoby są doświadczonymi wykładowcami, posiadającymi dużą wiedzę w zakresie omawianych zagadnień, jak również imponującą praktyką zawodową. Są autorami licznych publikacji z zakresu zagadnień podatkowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa w kursie jednej osoby: - 2990 zł (VAT zw.)
2 990
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!