Akademia Finansów dla Menedżerów

O szkoleniu

Każda decyzja menedżera wpływa na finanse przedsiębiorstwa. Dlatego musi być podejmowana w sposób świadomy i zaplanowany, z uwzględnieniem budżetu, przyszłego wyniku finansowego i możliwości minimalizacji potencjalnego ryzyka. Aby móc podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe potrzebna jest usystematyzowana i aktualna wiedza oraz świadomość finansowa tychże decyzji. Ich konsekwencje bowiem są zawsze daleko idące dla organizacji, jej poszczególnych działów i pracowników.

Akademia Finansów dla Menedżerów to nowa oferta szkoleniowa, którą IBD Business School adresuje do menedżerów zarządzających całymi organizacjami lub poszczególnymi działami, lub dużymi projektami. Akademia jest kompleksowym i spójnym pod względem programowym projektem edukacyjnym. Daje on uczestnikom możliwość podniesienia na jakościowo wyższy poziom swoich kwalifikacji w zarządzaniu finansami. Ukończenie Akademii przez menedżera – zarówno tego z doświadczeniem, jak i początkującego – pozwoli mu w znaczący sposób poprawić swoją zarządczą skuteczność i profesjonalizm podejmowanych decyzji finansowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Główne korzyści dla organizacji i uczestników

Akademia Finansów dla Menedżerów koncentruje się na nabyciu przez uczestników pięciu podstawowych umiejętności finansowych, bez których nie można być profesjonalnym menedżerem:

 • Podejmuj przyszłe decyzje finansowe na podstawie historycznych doświadczeń

Naucz się analizować bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dzięki temu będziesz mógł wyciągać wnioski o skuteczności dotychczasowych działań. Zobaczysz ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i podejmiesz działania, które poprawią jego pozycję konkurencyjną.

 • Poszukuj informacji krytycznie istotnych, czytaj między wierszami

Przedsiębiorstwo, dla którego pracujesz, ma wielu kontrahentów. Podejmujesz decyzje dotyczące współpracy, nawiązujesz kontakty biznesowe, wybierasz partnerów handlowych. To oznacza, że jesteś zainteresowany tym, aby maksymalizować korzyści wynikające z relacji biznesowych. Masz dostęp do sprawozdań finansowych swoich kontrahentów, czasami musisz w krótkim czasie przeprowadzić analizę ich wiarygodności, co sprawia, że musisz być zaopatrzony w niezbędną wiedzę merytoryczną.

 • Dbaj o bezpieczeństwo finansowe, maksymalizuj rentowność swoich działań

Biznes to nie tylko wpływy, ale również wydatki. Płacisz wynagrodzenia pracownikom, regulujesz faktury kontrahentów, spłacasz kredyty inwestycyjne itp. Wniosek jest jeden: musisz mieć gotówkę, która zagwarantuje stabilne i bezpieczne funkcjonowanie oraz rozwój, umożliwi maksymalizację korzyści finansowych.

 • Poznaj procesy wewnątrz przedsiębiorstwa, wiedz co, gdzie i kiedy optymalizować

Każdy obszar działalności gospodarczej powinno się optymalizować. Żeby przeprowadzić takie działania w sposób racjonalny i skuteczny, należy zdiagnozować sytuację przedsiębiorstwa. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności (produkcyjnej czy sprzedażowe), każdy proces może być realizowany szybciej, taniej, efektywniej.

 • Projektuj przyszłość pamiętając, że ten sam efekt można osiągnąć na wiele różnych sposobów

Konkretne i te bardziej ogólne cele przedsiębiorstwa można osiągnąć w różny sposób, na różnych rynkach, przy różnych poziomach zaangażowanego kapitału i co ważniejsze, różnych poziomach ryzyka. Prowadząc działalność możesz także realizować szereg projektów inwestycyjnych. Wybieraj te najbardziej opłacalne, ale zawsze uwzględniając akceptowalny poziom ryzyka.

Kto powinien wziąć udział?

Jeśli jesteś menedżerem i odpowiadasz za skutki podejmowanych przez siebie decyzji finansowych Akademia Finansów dla Menedżerów jest adresowana do ciebie. Jej program został tak skonstruowany, aby m.in. osoby nie mające bazowego wykształcenia ekonomicznego mogły nabyć niezbędną i usystematyzowaną w zarządzaniu wiedzę finansową i podstawowe umiejętności w tym zakresie.

Zapraszamy w szczególności:

 • właścicieli firm
 • dyrektorów ds. personalnych
 • dyrektorów ds. marketingu
 • dyrektorów ds. sprzedaży
 • dyrektorów ds. logistyki
 • dyrektorów wydziałów w jednostkach administracyjnych i organizacjach pozarządowych
 • franczyzobiorców
 • kierowników projektów
 • osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów, zawieranie umów handlowych oraz analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie

Program szkolenia

Sesja I. Analiza sprawozdań finansowych – 2 dni

Sesja II. Wiarygodność finansowa kontrahentów – 2 dni

Sesja III. Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa – 2 dni

Sesja IV. Optymalizacja produkcji i sprzedaży – 2 dni

Sesja V. Ocena projektów inwestycyjnych – 2 dni

Czas trwania

10 dni, 5 sesji

Prelegenci

dr Krzysztof Świeszczak

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse i Bankowość. Wcześniej był doradcą ds. bankowości prywatnej w ING Bank Śląski, a następnie asystentem ww. katedry na UŁ.

Laureat pierwszej w Polsce edycji światowego konkursu „Etyka w Finansach – Nagroda Robina Cosgrove”, organizowanego przez Komisję Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich (temat nagrodzonej pracy: „Doradca bankowy jako pierwsze ogniwo relacji pomiędzy bankiem i klientem w kontekście problemu etyki w skali mikro”).

Był wykonawcą ze strony Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego następujących umów o współpracy:

 • zawartej pomiędzy Fundacją Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w ramach programu Santander Universidades (tytuł projektu: Włączenie bankowe jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim);
 • zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S. A. a Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym (badanie rynkowe oraz technologiczne pod kątem stworzenia rozwiązania do wykorzystania w pracach badawczo-rozwojowych).

Uczestniczył w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – stypendium D-RIM.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych; prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jego zainteresowania zawodowe obejmują takie dziedziny wiedzy, jak rynek kapitałowy, sektor bankowy, etyka w finansach, przedsiębiorczość i private banking. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
8 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!