Szkolenie

Akademia finansowa dla menedżerów (42 h) program rozwoju umiejętności menedżerskich z zakresu finansów i zarządzania efektywnością kurs weekendowy

O szkoleniu

Akademia Finansowa to program rozwoju umiejętności menedżerskich z zakresu finansów i zarządzania efektywnością z naciskiem na praktyczne aspekty poparte studiami przypadków (z uwzględnieniem narzędzi wdrożenia) i rozwiązywanie zagadnień problemowych.
Dzięki udziałowi w Akademii Finansowej, menedżerowie wzbogacą swoją wiedzę w takich obszarach, jak:
• finanse
• zarządzanie efektywnością
Kto powinien wziąć udział?
• Zarządzający firmami i właściciele firm
• Menedżerowie zarządzający poszczególnymi działami, którzy chcą wzmocnić/ugruntować swoja wiedzę z zakresu finansów oraz poznać najlepsze praktyki z obszaru finansów i zarządzania efektywnością
• Inne osoby, które poszukują dodatkowych umiejętności z zakresu finansów i zarządzania efektywnością.

Program szkolenia

1. Podstawy analizy ekonomicznej i finansowej:
a) rachunkowość jako system informacyjny,
b) istota podstawowych kategorii finansowych:
- aktywa, pasywa,
- przychody, koszty,
- wpływy, wydatki,
c) podstawowe zasady rachunkowości finansowej,
d) bilans jako podstawowy raport opisujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:
- istota i struktura sprawozdania,
- zasady klasyfikacji aktywów i pasywów,
- istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu,
- zasady wyceny składników bilansu- czyli obszar kreatywności,
e) rachunek zysków i strat:
- istota i struktura sprawozdania,
- obszary działalności czyli zysk zyskowi nie jest równy,
- warianty rachunku wyników,
f) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
g) ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych,
h) stopień zadłużenia przedsiębiorstwa a dźwignia finansowa, czyli kiedy opłaci się korzystać z długu ( kredytów, pożyczek, itp.)
i) analiza wskaźnikowa:
- firma widziana oczami analityka bankowego: analiza ilościowa, analiza jakościowa,
- wskaźniki finansowe jako podstawowe narzędzie analityczne: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki wypłacalności, wskaźniki rynku kapitałowego.

2. Informacja zarządcza:
a) budżetowanie/planowanie finansowe,
b) kontrola budżetowa i analiza odchyleń,
c) problemy związane z budżetowaniem,
d) jak skutecznie powiązać budżet roczny ze strategią firmy,
e) co poza budżetowaniem?
f) zarządzanie przez cele,
g) co to są i jak wykorzystywać wskaźniki efektywności?
- procesy biznesowe, a trudność w pomiarze ich efektywności,
- systemy Business Inteligence,
- projektowanie i wdrażanie systemów mierzenia i oceny efektywności operacyjnej, modelowanie kluczowych wskaźników wydajności.
3. Ocena ekonomiczna projektów:
a) wartość pieniądza w czasie,
b) podstawowe metody oceny: okres zwrotu; wewnętrzna stopa zwrotu i wartość zaktualizowana netto,
c) ocena projektu.

4. Analiza i zarządzanie kosztami:
a) zasady klasyfikacji i ewidencji kosztów dla potrzeb sprawozdawczości finansowej i zarządzania:
- koszty w układzie rodzajowym, przedmiotowym i podmiotowym
- koszty bezpośrednie i pośrednie
- koszty stałe i zmienne
- koszty(wytworzenia) produktu i koszty okresu
b) klasyczne metody alokacji kosztów i ich ograniczania,
c) system ABC (Activity Based Costing).

5. Zarządzanie kapitałem obrotowym.

6. Budowanie wartość firmy.
a) model budowy wartości firmy a koncepcja zarządzania wartością firmy,
b) zarządzania wartością firmy,
c) metody wyceny firm.

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 15.00

Warszawa:
Sesja I, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja II, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 10 – 11 maja 2014 r.

Prelegenci

Cytat
*

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 kwietnia - 11 maja 2014
Biurowiec HORIZON PLAZA, ul. Domaniewska 39A, klatka B

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
(VAT zw.)
2990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!