Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-finansowa-dla-niefinansistow-zaawansowana-analiza-finansowa-warsztaty-komputerowe-28183-id374

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenia realizowane w ramach Akademii Finansisty kierujemy w szczególności do osób, które chcą zrozumieć mechanizmy finansowej działalności przedsiębiorstwa, dyrektorów i menedżerów działów niefinansowych, prezesów właścicieli przedsiębiorstw a także członków Rad Nadzorczych oraz osób zarządzających projektami i kontraktami.

Celem szkoleń jest:

* wykształcenie praktycznych umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych
* usystematyzowanie wiedzy związanej z analizą informacji ekonomiczno-finansowych
* podniesienie poziomu wiedzy w zakresie oceny kondycji finansowej, płynności i zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
* ćwiczenie umiejętności i utrwalenie zdobytej wiedzy poprzez analizę autentycznych przypadków przedsiębiorstw o różnej kondycji finansowej z użyciem komputerów
* wypracowanie na komputerze własnego modelu finansowego służącego analizie finansowej, budowie budżetu i analizie inwestycyjnej

MOŻNA SKORZYSTAĆ Z POJEDYNCZYCH SZKOLEŃ BĄDŹ Z CAŁEGO CYKLU!
PRZY ZGŁOSZENIU DO UDZIAŁU W 3 SESJACH – KORZYSTNY RABAT!

Akademia stanowi unikalne kompendium wiedzy – prowadzona będzie w formie 42-godzinnych warsztatów, opartych na schemacie:

* krótkie wprowadzenie do zagadnienia
* przykłady
* dyskusja plenarna
* ćwiczenia – indywidualne, zespołowe, grupowe
* podsumowanie wyników
* analiza przypadku w zespołach (CASE)
* dyskusja plenarna
* opracowanie rozwiązania w zespołach
* omówienie wyników

Dodatkowe korzyści uczestnictwa w szkoleniach:

* certyfikat Krajowej Izby Gospodarczej i Eurofinance Training
* kompleksowe materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika w formie książkowej i elektronicznej
* spotkanie integracyjne
* zapewnienie pełnej logistyki związanej z uczestnictwem w Akademii
* wykaz literatury uzupełniającej
* liczne konsultacje

Więcej informacji pod adresem:

http://www.eurofinance.com.pl/szkolenie283-akademia-finansowa-dla-niefinansistow-zaawansowana-analiza-finansowa

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

PIERWSZY DZIEŃ
9:00 - 16:30

1. Charakterystyka przedsiębiorców
2. Informacje o podmiocie i otoczeniu rynkowym jako podstawa do zrozumienia danych finansowych w ujęciu historycznym i prognozowanym
3. Studium przypadku – CASE 1
4. Studium przypadku – CASE 1 – ciąg dalszy: budowa modelu finansowego
5. Przypomnienie podstawowych informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych w powiązaniu z typowymi zdarzeniami gospodarczych, z których wynikają i ich analiza z użyciem komputerów:
6. Czytanie „między” wierszami sprawozdań finansowych. Typowe błędy, luki, kreatywność księgowa i zatajanie informacji zawarte w informacjach o przedsiębiorstwie i ich wykrywanie. Trudne przypadki.
7. Studium przypadku – CASE 1 – ciąg dalszy – symulacje i wstęp do planowania


DRUGI DZIEŃ
9:00 - 16:30

1. Rozpoczęcie szkolenia - podsumowanie dnia pierwszego
2. Przypomnienie - Zasady planowania CASE 2 – analiza finansowa i planowanie – budowa modelu finansowego
3. Analiza finansowa wniosków związanych z inwestycjami
4. Analiza przypadku – CASE 4
5. Analiza przypadku – CASE 4 (kontynuacja)


Kontakt:

Eurofinance Training
tel.: 22 830 13 10 / fax: +48 22 83 00 090
email: training@eurofinance.com.pl
www.eurofinance.com.pl

UWAGA!
Organizujemy również seminaria zamknięte w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym miejscu na terenie całego kraju. Celem uzyskania oferty prosimy o kontakt z Koordynatorem Seminariów. Więcej informacji: www.eurofinance.com.pl

Informacje o prelegentach:

Zajęcia poprowadzą doświadczeni specjaliści – praktycy, natomiast koordynatorem merytorycznym – trenerem wiodącym Akademii jest:

DARIUSZ PELC - Menedżer, konsultant i współwłaściciel w kilku firmach doradczych, praktyk zarządzania. Prezes Zarządu i współwłaściciel firmy konsultingowej, wykładowca zagadnień przedsiębiorczości, rachunkowości i marketingu w Wyższej Szkole Ekonomiczno Humanistycznej w Skierniewicach, trener w zakresie zarządzania operacyjnego i analiz, z uwzględnieniem „miękkich” aspektów zarządzania. Zrealizowanych wiele prac doradczych dla różnych firm. Specjalista w zakresie wycen wartości niematerialnych i prawnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1480 z

Cena zawiera:

Cena zawiera: Zajęcia dydaktyczne,komplet materiałów szkoleniowych i pomocniczych,obiady oraz poczęstunki podczas szkolenia,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,konsultacje poszkoleniowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenia na szkolenie

Wydarzenie: Akademia Finansowa dla niefinansistów - Zaawansowana analiza finansowa - warsztaty komputerowe