Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-menedzera-sprzedazy-75530-id14655

Informacje o szkoleniu

 • Akademia Menedżera Sprzedaży


  ID szkolenia: 75530
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Sprzedaż, obsługa klienta Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  88 godz., 11 dni

  19-20.10.2020 Sesja I
  02-03.2020 Sesja II
  16-17.11.2020 Sesja III
  30.11-01.12.2020 Sesja IV
  14-15.12.2020 Sesja V
 • Organizator szkolenia:

  IBD Business School Sp. z o.o.
  ul. Panieńska 9
  03-704 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
IBD Business School Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Akademia Menedżera Sprzedaży  to szkolenie dla ambitnych, wymagających menedżerów, którzy rozumieją, jak ważne w skuteczności działania zespołów sprzedażowych jest trafne definiowanie celów, wyznaczanie klarownych i spójnych wskaźników ich realizacji oraz skuteczne egzekwowanie i motywowanie zespołu handlowego. Program przygotowuje pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze zarządzania i sprzedaży do sprawnego funkcjonowania w roli menedżera sprzedaży. Dzięki udziałowi w programie: Rozpoznasz i rozwiniesz swój styl zarządzania zespołem sprzedaży Nabędziesz praktycznych umiejętności tworzenia zespołu odpowiedzialnego za wspólne realizowanie wyznaczonych celów. Nauczysz się stawiać oczekiwania pracownikom, budować zespół i rozwijać jego członków Poznasz narzędzia skutecznego motywowania członków zespołu sprzedażowego Zrozumiesz istotę podejścia sytuacyjnego w zarządzaniu zespołem Nauczysz się wyznaczania celów krótko- i długoterminowych dla zespołu sprzedaży Będziesz skuteczniej wspierać zespół w rozwoju Poznasz sposoby wyzwalania w zespole energii i siły do dalszej pracy Efektywniej zorganizujesz swój czas jako szefa Poznasz mechanizmy motywacyjne, którymi możesz oddziaływać na podwładnych

Szkolenie skierowane jest do:

Jeżeli jesteś osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem sprzedażowym, posiadasz doświadczenie w zarządzaniu innymi zespołami lub dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z zarządzaniem sprzedażą, to szkolenie jest dla ciebie.

 • Menedżerowie sprzedaży oraz osoby odpowiadające za wyniki sprzedażowe w organizacji
 • Team liderzy zespołów sprzedażowych
 • Osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości roli menedżera sprzedaży

Program szkolenia:

SESJA I. PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ

 • Teorie i praktyka przywództwa w sprzedaży
 • Rola autorytetu i postawy menedżera sprzedaży
 • Automotywacja oraz zaangażowanie w działania
 • Inspirowanie oraz wywieranie wpływu na innych
 • Umiejętności komunikacyjne menedżera sprzedaży
 • Asertywność wzmacniająca postawę menedżera
 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji menedżerskich
 • Radzenie sobie ze stresem

SESJA II. BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU SPRZEDAŻY

 • Określenie celów i zadań dla nowych pracowników
 • Opracowanie profilu kandydata i opisu stanowiska
 • Prowadzenie rekrutacji do działu sprzedaży
 • Skuteczne wdrożenie sprzedawcy do pracy
 • Rozwijanie talentów i potencjału sprzedawców
 • Utrzymanie stałego składu zespołu
 • Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz grupy
 • Ocena oraz zwalnianie członków zespołu sprzedaży

SESJA III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I TRUDNE ROZMOWY MENEDŻERSKIE

 • Wyznaczanie celów i priorytetów zespołu
 • Planowanie pracy zespołu sprzedaży
 • Prowadzenie zebrań i spotkań zespołu sprzedaży
 • Kontrola i rozliczanie zespołu sprzedaży
 • Feedback, oceny okresowe – narzędzia rozwoju
 • Narzędzia menedżera sprzedaży

SESJA IV. BUDOWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W SPRZEDAŻY

 • Systemy motywacyjne. Co motywuje sprzedawców?
 • Typologie sprzedawców i koncepcje ich rozwoju,
 • Role członków w zespole a rozwój sprzedawców
 • Planowanie ścieżek rozwoju sprzedawców,
 • Zarządzanie zmianą i konfliktem a motywacja zespołu
 • Coachingowy styl zarządzania
 • Mentoring – wsparcie sprzedawców

SESJA V. COACHING – KOMPETENCJA MENEDŻERA SPRZEDAŻY

Prowadzenie rozmowy i słuchanie

 • Coaching konwersacyjny
 • Jak udzielać informacji zwrotnej w prawidłowy sposób?
 • Słuchanie, jako podstawowa umiejętność w coachingu
 • Koncentracja
 • Coaching a elementy osobiste coacha
 • Wykorzystanie ciszy
 • Coaching telefoniczny
 • Przekonania
 • Poufność
 • Ograniczenia w coachingu

Umiejętność zadawania pytań i model T-GROW

 • Czym jest pytanie?
 • Typy pytań
 • Wykorzystanie presupozycji
 • Schematy językowe
 • Model TGROW
 • Temat
 • Formularz do wypełnienia przed sesją coachingową
 • Ćwiczenie Koło Życia
 • Cel
 • Fakty/ rzeczywistość
 • Możliwości/ opcje
 • Plan działania
 • Formularz oceny zaangażowania

Wartości i coaching w miejscu pracy

 • Czym są wartości?
 • Wartości w konkretnych dziedzinach
 • Coaching w organizacji
 • Coach zewnętrzny wobec organizacji
 • Coach wewnętrzny w organizacji
 • Menedżer jako coach
 • Coaching jako narzędzie zarządzania
 • Korzyści płynące z coachingowego stylu zarządzania
 • Stosowania podejścia coachingowego w relacji menedżer-podwładny
 • Analiza wyzwań coachingowych menedżera
 • Wdrażania coachingu w codziennym życiu menedżera
 • Model procesu coachingu sprzedażowego
 • Funkcje coacha w systemie pracy Coaching z Mentoringiem ‘on the job’

Zadanie wdrożeniowe: „Coaching on the job”

Informacje o prelegentach:

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

 

Waldemar Czachorowski - senior konsultant/ senior trener

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Witold Mockałło - senior, coach

Gerard Opiełka - trener/ konsultant

Elżbieta Sawczyn - senior trener/ senior konsultant

Andrzej Stępień - trener/ coach

Andrzej Zabawa - trener/ coach/ konsultant

Daniel Wąsik - senior trener/ konsultant

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

 

 

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 7000 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 7 400 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.


Wydarzenie: Akademia Menedżera Sprzedaży