Akademia podatkowa VAT - poziom: dla zaawansowanych (2 dni)- Katowice

O szkoleniu

Miejsce: Katowice
Data: 2011-07-07 - 2011-07-08
Kod: AVTII110707
Prowadzący: Łukasz Gogola
Godzin: 12 lekcyjnych
Cena: 999 PLN (1228.77 PLN z VAT)
Termin płatności: 2011-06-30
Kto powinien wziąć udział?
Pracowników działów finansowo- księgowych i działów rachunkowości

Program szkolenia

Program szkolenia / seminarium
Poziom: dla zaawansowanych

1. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem VAT (m.in. odszkodowania, premie pieniężne, świadczenia złożone -problemy praktyczne na gruncie przepisów o podatku od towarów i usług, usługi budowlane,).
2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - pojęcie i zasady ustalania miejsca opodatkowania dostawy towarów;
* czynności zrównane i wyłączenia z WDT;
* moment powstania obowiązku podatkowego;
* WDT - magazyn konsygnacyjny;
* podstawa opodatkowania;
* zastosowanie stawki 0% VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów;
* dokumentowanie WDT- dowody potwierdzające wywóz towaru poza granice Polski;
* rabaty i zaliczki w WDT;
* obowiązki ewidencyjne i rejestracyjne podatnika;
* deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze;
* korygowanie WDT - brak dokumentów potwierdzających WDT pod kątem zastosowania stawki VAT;
* reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.;
* metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT;
* faktura korygująca w WDT;
* usługi związane bezpośrednio z WDT,
* przeliczanie waluty obcej
3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
* pojęcie wewnatrzwspólnotowego nabycia towarów;
* miejsce opodatkowania WNT;
* czynności zrównane i wyłączenia z WNT;
* WNT - magazyn konsygnacyjny;
* rozliczanie WNT - obowiązek podatkowy, kursy walut;
* podstawa opodatkowania WNT;
* usługi związane bezpośrednio z WNT - wpływ na podstawę opodatkowania;
* zaliczka i rabaty w WNT oraz zasady korygowania WNT;
* reklamacje, zwroty, niedobory, nadwyżki, naprawy towarów itp.;
* obowiązki dokumentacyjne - faktura wewnętrzna, faktura korygująca;
* deklaracje VAT-UE i VAT-UEK - problemy sprawozdawcze;
* podatek naliczony - źródło podatku naliczonego, moment odliczenia;
4. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - procedura uproszczona.
5. Eksport towarów:
* pojęcie eksportu towarów (m.in. eksport bezpośredni, eksport pośredni, darowizna towaru na terytorium kraju trzeciego, wywóz towaru do magazynu znajdującego się poza terytorium Wspólnoty, terytorium Wspólnoty);
* moment powstania obowiązku podatkowego (zaliczka w eksporcie towarów);
* usługi bezpośrednio związane z eksportem towarów;
* forma potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej;
* elektroniczne zgłoszenia celne - System ECS;
* moment wykazywania eksportu towarów ze stawką 0 % - eksport bezpośredni, eksport pośredni;
* korekta podatku należnego w przypadku otrzymania potwierdzenia wywozu towaru poza terytorium Wspólnoty;
* metody liczenia podatku należnego w przypadku braku dokumentów dających stawkę 0% VAT;
* faktura korygująca w WDT;
* przeliczanie waluty obcej;
6. Import usług, dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, świadczenie usług lub dostawa towarów poza terytorium kraju z uwzględnienim zmian obowiązujących od 01.01.2010r..
* Import usług - nowa definicja oraz zmiany w przepisach dotyczących obowiązku rozliczenia importu usług.
* Zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego:
* usługi, dla których obowiązek podatkowy powstaje w terminie płatności,
* obowiązek podatkowy przy imporcie usług,
* nowe regulacje w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego od importu usług,
* Nowe regulacje w zakresie miejsca świadczenia usług - uchylenie przepisów dotychczasowych - art. 27 i 28 ustawy o VAT oraz wprowadzenie nowych zasad rozliczania usług - art. 28a-28o ustawy o VAT,
* Omówienie przepisów dotyczących miejsca świadczenia usług związanych z nieruchomościami, usługami transportowymi, usługami restauracyjnymi, usługami niematerialnymi, oraz innymi usługami wymienionymi w znowelizowanych przepisach (krótkotrwałego wynajmu samochodów),
* Nowe zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowych dostawa towarów, (mówienie również kwestii dotyczących dokumentów uprawniających zastosowanie stawki 0 % podatku VAT);
* Nowe zasady składani deklaracji podsumowujących (miesięczne terminy składania deklaracji podsumowujących, limity kwotowe dotyczące informacji podsumowujących, deklaracje podsumowujące dla usług świadczonych poza terytorium kraju),
* Nowe zasady ubiegania się o zwrot zapłaconego podatku na terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej,
* Podstawa opodatkowania w imporcie usług;
* Wewnątrzwspólnotowe usługi transportu towarów;
* Pojęcie dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;
* Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca;
* Obowiązki dokumentacyjne w związku z importem usług oraz dostawą, dla której podatnikiem jest nabywca - faktura wewnętrzna, faktura korygująca;
* Przeliczanie waluty obcej;
* Podatek naliczony z tytułu importu usług oraz dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca - Źródło podatku naliczonego, moment odliczenia;
* Dostawa towarów lub świadczenie usług poza terytorium kraju (miejsce opodatkowania, fakturowanie, wykazywanie w deklaracji).
7. Obowiązek podatkowy w VAT, - refakturowanie usług - podstawy prawne, orzecznictwo i praktyka, - obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych i zagranicznych, w tym zaliczki.
8. Podstawa opodatkowania - ujmowanie faktur korygujących (potwierdzenie odbioru faktury korygującej - wyrok Trybunału Konstytucyjnego, oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu dokonane z dostawą budynków trwale związanych z gruntem, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).
9. Przeliczanie waluty obcej.
10. Odliczenie podatku naliczonego (korekta faktury - obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego, brak czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz brak czynności poza terytorium kraju - prawo do zwrotu).
11. Art. 87 ustawy o VAT - zwrot podatku (zwrot przyśpieszony);
12. Fakturowanie
* Istota i znaczenie faktury, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, obowiązek wystawiania faktur w ustawie VAT, dokumentowanie transakcji w obrocie gospodarczym, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, Wystawianie faktur przez nabywcę, Podmioty na rzecz których wystawiane są faktury, Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur, -Wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego
* Rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą VAT
* Podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
* Termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT
* Treść i forma faktury,
o Zasady wystawiania faktur,
o Rodzaje i zawartość dokumentów,
o Niezbędne dane,
o Dokumenty uznawane za fakturę
* E-faktury
* Faktura korygująca
* Nota korygująca
* Duplikat faktury
* Anulowanie faktur
* Faktury zaliczkowe - termin wystawiania faktur zaliczkowych
* Refakturowanie - możliwość i zakres zastosowania
* Faktury wystawiane w obcej walucie - fakturowanie transakcji międzynarodowych
* "Pusta faktura" - konsekwencje podatkowe.
13. Regulacje wynikające z projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości.
14. Kasy rejestrujące - zwolnienia przedmiotowe, - zwolnienia podmiotowe, - zwrot wydatków na zakup
15. Korekta deklaracji podatkowej w podatku VAT.
16. Panel dyskusyjny.

Czas trwania

Godzin: 12 lekcyjnych

Prelegenci

Łukasz Gogola
doświadczony wykładowca, praktyk. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz ukończył studia podyplomowe z zakresu Finanse i Rachunkowość. Pracownik urzędu skarbowego, m.in. kierownik referatu oraz działu podatku od towarów i usług w Pierwszym Śląskim Urzędzie Skarbowym. Autor artykułów z zakresu podatku od towarów i usług, które ukazują się m.in. w Biuletynie VAT oraz Rzeczpospolitej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Katowice

-

woj. śląskie

-

Katowice

-

woj. śląskie

-

Katowice

-

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
PLN
1 228
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe i po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca
Zapisz się

Organizator

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa
Świętokrzyska 36 lok. 61
woj. mazowieckie
Polska Akademia Rachunkowości S.A., to nowoczesna firma edukacyjna specjalizująca się w szkoleniach i publikacjach oraz usługach doradczych. Misją Akademii jest praktyczna edukacja w dziedzinie podatków, rachunkowości i finansów. Akademia kszta...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. Aktualna oferta cenowa tylko na stronie par.edu.pl oraz u konsultantów PAR, kontakt (22) 526 30 50-55.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polska Akademia Rachunkowości SA
00-116 Warszawa Świętokrzyska 36 lok. 61
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!