Akademia prawa dla menedżerów, czyli prawo dla nieprawników

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z trzech dziedzin prawa: prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera. Pokazanie najczęściej spotykanych i niekonwencjonalnych rozwiązań prawnych, pozwalających ograniczyć odpowiedzialność i ułatwiających funkcjonowanie w życiu gospodarczym. Praktyczna analiza umów i dokumentów wewnętrznych firm pozwoli na poznanie najważniejszych aspektów prawa i umożliwi ich zastosowanie w praktyce.
Dlaczego warto wziąć udział?

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:
• Jaka jest ich odpowiedzialność jako kadry kierowniczej?
• Jak zarządzać/kierować ludźmi zgodnie z prawem i z korzyścią dla firmy a jednocześnie z dbałością o własne interesy?
• Jakie są ryzyka prawne i jakie narzędzia zabezpieczające należy wprowadzić w kierowaniu zespołem?

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami prawa i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, w szczególności dla:
• właścicieli firm,
• wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych,
• dyrektorów działów,
• specjalistów i pracowników działów nie-prawnych,
• pracowników działów prawnych, którzy odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania wiedzy z wybranych zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,
• menedżerów, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień prawnych, aby móc sprawnie i bezpiecznie zarządzać i kierować zespołami. 

Program szkolenia

1. Relacje pracownicze menedżerów z podwładnymi. Zasady efektywnej współpracy menedżerów z podległymi pracownikami (przykłady, rozwiązania, case study). Co menedżer może/powinien zrobić?
• Zacznijmy od tego, co menedżer powinien wiedzieć o zmianach w prawie w latach 2019/2020? Prezentacja najważniejszych zagadnień z punktu widzenia zarządzania.
• RODO na co dzień.
• Mamy w firmie sytuacje, które mogą stanowić mobbing, nierówne traktowanie, dyskryminację – kompedium przypadków i rad.
• Regulaminy pracy i wynagrodzeń pod lupą – przykłady błędów, nieważnych zapisów, jakie zmiany wprowadzić?
• Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe…
• Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu…
• Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych…
• Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu jego obowiązków?
• Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…
• Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…
• Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie?
• Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić?
• Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?
• Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić?
• Jakimi informacjami/ dokumentami menedżer powinien dysponować, gdy Spółka planuje rozwiązanie umowy o pracę z podległym pracownikiem w różnych sytuacjach?
• Jak menedżer powinien zorganizować skuteczne wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę?
• Po rozwiązaniu umowy o pracę dowiadujemy się, że: nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej …; że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów…; że były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę…; że były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa…
• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla niego wolnym…
• Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy…
• Podróże służbowe. m.in: gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… gdy podróżują w nocy… gdy podróżują samolotem..
• Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe aby menedżer sam mógł iść na urlop?
• Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
• Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…
• Gdy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym pracownik przychodzi do pracy…

2. Odpowiedzialność menedżera – pracownika, menedżera pełnomocnika, prokurenta i członka zarządu:
• Za co i w jakich przypadkach odpowiada menedżer? Czy powinien się zabezpieczać przed odpowiedzialnością? Jak? Wszystko o odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej kadry kierowniczej.
• Czy można ograniczyć odpowiedzialność menedżera?
• Czy warto zostać pełnomocnikiem, za co pełnomocnik – pracownik odpowiada?
• Zasady poprawnego udzielania pełnomocnictw, prokury w spółkach kapitałowych.
• Zakres działania pełnomocnika, prokurenta.
• Prokura a pełnomocnictwo w praktyce spółek z o.o. i spółek akcyjnych.
• Od kiedy prokura nabiera mocy? Na jaki okres jest nadawana?
• Czy spółka powinna podpisać z prokurentem umowę?
• Czy zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników może ustanowić wynagrodzenie dla prokurenta?
• Kompetencje prokurenta a pełnomocnika ogólnego,
• Prokura ogólna a szczególna; prokura samodzielna – czy w każdym przypadku prokurent może działać niezależnie?
• Prokura łączna – w jaki sposób zorganizowana jest reprezentacja spółki w przypadku wyznaczenia kilku prokurentów?
• W jakich przypadkach reprezentacja spółki przez prokurenta wymaga zgody zarządu?
• Kiedy umowa podpisana przez pełnomocnika, prokurenta jest ważna?
• Powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych.
• Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.
• Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu w świetle przepisów k.s.h. oraz k.c.
• Szczególne zasady dotyczące prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd wieloosobowy (podejmowanie uchwał, sprzeciw wobec czynności innego członka zarządu etc.). Przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej.
• Odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym. Poręczenie wekslowe (aval), poręczenie cywilne.
• Ochrona prywatnego majątku członków zarządu (wspólników spółek osobowych).
• Odpowiedzialność za działania spółki: odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.

3. Efektywne zawieranie umów w imieniu spółki przez menedżerów:
• Podpis/parafa menedżera – jaką mają moc, skutki, odpowiedzialność?
• Jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje?
• Prawa i obowiązki stron podczas negocjacji.
• Zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty.
• Forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów), sposoby ich tworzenia, warunki jakie powinny spełniać.
• Jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed odpisaniem umowy?
• Gromadzenie właściwej dokumentacji: umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu, wezwanie do zapłaty, prośba o rozłożenie płatności na raty.
• Prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności.
• Jak uniknąć przedawnienia roszczenia?
• Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach takich jak, m.in.: umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia (jak uniknąć uznania jej za umowę o pracę?), o dzieło, o roboty budowlane, składu, przechowania, przelewu wierzytelności i inne.
• Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych.
• Podsumowanie, warsztaty case study.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii Biznesu MDDP w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.

Czas trwania

10:00 – 16:00 (2 dni, 16 godzin).

Prelegenci

Trener Akademii MDDP

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Katowice

woj. śląskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena
za osobę
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!