Szkolenie: Akademia rachunkowości budżetowej (48 h) kurs od podstaw kurs weekendowy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-rachunkowosci-budzetowej-48-h-kurs-od-podstaw-kurs-weekendowy-57125-id367

Informacje o szkoleniu

 • Akademia rachunkowości budżetowej (48 h) kurs od podstaw kurs weekendowy


  ID szkolenia: 57125
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  centrum w/w miast.
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 29.03.-27.04.2014
  Godziny zajęć (czas trwania):
  soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

  Szczecin:
  Sesja I, 1 – 2 marca 2014 r.
  Sesja II, 15 – 16 marca 2014 r.
  Sesja III, 29 – 30 marca 2014 r. Poznań:
  Sesja I, 8 – 9 marca 2014 r.
  Sesja II, 22 – 23 marca 2014 r.
  Sesja III, 5 – 6 kwietnia 2014 r. Kraków, Wrocław:
  Sesja I, 15 – 16 marca 2014 r.
  Sesja II, 29 – 30 marca 2014 r.
  Sesja III, 12 – 13 kwietnia 2014 r
  Gdańsk, Katowice:
  Sesja I, 15 – 16 marca 2014 r.
  Sesja II, 29 – 30 marca 2014 r.
  Sesja III, 12 – 13 kwietnia 2014 r. Warszawa:
  Sesja I, 29 – 30 marca 2014 r.
  Sesja II, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
  Sesja III, 26 – 27 kwietnia 2014 r.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.03.01 - 2014.03.30 Szczecin

2014.03.08 - 2014.04.06 Poznań

2014.03.15 - 2014.04.13 Katowice

2014.03.15 - 2014.04.13 Kraków

2014.03.15 - 2014.04.13 Wrocław

2014.03.15 - 2014.04.13 Gdańsk

2014.03.29 - 2014.04.27 Warszawa


Celem kursu jest przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej. Program kursu został opracowany w sposób pozwalający na sukcesywne opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych rachunkowości budżetowej. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe opracowane na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz wielu przykładów praktycznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs przygotowany został z myślą o osobach, które podjęły pracę w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, ale chciałyby uzupełnić swoją wiedzę oraz tych, które znają podstawy rachunkowości, ale zamierzają poznać specyfikę rachunkowości budżetowej.

Program szkolenia:

Blok I

Jednostka budżetowa podmiotem sfery finansów publicznych
1. Ogólna charakterystyka finansów publicznych.
2. Klasyfikacja budżetowa podstawą ewidencji.
3. Pojęcie dochodów budżetowych.
4. Pojęcie wydatków budżetowych.
5. Pojęcie dochodów własnych.
6. Kompetencje kierownika jednostki.
7. Kompetencje głównego księgowego.
8. Dyscyplina finansów publicznych.
9. Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Blok II

Plany finansowe
1. Plany finansowe podstawą działalności jednostki budżetowej.
2. Konstrukcja planów finansowych – ujęcie klasyczne.
3. Konstrukcja planów finansowych – ujęcie zadaniowe.
4. Przygotowanie planu dochodów budżetowych.
5. Przygotowanie planu wydatków budżetowych.
6. Przygotowanie planu dochodów własnych.
7. Uchwała budżetowa.
8. Zmiany w planach finansowych.
9. Kontrola realizacji planów finansowych.
10. Odpowiedzialność kierownika jednostki.
11. Odpowiedzialność głównego księgowego.

Blok III

Gospodarowanie majątkiem jednostki budżetowej
1. Sposoby ewidencji majątku.
2. Zadania kierownika jednostki.
3. Odpowiedzialność za powierzone mienie.
4. Inwentaryzacja jako metoda sprawdzenia stanu majątku:
a) cele,
b) przedmiot,
c) metody,
d) częstotliwość,
e) przygotowanie, przeprowadzenie, rozliczenie,
f) dokumentacja.
5. Likwidacja składników majątku.
6. Sprzedaż składników majątku.
7. Typowe nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem.

Blok IV

Rachunkowość budżetowa w praktyce
1. Ogólna charakterystyka rachunkowości budżetowej.
2. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej.
3. Polityka rachunkowości jednostki budżetowej:
a) zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych,
b) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
c) ochrona danych w jednostce.
4. Ewidencja dochodów i wydatków.
5. Metoda kasowa.
6. Zaangażowanie środków na wydatki.
7. Niewygasające wydatki.
8. Umarzanie należności budżetowych.
9. Typowe księgowania.

Blok V

Sprawozdawczość budżetowa
1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości budżetowej.
2. Rodzaje sprawozdań.
3. Zasady sporządzania sprawozdań.
4. Okresy sprawozdawcze.
5. Terminy składania sprawozdań.
6. Sprawozdanie Rb-27s (wykonanie planu dochodów budżetowych).
7. Sprawozdanie Rb-28s (wykonanie planu wydatków).
8. Sprawozdanie Rb-34 (plan dochodów własnych i dochody nimi finansowane).
9. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N (zobowiązania, gwarancje, poręczenia oraz należności i wybrane aktywa finansowe).
10. Sprawozdanie Rb-WS (wydatki strukturalne).

Blok VI

Sprawozdawczość finansowa
1. Zakres budżetowej sprawozdawczości finansowej.
2. Przygotowanie do zamknięcie ksiąg rachunkowych:
a) amortyzacja,
b) likwidacja środków trwałych,
c) aktualizacja należności,
d) korekta odpisu na ZFŚS,
e) inwentaryzacja.
3. Zamknięcie kont:
a) wynikowych,
b) pozabilansowych,
c) pozostałych niebilansowych.
4. Bilans.
5. Rachunek zysków i strat.
6. Zestawienie zmian w funduszu.

Informacje o prelegentach:

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej – doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 zł (VAT zw.) - Koszt uczestnictwa jednej osoby: - 1750 zł (VAT zw.)

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Wydarzenie: Akademia rachunkowości budżetowej (48 h) kurs od podstaw kurs weekendowy