Akademia rachunkowości budżetowej (48 h) kurs od podstaw kurs weekendowy

O szkoleniu

2014.03.01 - 2014.03.30 Szczecin

2014.03.08 - 2014.04.06 Poznań

2014.03.15 - 2014.04.13 Katowice

2014.03.15 - 2014.04.13 Kraków

2014.03.15 - 2014.04.13 Wrocław

2014.03.15 - 2014.04.13 Gdańsk

2014.03.29 - 2014.04.27 Warszawa


Celem kursu jest przekazanie słuchaczom szczegółowej wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej. Program kursu został opracowany w sposób pozwalający na sukcesywne opanowanie założeń i rozwiązań ewidencyjnych rachunkowości budżetowej. Uczestnicy otrzymają obszerne materiały szkoleniowe opracowane na podstawie aktualnych przepisów prawa oraz wielu przykładów praktycznych.
Kto powinien wziąć udział?
Kurs przygotowany został z myślą o osobach, które podjęły pracę w działach finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, ale chciałyby uzupełnić swoją wiedzę oraz tych, które znają podstawy rachunkowości, ale zamierzają poznać specyfikę rachunkowości budżetowej.

Program szkolenia

Blok I

Jednostka budżetowa podmiotem sfery finansów publicznych
1. Ogólna charakterystyka finansów publicznych.
2. Klasyfikacja budżetowa podstawą ewidencji.
3. Pojęcie dochodów budżetowych.
4. Pojęcie wydatków budżetowych.
5. Pojęcie dochodów własnych.
6. Kompetencje kierownika jednostki.
7. Kompetencje głównego księgowego.
8. Dyscyplina finansów publicznych.
9. Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych.

Blok II

Plany finansowe
1. Plany finansowe podstawą działalności jednostki budżetowej.
2. Konstrukcja planów finansowych – ujęcie klasyczne.
3. Konstrukcja planów finansowych – ujęcie zadaniowe.
4. Przygotowanie planu dochodów budżetowych.
5. Przygotowanie planu wydatków budżetowych.
6. Przygotowanie planu dochodów własnych.
7. Uchwała budżetowa.
8. Zmiany w planach finansowych.
9. Kontrola realizacji planów finansowych.
10. Odpowiedzialność kierownika jednostki.
11. Odpowiedzialność głównego księgowego.

Blok III

Gospodarowanie majątkiem jednostki budżetowej
1. Sposoby ewidencji majątku.
2. Zadania kierownika jednostki.
3. Odpowiedzialność za powierzone mienie.
4. Inwentaryzacja jako metoda sprawdzenia stanu majątku:
a) cele,
b) przedmiot,
c) metody,
d) częstotliwość,
e) przygotowanie, przeprowadzenie, rozliczenie,
f) dokumentacja.
5. Likwidacja składników majątku.
6. Sprzedaż składników majątku.
7. Typowe nieprawidłowości w gospodarowaniu majątkiem.

Blok IV

Rachunkowość budżetowa w praktyce
1. Ogólna charakterystyka rachunkowości budżetowej.
2. Szczególne zasady rachunkowości budżetowej.
3. Polityka rachunkowości jednostki budżetowej:
a) zasady i sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych,
b) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
c) ochrona danych w jednostce.
4. Ewidencja dochodów i wydatków.
5. Metoda kasowa.
6. Zaangażowanie środków na wydatki.
7. Niewygasające wydatki.
8. Umarzanie należności budżetowych.
9. Typowe księgowania.

Blok V

Sprawozdawczość budżetowa
1. Ogólna charakterystyka sprawozdawczości budżetowej.
2. Rodzaje sprawozdań.
3. Zasady sporządzania sprawozdań.
4. Okresy sprawozdawcze.
5. Terminy składania sprawozdań.
6. Sprawozdanie Rb-27s (wykonanie planu dochodów budżetowych).
7. Sprawozdanie Rb-28s (wykonanie planu wydatków).
8. Sprawozdanie Rb-34 (plan dochodów własnych i dochody nimi finansowane).
9. Sprawozdania Rb-Z i Rb-N (zobowiązania, gwarancje, poręczenia oraz należności i wybrane aktywa finansowe).
10. Sprawozdanie Rb-WS (wydatki strukturalne).

Blok VI

Sprawozdawczość finansowa
1. Zakres budżetowej sprawozdawczości finansowej.
2. Przygotowanie do zamknięcie ksiąg rachunkowych:
a) amortyzacja,
b) likwidacja środków trwałych,
c) aktualizacja należności,
d) korekta odpisu na ZFŚS,
e) inwentaryzacja.
3. Zamknięcie kont:
a) wynikowych,
b) pozabilansowych,
c) pozostałych niebilansowych.
4. Bilans.
5. Rachunek zysków i strat.
6. Zestawienie zmian w funduszu.

Czas trwania

soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Szczecin:
Sesja I, 1 – 2 marca 2014 r.
Sesja II, 15 – 16 marca 2014 r.
Sesja III, 29 – 30 marca 2014 r. Poznań:
Sesja I, 8 – 9 marca 2014 r.
Sesja II, 22 – 23 marca 2014 r.
Sesja III, 5 – 6 kwietnia 2014 r. Kraków, Wrocław:
Sesja I, 15 – 16 marca 2014 r.
Sesja II, 29 – 30 marca 2014 r.
Sesja III, 12 – 13 kwietnia 2014 r
Gdańsk, Katowice:
Sesja I, 15 – 16 marca 2014 r.
Sesja II, 29 – 30 marca 2014 r.
Sesja III, 12 – 13 kwietnia 2014 r. Warszawa:
Sesja I, 29 – 30 marca 2014 r.
Sesja II, 12 – 13 kwietnia 2014 r.
Sesja III, 26 – 27 kwietnia 2014 r.

Prelegenci

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej – doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum w/w miast.

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Centrum Miasta lub siedziba Firmy

Warszawa

Domaniewska 39 a

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa jednej osoby: - 1750 zł (VAT zw.)
1 750
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!