Szkolenie: Akademia VAT po kompleksowej nowelizacji ustawy na 2014 rokkurs 4-dniowy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-vat-po-kompleksowej-nowelizacji-ustawy-na-2014-rokkurs-4-dniowy-56336-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.02.19 - 2014.03.07 Kraków

Kraków:
Cz. I 2014.02.19-20
Cz. II 2014.03.6-7

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

DZIEŃ I

1. Geneza podatku od wartości dodanej:
a) w Unii Europejskiej,
b) w Polsce.

2. Podstawowe definicje ustawowe.

3. Zasady opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług, w tym:
a) omówienie zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług w porównaniu z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE,
b) czynności nie podlegające opodatkowaniu,
c) dostawa towarów i świadczenie usług.

4. Pojęcie podatnika podatku od towarów i usług, w tym:
a) problematyka opodatkowania umów zlecenia, umów o dzieło i umów o podobnym charakterze,
b) prawidłowe określenie postanowień umownych,
c) opodatkowanie menedżerów i członków zarządu,
d) opodatkowanie członków rad nadzorczych,
e) opodatkowanie biegłych i obrońców z urzędu,
f) sprzedaż gruntów i majątku prywatnego.

5. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych, w tym m.in.:
a) pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług,
b) darowizny – zasady ustalania podstawy opodatkowania,
c) prezenty o małej wartości, drukowane materiały informacyjne i reklamowe,
d) nieodpłatne używanie służbowych telefonów i samochodów do celów prywatnych – skutki i propozycje optymalizacji.

6. Reprezentacja i reklama na gruncie ustawy o VAT, w tym m.in:
a) omówienie typowych działań reklamowych i promocyjnych w kontekście ich opodatkowania podatkiem VAT (gazetki, ulotki, sponsoring, szkolenia, alkohol),
b) omówienie stanowiska organów podatkowych oraz przepisów Dyrektywy i orzecznictwa TSUE.

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na gruncie ustawy o VAT, w tym:
a) omówienie typowych świadczeń z ZFŚS (imprezy, paczki, wczasy, kolonie, pożyczki),
b) omówienie stanowiska organów podatkowych.

DZIEŃ II

1. Omówienie zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym:
a) świadczenie na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
b) świadczenie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
c) moment wykonania czynności a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) usługi ciągłe a prawidłowe wykazanie obowiązku podatkowego,
e) problematyka częściowego wykonania usługi,
f) szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego (najem, dzierżawa, usługi budowlane, usługi transportowe itp.).

2. Omówienie wybranych zagadnień z zakresu fakturowania, w tym m.in.:
a) rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura elektroniczna, nota korygująca, duplikaty faktur),
b) zasady dokonywania korekt podatku należnego i naliczonego – nowe/planowane uregulowania prawne,
c) zasady wystawiania faktur zaliczkowych,
d) zasady rozliczania duplikatów faktur,
e) anulowanie faktur,
f) refakturowanie,
g) noty korygujące,
h) samofakturowanie,
i) faktura VAT RR i marża.

3. Kasy rejestrujące.

DZIEŃ III

1. Omówienie problematyki prawidłowego dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych, w tym m.in.:
a) prawo do zastosowania 0% stawki VAT,
b) omówienie problemów dokumentacyjnych (list przewozowy, kserokopie, fax, e-mail),
c) zasady ewidencjonowania oraz korygowania WDT;rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
d) zasady ewidencjonowania oraz korygowania WDT,
e) orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie dokumentowania WDT.

2. Instytucja magazynów konsygnacyjnych:
a) pojęcie magazynu konsygnacyjnego,
b) zasady dokonywania rozliczeń.

3. Omówienie zasad dokonywania rozliczeń eksportu towarów, w tym m.in.:
a) definicja eksportu towarów
b) eksport pośredni i bezpośredni
c) prawo do zastosowania 0% stawki VAT - „pusty miesiąc“
d) moment powstania obowiązku podatkowego,
e) system ECS – zgłoszenia elektroniczne (IE-599).

4. Import towarów (zasady opodatkowania importu towarów [zasady wykazywania importu towarów w deklaracji VAT]); nowe dokumenty celne elektroniczne.

5. Omówienie problematyki ustalenia prawidłowego miejsca świadczenia usług w kontekście prawidłowego rozliczenia podatku (z uwzględnieniem uchwalonych zmian), w tym m.in.:
a) zasady ogólne,
b) usługi szczególne,
c) usługi szczególne,
d) usługi związane z nieruchomością, usługi transportowe, usługi wstępu i związane z rozrywką, targami i wystawami, etc.
e) pojęcie importu usług; pojęcie „eksportu usług“,
f) zasady wystawiania faktur wewnętrznych i faktur VAT NP,
g) zasady ujęcia w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE.

DZIEŃ IV

1. Omówienie zasad odliczania podatku naliczonego, w tym m.in.:
a) terminy i warunki,
b) wykazanie związku ze sprzedażą opodatkowaną,
c) wykonanie usługi a odliczenie podatku,
d) usługi ciągłe a odliczenie podatku,
e) zastrzeżenia prawa własności na fakturach a odliczenie podatku,
f) samochód w firmie,
g) najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku naliczonego,
h) przedmiotowe ograniczenia i zakazy odliczenia.

2. Struktura i korekta podatku naliczonego, w tym:
a) zasady obliczania struktury,
b) obowiązek i terminy korekty podatku naliczonego.

3. Zasady otrzymywania zwrotu podatku.

4. Zasady składania deklaracji VAT oraz nowe zasady płatności podatku VAT, w tym m.in.:
a) możliwość składania deklaracji kwartalnych,
b) zasady dokonywania wyboru deklaracji,
c) deklaracje kwartalne a płatności zaliczkowe na poczet podatku VAT.

Informacje o prelegentach:

Ewa Sokołowska – Strug – doradca podatkowy, członek zarządu ECDDP Sp. z o.o., prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1690 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1690 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia

Wydarzenie: Akademia VAT po kompleksowej nowelizacji ustawy na 2014 rokkurs 4-dniowy