Szkolenie

Akademia VAT po kompleksowej nowelizacji ustawy na 2014 rokkurs 4-dniowy

O szkoleniu

2014.02.19 - 2014.03.07 Kraków

Kraków:
Cz. I 2014.02.19-20
Cz. II 2014.03.6-7
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Geneza podatku od wartości dodanej:
a) w Unii Europejskiej,
b) w Polsce.

2. Podstawowe definicje ustawowe.

3. Zasady opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług, w tym:
a) omówienie zakresu opodatkowania podatkiem od towarów i usług w porównaniu z przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz orzecznictwem TSUE,
b) czynności nie podlegające opodatkowaniu,
c) dostawa towarów i świadczenie usług.

4. Pojęcie podatnika podatku od towarów i usług, w tym:
a) problematyka opodatkowania umów zlecenia, umów o dzieło i umów o podobnym charakterze,
b) prawidłowe określenie postanowień umownych,
c) opodatkowanie menedżerów i członków zarządu,
d) opodatkowanie członków rad nadzorczych,
e) opodatkowanie biegłych i obrońców z urzędu,
f) sprzedaż gruntów i majątku prywatnego.

5. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych, w tym m.in.:
a) pojęcie nieodpłatnej dostawy towarów i nieodpłatnego świadczenia usług,
b) darowizny – zasady ustalania podstawy opodatkowania,
c) prezenty o małej wartości, drukowane materiały informacyjne i reklamowe,
d) nieodpłatne używanie służbowych telefonów i samochodów do celów prywatnych – skutki i propozycje optymalizacji.

6. Reprezentacja i reklama na gruncie ustawy o VAT, w tym m.in:
a) omówienie typowych działań reklamowych i promocyjnych w kontekście ich opodatkowania podatkiem VAT (gazetki, ulotki, sponsoring, szkolenia, alkohol),
b) omówienie stanowiska organów podatkowych oraz przepisów Dyrektywy i orzecznictwa TSUE.

7. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na gruncie ustawy o VAT, w tym:
a) omówienie typowych świadczeń z ZFŚS (imprezy, paczki, wczasy, kolonie, pożyczki),
b) omówienie stanowiska organów podatkowych.

DZIEŃ II

1. Omówienie zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, w tym:
a) świadczenie na rzecz osób nie prowadzących działalności gospodarczej,
b) świadczenie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
c) moment wykonania czynności a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) usługi ciągłe a prawidłowe wykazanie obowiązku podatkowego,
e) problematyka częściowego wykonania usługi,
f) szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego (najem, dzierżawa, usługi budowlane, usługi transportowe itp.).

2. Omówienie wybranych zagadnień z zakresu fakturowania, w tym m.in.:
a) rodzaje faktur (faktura VAT, faktura korygująca, faktura zaliczkowa, faktura elektroniczna, nota korygująca, duplikaty faktur),
b) zasady dokonywania korekt podatku należnego i naliczonego – nowe/planowane uregulowania prawne,
c) zasady wystawiania faktur zaliczkowych,
d) zasady rozliczania duplikatów faktur,
e) anulowanie faktur,
f) refakturowanie,
g) noty korygujące,
h) samofakturowanie,
i) faktura VAT RR i marża.

3. Kasy rejestrujące.

DZIEŃ III

1. Omówienie problematyki prawidłowego dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych, w tym m.in.:
a) prawo do zastosowania 0% stawki VAT,
b) omówienie problemów dokumentacyjnych (list przewozowy, kserokopie, fax, e-mail),
c) zasady ewidencjonowania oraz korygowania WDT;rozliczenie sprzedaży wysyłkowej,
d) zasady ewidencjonowania oraz korygowania WDT,
e) orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie dokumentowania WDT.

2. Instytucja magazynów konsygnacyjnych:
a) pojęcie magazynu konsygnacyjnego,
b) zasady dokonywania rozliczeń.

3. Omówienie zasad dokonywania rozliczeń eksportu towarów, w tym m.in.:
a) definicja eksportu towarów
b) eksport pośredni i bezpośredni
c) prawo do zastosowania 0% stawki VAT - „pusty miesiąc“
d) moment powstania obowiązku podatkowego,
e) system ECS – zgłoszenia elektroniczne (IE-599).

4. Import towarów (zasady opodatkowania importu towarów [zasady wykazywania importu towarów w deklaracji VAT]); nowe dokumenty celne elektroniczne.

5. Omówienie problematyki ustalenia prawidłowego miejsca świadczenia usług w kontekście prawidłowego rozliczenia podatku (z uwzględnieniem uchwalonych zmian), w tym m.in.:
a) zasady ogólne,
b) usługi szczególne,
c) usługi szczególne,
d) usługi związane z nieruchomością, usługi transportowe, usługi wstępu i związane z rozrywką, targami i wystawami, etc.
e) pojęcie importu usług; pojęcie „eksportu usług“,
f) zasady wystawiania faktur wewnętrznych i faktur VAT NP,
g) zasady ujęcia w deklaracji VAT-7 i informacji podsumowującej VAT-UE.

DZIEŃ IV

1. Omówienie zasad odliczania podatku naliczonego, w tym m.in.:
a) terminy i warunki,
b) wykazanie związku ze sprzedażą opodatkowaną,
c) wykonanie usługi a odliczenie podatku,
d) usługi ciągłe a odliczenie podatku,
e) zastrzeżenia prawa własności na fakturach a odliczenie podatku,
f) samochód w firmie,
g) najnowsze orzecznictwo w zakresie podatku naliczonego,
h) przedmiotowe ograniczenia i zakazy odliczenia.

2. Struktura i korekta podatku naliczonego, w tym:
a) zasady obliczania struktury,
b) obowiązek i terminy korekty podatku naliczonego.

3. Zasady otrzymywania zwrotu podatku.

4. Zasady składania deklaracji VAT oraz nowe zasady płatności podatku VAT, w tym m.in.:
a) możliwość składania deklaracji kwartalnych,
b) zasady dokonywania wyboru deklaracji,
c) deklaracje kwartalne a płatności zaliczkowe na poczet podatku VAT.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Ewa Sokołowska – Strug – doradca podatkowy, członek zarządu ECDDP Sp. z o.o., prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Gdzie i kiedy

Kraków 19 lutego - 7 marca 2014
centrum miasta

Kraków

*

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1690 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1590 zł/os + 23% VAT
1690 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!