Szkolenie: Akademia Zarządzania Szkolenie Dofinansowane

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akademia-zarzadzania-szkolenie-dofinansowane-64401

Informacje o szkoleniu

 • Akademia Zarządzania Szkolenie Dofinansowane


  ID szkolenia: 64401
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Perspecta
  Jaśkowa Dolina 81
  Gdańsk
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 7.07.-31.12.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  -
 • Organizator szkolenia:

  Perspecta
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

-

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Zapraszamy do udziału w Szkoleniu Dofinansowanym
AKADEMIA ZARZĄDZANIA

Korzystając ze szkoleń otrzymują Państwo:
• Certyfikaty ukończenia szkolenia
• Bogaty pakiet materiałów szkoleniowych
• Feedback trenera po zrealizowanym szkoleniu – praktyczne wskazówki
• Narzędzie mierzące mocne strony poszczególnych uczestników szkolenia w organizacji
• Podniesienie efektywności pracy zespołu
• Realizację w formie 20% teorii, 80% praktyki
• Dostęp do najnowszej wiedzy i narzędzi szkoleniowych

Szczegóły projektu:

1. Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania wśród mikro, małych, średnich
i dużych przedsiębiorstw.
2. Projektem objęte są przedsiębiorstwa mające swą siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polski.
3. Projekt uprawnia przedsiębiorstwo do skorzystania ze szkoleń: Akademia Zarządzania 1 dzień lub Akademia Zarządzania 2 dni.
4. Koszt szkolenia Akademia Zarządzania 1 dzień (8 h zegarowych) wynosi 3500 PLN cała grupa (max 10 uczestników), po dofinansowaniu 2500 PLN cała grupa
(max 10 uczestników).
5. Koszt szkolenia Akademia Zarządzania 2 dni (2 x 8h zegarowych) wynosi 4500 PLN cała grupa (max 10 uczestników), po dofinansowaniu 3500 PLN cała grupa
(max 10 uczestników).
6. Projekt trwa od 01.06.2017 do 31.10.2017 lub do wyczerpania miejsc w projekcie.
7. Szkolenia należy zrealizować najpóźniej do 31.12.2017
8. Miejsce szkolenia – siedziba danego przedsiębiorstwa na terenie Rzeczpospolitej Polski lub inna dowolna lokalizacja – salę wraz z rzutnikiem zapewnia Zamawiający.
9. Moduły szkoleniowe zostały opisane w osobnym zapisie projektu.
10. Realizacja – przedsiębiorstwa zainteresowane projektem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia do projektu. Na jego podstawie zostanie przygotowana umowa.


Akademia Zarządzania 1 dzień

ROLA PRACOWNIKÓW FIRMY
Wprowadzenie. Zakres obowiązków i odpowiedzialność uczestników szkolenia w kontekście zarządzania i kierowania zespołem. Kluczowe kompetencje pracowników. Tworzenie indywidualnych wykresów kompetencyjnych pracowników – analiza mocnych i słabych stron w nawiązaniu
do własnego poziomu umiejętności zarządzania.

KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT ZARZĄDZANIA
Czym jest komunikacja? Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę. Kanał wzrokowy, kinestetyczny, słuchowy – dopasowanie słownictwa w dialogu bezpośrednim, optimum dystansu. Reguła pierwszego wrażenia. Indywidualne treningi tworzenia pierwszego wrażenia uczestników szkolenia. Pytania zamknięte i otwarte. Trening aktywnego słuchania – reguła pierwszeństwa, efekt świeżości, zasada 5+/- 2. Parafraza, odzwierciedlanie uczuć, dowartościowywanie rozmówcy. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Gestykulacja, ton głosu, wyraz twarzy, wizerunek – teoria i analiza mowy ciała w nawiązaniu do pozytywnego kontaktu z pracownikami.

MOTYWACJA I DELEGOWANIE ZADAŃ
Rodzaje i funkcje motywacji, skuteczne motywowanie pracowników, treningi motywacyjne, szukanie przyczyn braku motywacji u pracowników, promowanie i nagradzanie działań grupowych, aktywne uczestnictwo lidera w pracach grupy, motywowanie a stymulowanie pracowników, wpływ osobowości człowieka na motywowanie, rodzaje motywatorów.

SYSTEMY OCEN PRACOWNIKÓW
Analiza kultury organizacyjnej, opracowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych – określenie kryteriów oraz narzędzi oceny, zalety korzystania z SOOP, szkolenie osoby oceniającej i ocenianej, ocena 360 stopni i zalety jej wykorzystania w firmie, oceny 360 stopni- cele, metody, program, ocena 360 jako element wsparcia dla SOOP.


Akademia Zarządzania 2 dni

ROLA PRACOWNIKÓW FIRMY
Wprowadzenie. Zakres obowiązków i odpowiedzialność uczestników szkolenia w kontekście zarządzania i kierowania zespołem. Kluczowe kompetencje pracowników. Tworzenie indywidualnych wykresów kompetencyjnych pracowników – analiza mocnych i słabych stron w nawiązaniu
do własnego poziomu umiejętności zarządzania.


KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWOWY ELEMENT ZARZĄDZANIA
Czym jest komunikacja? Formy komunikacji i ich wpływ na rozmówcę. Kanał wzrokowy, kinestetyczny, słuchowy – dopasowanie słownictwa w dialogu bezpośrednim, optimum dystansu. Reguła pierwszego wrażenia. Indywidualne treningi tworzenia pierwszego wrażenia uczestników szkolenia. Pytania zamknięte i otwarte. Trening aktywnego słuchania – reguła pierwszeństwa, efekt świeżości, zasada 5+/- 2. Parafraza, odzwierciedlanie uczuć, dowartościowywanie rozmówcy. Komunikacja werbalna
i niewerbalna. Gestykulacja, ton głosu, wyraz twarzy, wizerunek – teoria i analiza mowy ciała
w nawiązaniu do pozytywnego kontaktu z pracownikami.

ASERTYWNOŚĆ I WYWIERANIE WPŁYWU
Zasady asertywności, zachowania bierne, asertywne, agresywne i manipulujące oraz ich wpływ na pracowników, budowanie pewności siebie, indywidualne treningi budowania pewności siebie, techniki asertywności, zdarta płyta, komunikaty typu JA, asertywna odmowa, asertywna krytyka, metoda jujitsu, różnica pomiędzy asertywnością, a wywieraniem wpływu, zasady wywierania wpływu m.in. społeczny dowód słuszności, ekspert, zasada lubienia, stopa w drzwiach, psychologia manipulacji. Wpływ manipulacji na pracownika.

SKUTECZNA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
Formy rekrutacji oraz ich wady i zalety, direct search, ogłoszenia prasowe, internetowe, outsourcing HR, nowoczesne formy poszukiwania Kandydatów: portale społecznościowe, fora internetowe, tworzenie opisu stanowisk, poprawność tworzenia ogłoszeń, zasady kreowania standardowych dokumentów aplikacyjnych, wykorzystywanie testów wiedzy oraz psychologicznych w rekrutacji. Skuteczna weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, najczęstsze błędy oceniania aplikacji oraz metody ich eliminowania, tworzenie profesjonalnego kontaktu z Kandydatem, zasady prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, przygotowanie odpowiednich pytań oraz scenariusza rozmowy, skuteczne metody oceny Kandydata.

MOTYWACJA I DELEGOWANIE ZADAŃ
Rodzaje i funkcje motywacji, skuteczne motywowanie pracowników, treningi motywacyjne, szukanie przyczyn braku motywacji u pracowników, promowanie i nagradzanie działań grupowych, aktywne uczestnictwo lidera w pracach grupy, motywowanie a stymulowanie pracowników, wpływ osobowości człowieka na motywowanie, rodzaje motywatorów.


SYSTEMY OCEN PRACOWNIKÓW
Analiza kultury organizacyjnej, opracowanie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych – określenie kryteriów oraz narzędzi oceny, zalety korzystania z SOOP, szkolenie osoby oceniającej i ocenianej, ocena 360 stopni i zalety jej wykorzystania w firmie, oceny 360 stopni- cele, metody, program, ocena 360 jako element wsparcia dla SOOP.


SYTUACJE TRUDNE W PRACY ZESPOŁOWEJ
Trudne sytuacje w pracy zespołowej i jak im przeciwdziałać (brak jasno określonych celów działania zespołu, zjawisko rozproszonej odpowiedzialności, tworzenie się atmosfery rywalizacji między pracownikami, konflikty w grupie, zjawisko konformizmu w grupie), lider jako mediator sporów, trening radzenia sobie w trudnych sytuacjach na stanowisku lidera (umiejętne przekazywanie złych wiadomości, tworzenie właściwej atmosfery w zespole, radzenie sobie w sytuacji lider kontra grupa)

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2500 - za całą grupę

Cena zawiera:

certyfikat, materiały

Dofinansowanie z UE:

Tak. Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania wśród mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Akademia Zarządzania Szkolenie Dofinansowane