Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akcja-wymiarowa-w-zakladach-pracy-za-rok-2012-zmiany-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-na-rok-2013ograniczenia-w-kosztach-uzyskania-50--47322-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu PDOF
Korzyści dla uczestników:
• Poznanie nowych obowiązków płatników i podatników – zmiany w ustawie o NIP
• Zdobycie praktycznej wiedzy koniecznej do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawienie możliwej optymalizacji podatkowej,
• Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie tematyki objętej szkoleniem
• Zapoznanie się zmianami w PDOF

Szkolenie skierowane jest do:

• Komórki finansowo – księgowe, kadrowo-płacowe

Program szkolenia:

1. Obowiązki płatnika przy akcji wymiarowej za rok 2012 : rozliczenie roczne dot. pracowników jak
i obowiązek sporządzenia deklaracji oraz informacji podatkowych/ wyjaśnianie wątpliwości przy
ich sporządzaniu/
2. Postępowanie zakładów pracy po kontroli ZUS-u : nadpłata lub zaległość w składkach społecznych
i zdrowotnych
3. Nowy obowiązek dla płatników i podatników -zmiany wprowadzone w ustawie o NIP –przygotowanie
zakładów do prawidłowego sporządzenia informacji podatkowych za rok 2012 / wzór oświadczenia
dla podatników będzie rozdawany na szkoleniu/
4. Opodatkowanie dodatkowych świadczeń ponoszonych na rzecz pracowników np. używanie
samochodów i telefonów służbowych na cele prywatne, dodatkowe ubezpieczenia na delegacjach
a także z tyt. odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej, imprezy integracje, wycieczki nazwane
szkoleniem , różnego rodzaju bonusy, nagrody z tyt. konkursów itp
5. Świadczenia ponoszone z zakładowego funduszu świadczeń społecznych i z funduszu związków
zawodowych na rzecz pracowników– omówienie błędów i nieprawidłowości jakie popełniają zakłady
i ich wpływ na wysokość pobieranych zaliczek na pdof
6. Zwrócenie uwagi na liczne zwolnienia przedmiotowe , które są często błędnie i rozszerzająco
interpretowane, wbrew ustalonej linii orzecznictwa
7. Umorzenia przez pracodawcę pożyczki mieszkaniowej przyznanej z ZFŚS -skutki podatkowe
8. Opodatkowanie umów cywilno-prawnych w tym do kwoty 200 zł jednorazowo/ omówienie świadczeń
ponoszonych na ich rzecz np. szkolenia bhp, przyznanie odzieży roboczej , ekwiwalent za pranie i inne
wydatki ponoszone przez zleceniodawcę na rzecz zleceniobiorcy/
9. Omówienie informacji rocznych sporządzanych do 28 lutego 2013 r. Pit 11, 8C.PitR - uwaga
na prawidłowy identyfikator podatkowy!
10. Rozliczenie roczne za pracownika: Pit 40, Pit 12
11. Ulgi i odliczenia za rok 2012 w tym prawa nabyte
12. Zmiany w ustawie o PDOF na rok 2013 m.in.
 zmiany w odliczaniu ulgi na Internet
 nowe zasady obliczania ulgi prorodzinnej dla dzieci
 ograniczenie wysokości kosztów uzyskania przysługujących z praw autorskich 50%

Informacje o prelegentach:

Wieloletni pracownik aparatów skarbowych, ekspert
w zakresie Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych, wykładowca współpracujący od wielu lat
z naszą firmą

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 320 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Akcja wymiarowa w zakładach pracy za rok 2012 Zmiany w Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych na rok 2013.Ograniczenia w kosztach uzyskania 50 %