Szkolenie: Akcyza 2012 r.- wprowadzenie akcyzy na węgiel i koks w świetle zmian przepisów dotyczących podatku akcyzowego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akcyza-2012-r--wprowadzenie-akcyzy-na-wegiel-i-koks-w-swietle-zmian-przepisow-dotyczacych-podatku-akcyzowego-21333-id990

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian w zakresie akcyzy na węgiel i koks wchodzących w życie w styczniu 2012 r.KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy szkolenia zdobędą wszelkie niezbędne informacje dotyczące zmian w podatku akcyzowym, ze szczególnym uwzględnieniem węgla i koksu. Omówione zostaną także planowane zmiany w zakresie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych oraz nowe, zmienione wzory deklaracji.

Wszelkie poruszane podczas szkolenia kwestie zostaną poparte przykładami oraz wskazówkami w jaki sposób bezbłędnie zastosować wprowadzone zmiany w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do

- pracowników spółek węglowych

- pracowników biur rachunkowych, rozliczających firmy związane z podatkiem akcyzowym

- podmiotów sprzedających wyroby węglowe

- pośredniczących podmiotów węglowych

- pracowników innych branży związanych z podatkiem akcyzowym

- osób zainteresowanych tematem akcyzy

Program szkolenia:

Źródła prawa w zakresie podatku akcyzowego
System opodatkowania wyrobów akcyzowych w Unii Europejskiej
Zasady podatku akcyzowego
Podmiot opodatkowania i przedmiot opodatkowania
Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania w zależności od rodzaju wyrobów akcyzowych
Właściwość organu podatkowego
Zasady obrotu wyrobami akcyzowymi w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz krajowy system teleinformatyczny
Wprowadzenie instytucji zarejestrowanego wysyłającego i zarejestrowanego odbiorcy
Skład podatkowy
Zabezpieczenie akcyzowe
Zwrot podatku akcyzowego
Deklaracje

13. Opodatkowanie akcyzą wyrobów węglowych od 1 stycznia 2012 r.


- podstawowe zasady opodatkowania węgla i koksu

- czynności podlegające opodatkowaniu

- obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania oraz stawka podatku

- pośredniczący podmiot węglowy

- zwolnienia wyrobów węglowych z podatku akcyzowego

- terminy składania deklaracji

- ubytki węglowe – dopuszczalne normy14. Podsumowanie i dyskusja

Informacje o prelegentach:

Trenerzy Instytutu Szkoleniowego Prawa i Podatków

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 - netto

Cena zawiera:

W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch. UWAGA!!! Od 01 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą o zmianie podatku VAT usługi szkoleniowe zostaną objęte podatkiem w wysokości 23%. Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://ispip.pl/formularz-zgoszeniowy.html

Wydarzenie: Akcyza 2012 r.- wprowadzenie akcyzy na węgiel i koks w świetle zmian przepisów dotyczących podatku akcyzowego