Szkolenie

Akcyza 2014 – omówienie ostatnich zmian w przepisach z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa w zakresie akcyzy

O szkoleniu

2014.03.06 Warszawa
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do regulacji ustawy o podatku akcyzowym:
a) najważniejsze pojęcia i instytucje,
b) zasady opodatkowania akcyzą poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych,
c) terminy wejścia w życie zmian w akcyzie w 2013 i w 2014 r.

2. Stawki akcyzy na rok 2014:
a) zmiana stawki dla alkoholu etylowego,
b) stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych obowiązujące w 2014 r.,
c) stawki akcyzy dla dodatków/domieszek z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa,
d) kiedy możliwe jest stosowanie zerowej stawki akcyzy?
e) zasady ustalania prawidłowych stawek akcyzy dla poszczególnych wyrobów.

3. Zmiany w akcyzie od węgla i koksu wprowadzone od 20 września 2013 r.:
a) nowy dokument dostawy,
b) finalny nabywca węglowy,
c) kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji?
d) nowe reguły korzystanie ze zwolnień od akcyzy.

4. Prowadzenie działalności przez pośredniczący podmiot węglowy po zmianach:
a) nałożenie wymogu prowadzenia ewidencji na pośredniczące podmioty węglowe,
b) elementy ewidencji prowadzonej przez pośredniczące podmioty węglowe,
c) sposób zakładania i wypełniania ewidencji przez pośredniczące podmioty węglowe,
d) zasady wystawienia dokumentów dostawy po zmianach,
e) czy sprzedaż wyrobów węglowych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi nie wymaga wystawienia dokumentu dostawy?

5. Finalny nabywca węglowy:
a) zakres zwolnień od akcyzy dla wyrobów węglowych,
b) czy finalny nabywca węglowy jest obowiązany do prowadzenia ewidencji?
c) obowiązki finalnego nabywcy węglowego dotyczące dokumentów dostawy.

6. Ubytki wyrobów węglowych po zmianach:
a) wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla strat węgla powstających u finalnego nabywcy węglowego,
b) sposób rozliczania akcyzy od strat wyrobów węglowych przez pośredniczące podmioty węglowe,
c) reguły korzystania z norm ubytków określonych w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów,
d) czy konieczne jest dokonywanie inwentaryzacji wyrobów węglowych.

7. Zakres czynności opodatkowanych akcyzą w przypadku węgla i koksu po zmianach:
a) sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu,
b) nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego,
c) użycie wyrobów węglowych.

8. Zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu:
a) zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
b) zwolnienie od akcyzy dla węgla zużywanego na cele opałowe przez gospodarstwa domowe,
c) zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne na cele opałowe,
d) najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu.

9. Zasady rozliczania akcyzy od wyrobów węglowych z uwzględnieniem najnowszych zmian:
a) moment zapłaty podatku,
b) nowy termin składania deklaracji podatkowych (deklaracje kwartalne),
c) możliwość odliczania akcyzy w przypadku produkcji wyrobów węglowych z użyciem innych wyrobów węglowych,
d) zasady sporządzania zestawienia dokumentów dostawy.

10. Akcyza od węgla w najnowszym orzecznictwie sądowym i interpretacjach organów podatkowych w zakresie dotyczącym m.in. następujących problemów:
a) zakresu poszczególnych zwolnień z akcyzy,
b) sposobu wystawiania dokumentu dostawy,
c) opodatkowania ubytków wyrobów węglowych,
d) reguł prowadzenia ewidencji.


11. Zmiany dotyczące akcyzy od gazu ziemnego wprowadzone w życie od 1 listopada 2013 r.:
a) pojęcie finalnego nabywcy gazowego,
b) sposób prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot gazowy,
c) stawka akcyzy dla poszczególnych rodzajów gazu,
d) czynności opodatkowane dla gazu ziemnego,
e) obowiązki związane ze sprzedażą i zakupem gazu ziemnego,
f) moment zapłaty i rozliczenia akcyzy.


12. Zwolnienia od akcyzy dla gazu ziemnego obowiązujące od 1 listopada 2013 r.:
a) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego do produkcji energii elektrycznej i wyrobów energetycznych,
b) zwolnienie od akcyzy dla gazu zużywanego przez gospodarstwa domowe,
c) pozostałe zwolnienia ze względu na sposób zużycia gazu,
d) czy konieczne jest prowadzenie ewidencji przez podmioty zużywające gaz na cele objęte zwolnieniem?
e) zwolnienia od akcyzy dla gazu ziemnego w interpretacjach.


13. Zasady stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego dla paliw opałowych:
a) znaczenie oświadczenia o przeznaczeniu,
b) zestawienia oświadczeń,
c) konsekwencje błędów formalnych na oświadczeniach i w zestawieniach oświadczeń,
d) najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń,
e) czy możliwa jest korekta oświadczeń lub zestawień oświadczeń?

14. Panel dyskusyjny.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Piotr Paszek - doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Gdzie i kiedy

Warszawa 6 marca 2014
centrum w/w miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23%VAT.
590 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!