Szkolenie: Akcyza od węgla i koksu – Zamknięcie roku 2012

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akcyza-od-wegla-i-koksu-zamkniecie-roku-2012-46160-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
W podatku akcyzowym koniec roku kalendarzowego wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu dodatkowych obowiązków przez firmy prowadzące składy opałowe i firmy korzystające ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych. Najważniejszym celem szkolenia jest przedstawienie wymogów związanych z akcyzą od węgla i koksu powstających na koniec roku kalendarzowego. Podczas zajęć omówione zostaną także praktyczne aspekty stosowania przepisów akcyzowych w zakresie reguł wypełnienia dokumentów dostawy, prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych, tworzenia zestawień dokumentu dostawy oraz wypełniania deklaracji podatkowych dla wyrobów węglowych.
Korzyści dla uczestników:
• Uzyskanie wiedzy dotyczącej zmian podatku VAT

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do:
• właścicieli i pracowników składów opałowych,
• pracowników kopalni węgla oraz koksowni,
• dla pracowników firm korzystających ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych,
• dla pracowników biur rachunkowych i innych osób zainteresowanych akcyzą od wyrobów węglowych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do akcyzy od wyrobów węglowych:
 przypomnienie najważniejszych instytucji,
 najważniejsze obowiązki związanych z zamknięciem roku.

2. Czynności opodatkowane akcyzą w przypadku węgla i koksu:
 sprzedaż wyrobów węglowych,
 nabycie wewnątrzwspólnotowe oraz import wyrobów węglowych,
 dostawa wewnątrzwspólnotowa i eksport wyrobów węglowych.

3. Omówienie ostatnich zmian w akcyzie od węgla:
 uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych – kto i kiedy może go stosować?
 zmiana liczby egzemplarzy dokumentu dostawy,
 nowe sposoby sprzedaży węgla do gospodarstw domowych,
 możliwość zastąpienia dokumentu dostawy fakturą,
 sposoby wypełniania nowych dokumentów dostawy.

4. Podstawa opodatkowania i stawka podatku.

5. Pośredniczący podmiot węglowy (podmiot zajmujący się obrotem wyrobami węglowymi):
 jaki obowiązki spoczywają na PPW pod koniec roku kalendarzowego?
 rozliczenie akcyzy przez pośredniczący podmiot węglowy,
 przedstawienie obowiązków, które ciążą na pośredniczących podmiotach węglowych – reguły sporządzania zestawienia dokumentów dostawy.

6. Sposób przemieszczania wyrobów węglowych:
 dokumenty stosowane przy przemieszaniu wyrobów węglowych pomiędzy pośredniczącymi podmiotami węglowymi - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 3 kwietnia 2012 r.,
 dokumenty stosowane przy przemieszczaniu wyrobów węglowych do podmiotów stosujących zwolnienie - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 3 kwietnia 2012 r.,
 praktyczne zasady wystawiania dokumentów dostawy w przykładach,
 czy przy wystawianiu dokumentu dostawy należy kierować się obowiązującymi przepisami czy też instrukcją na stronach Ministerstwa Finansów?

7. Zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu:
 zwolnienia od akcyzy stosowane przez pośredniczące podmioty węglowe,
 zwolnienie od akcyzy dla węgla wykorzystywanego do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
 zwolnienie od akcyzy dla węgla przeznaczonego na cele opałowe przez osoby indywidualne,
 zwolnienie od akcyzy dla wyrobów węglowych zużywanych przez zakłady energochłonne na cele opałowe,
 najnowsze interpretacje dotyczące korzystania ze zwolnień od akcyzy dla węgla i koksu.

8. Obowiązki ewidencyjne i dokumentacyjne związane ze stosowaniem zwolnienia od akcyzy dla węgla i koksu:
 kto i kiedy obowiązany jest do prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych?
 praktyczne zasady tworzenia i prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych na cele objęte zwolnieniem.

9. Zamknięcie roku w składach opałowych:
 zakres zwolnienia od akcyzy dla ubytków wyrobów węglowych,
 normy ubytków wyrobów węglowych – zasady ich ustalania,
 sposób inwentaryzacji i rozliczenia ubytków magazynowych za rok 2012 r.

10. Zamknięcie roku w firmach korzystających ze zwolnienia od akcyzy dla wyrobów węglowych:
 inwentaryzacja węgla i koksu pod koniec roku,
 czy konieczne jest rozliczanie akcyzy od powstałych niedoborów wyrobów węglowych objętych zwolnieniem?
 sposób zamknięcia ewidencji wyrobów węglowych na koniec roku?
 czy konieczne będzie zakładanie nowej ewidencji wyrobów węglowych na rok 2013?

11. Praktyczne reguły rozliczania akcyzy od wyrobów węglowych:
 moment zapłaty podatku,
 termin składania deklaracji podatkowych,
 możliwość odliczania akcyzy w przypadku produkcji wyrobów węglowych z użyciem innych wyrobów węglowych,
 omówienie zasad wypełniania deklaracji podatkowych.
12. Panel dyskusyjny.

Informacje o prelegentach:

doradca podatkowy, prawnik, Kierownik Zespołu ds. VAT i Akcyzy w ECDDP Sp. z o.o., specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego, podatku VAT a także prawa energetycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wielu branż, autor publikacji z zakresu prawa podatkowego dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 330 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Akcyza od węgla i koksu – Zamknięcie roku 2012