Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akredytowany-kurs-auditoraudytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-jakoscia-wg-iso-90012015-20398-id950

Informacje o szkoleniu

 • AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015


  ID szkolenia: 20398
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Dolnośląski Park Innowacji i Nauki lub Uniwersytet SWPS
  Wrocław
  Wrocław, również siedziba klienta (cały kraj)
  Godziny zajęć (czas trwania):
  16 godzin
 • Organizator szkolenia:

  Firma Doradczo-szkoleniowa JAKOŚĆ
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 9001:2008 i ISO 19011:2012
• Omówienie różnic w normie ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015
• Omówienie zasad zarządzania jakością i etapów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością i przejścia na normę ISO 9001:2015
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015.

Program szkolenia:

I. DZIEŃ:

1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie jakości
b. Definicja ISO
c. Norma ISO 9001
d. System Zarządzania Jakością

2. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. procedura przejścia na normę ISO 9001:2015
b. powołanie pełnomocnika ds. SZJ i szkolenia przygotowawcze
c. ustanowienie polityki i celów jakości
d. dokumentowanie systemu
e. prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

3. ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.
a. Orientacja na klienta
b. Przywództwo
c. Zaangażowanie ludzi
d. Podejście procesowe
e. Podejście systemowe do zarządzania
f. Ciągłe doskonalenie
g. Podejmowanie decyzji na podstawie faktów
h. Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami

4. WYMAGANIA NORMY ISO 9001.
a. omówienie zmian w normie ISO 9001:2015
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

II. DZIEŃ:

5. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW (DYSKUSJA)

6. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (STUDIUM PRZYPADKU) WG ISO 19011.
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

7. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

8. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

9. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy rasowego audytora

10. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2015.

Informacje o prelegentach:

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 700 Przy zgłoszeniu co najmniej 2 osób, druga i kolejne osoby: 500 PLN netto, Promocja dla Studentów studiów dziennych: 400 PLN/os. netto

Cena zawiera:

-Materiały szkoleniowe -Certyfikat Auditora wewnętrznego SZJ wg ISO 9001 w języku polskim lub angielskim -Poczęstunek -Bufet kawowy -Bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia -Rabat na następne szkolenie CDS QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.

Wydarzenie: AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015