Szkolenie: AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 H)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/akredytowany-kurs-kancelaryjno-archiwalny-1-stopnia-30-h-68333

Informacje o szkoleniu

 • AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 H)


  ID szkolenia: 68333
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24-27.04.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN KURSU
  1 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  2 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  3 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę//
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./

  4 dzień
  godz. 9.00 - 11.15 /rozpoczęcie, zajęcia 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.15 /przerwa na kawę/
  godz. 13.15 - 15.15 /c.d. zajęć 2,5 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

-przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentów w instytucji, firmie, projekcie;
-zapoznanie z zasadami prawidłowej archiwizacji akt oraz procedurami brakowania;
-nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania normatywów kancelaryjnych,
-nabycie umiejętności właściwego kwalifikowania i klasyfikowania dokumentów,
-przygotowanie uczestników do samodzielnego postępowania w zakresie tworzenia własnych dokumentów oraz archiwizowania całości dokumentacji instytucji, firmy, projektu.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorzy kierownicy jednostek i firm, kierownicy działów administracyjnych, archiwiści zakładowi, pracownicy samorządowi, urzędnicy administracji państwowej wszystkich szczebli, osoby odpowiedzialne za prowadzenie i archiwizację dokumentacji, osoby realizujące projekty finansowane z Funduszy Europejskich.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do archiwistyki – wymagania w zakresie archiwizowania dokumentacji w jednostce organizacyjnej/firmie;
2. Wybrane zagadnienia oraz najważniejsze zasady stosowane w archiwistyce;
3. Przegląd ważniejszych terminów kancelaryjno-archiwalnych: dokumentacja archiwalna i niearchiwalna, kategoria archiwalna, symbol klasyfikacyjny, narodowy zasób archiwalny itp.;
4. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją – Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
5. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
7. Klasyfikacja dokumentacji wynikająca z zapisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym;
8. Podstawowe rodzaje dokumentacji wydzielone wg kryteriów rzeczowych – dokumentacja kadrowa, księgowa, dot. zarządzania jednostka itp.;
9. Podstawowe współczesne systemy kancelaryjne – system bezdziennikowy, dziennikowy oraz mieszany;
10. Organizacja pracy kancelarii i sekretariatu;
11. Wymogi w zakresie usytuowania oraz wyposażenia technicznego archiwum zakładowego (składnicy akt);
12. Normy techniczne przechowywania w archiwum poszczególnych rodzajów dokumentacji. Klasyfikacje wg okresu przechowywania oraz rodzaju nośnika;
13. Najważniejsze zadania realizowane przez archiwum zakładowe (składnicę akt);
14. Zasady formowania oraz opisywania jednostek archiwalnych;
15. Porządkowanie dokumentacji jednostki organizacyjnej według kryterium macierzystych komórek;
16. Procedury oceny dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął. Tworzenie protokołu oceny oraz brakowania dokumentów;

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Zawistowski
dyplomowany archiwista, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej firmy archiwistycznej w ramach, której opracowano oraz wdrożono wiele instrukcji kancelaryjnych oraz innych normatywów regulujących obieg i archiwizację dokumentacji w instytucjach państwowych oraz firmach komercyjnych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1150 zł - VAT zw.

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe,serwis kawowy,lunch,imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia,istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika, ankieta oceniająca szkolenie, test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed kursem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za kurs na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na kursie lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w kursie zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z kursu. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed kursem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na kursie- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania kursu zwracamy wpłaconą opłatę za kurs. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/ trenerów oraz miejsca kursu z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: AKREDYTOWANY KURS KANCELARYJNO ARCHIWALNY 1 STOPNIA (30 H)