Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/aktualna-problematyka-vat-oraz-zmiany-na-2013-r-46129-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

• Kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych dot. zmian w podatku VAT.

Korzyści dla uczestników:

• Uzyskanie aktualnej (uwzględniającej najnowsze zmiany) wiedzy dotyczącej przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT.

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem podatku, pracowników księgowości.
• Kadra kierownicza, pracownicy działów księgowości, służb finansowo – księgowych
• Osoby zainteresowanych podwyższeniem wiedzy.

Program szkolenia:

1. Zwolnienia w podatku VAT obowiązujące w 2012 r. i 2013 r.:
a) zwolnienie podmiotowe – limit 150.000,00 zł oraz doprecyzowanie czynności, które nie są wliczane do limitu (od 2013r.),
b) zwolnienia przedmiotowe – zakres zwolnień przedmiotowych, w tym m.in. zakres zwolnień dotyczący usług edukacyjnych, opieki zdrowotnej, usług finansowych,
c) nowy zakres zwolnień projektowany na 2013r., w tym nowe zasady zwolnienia towarów używanych.

2. Czynności nieodpłatne jako czynności opodatkowane podatkiem VAT:
a) przekazanie towarów i usług w ramach reprezentacji i reklamy,
b) darowizny towarów i usług dokonywane przez podatników,
c) różnica między zużyciem a użyciem towarów,
d) poczęstunek kontrahentów oraz inne wydatki na spotkania biznesowe,
e) przekazywanie wyrobów alkoholowych w związku z prowadzoną działalnością,
f) organizowanie konferencji poświęconych promocji produktów,
g) drukowane materiały reklamowe oraz informacyjne,
h) opodatkowanie przekazania nagród w konkursach,
i) przekazanie na rzecz pracowników,
j) korzystanie z samochodów służbowych na cele prywatne,
k) imprezy integracyjne,
l) paczki świąteczne, bony,
m) odliczenie podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług wykorzystywanych na potrzeby reklamy oraz reprezentacji,
n) nowe warunki opodatkowania nieodpłatnych przekazań i świadczeń obowiązujące od 2013r.
o) nowe regulacje dotyczące prezentów małej wartości i próbek,
p) drukowane materiały reklamowe i informacyjne – zmiany.

3. Obrót złomem:
a) czy nowe zasady rozliczania złomu dotyczą wszystkich podatników?
b) definicja „złomu”,
c) obowiązek rozliczenia podatku przez nabywcę,
d) sposób fakturowania
e) odliczenie podatku naliczonego
f) moment powstania obowiązku podatkowego,
g) rozliczenie w deklaracji VAT-7.

4. Fakturowanie obrotu:
a) zasady wystawiania faktur,
b) blok przepisów dotyczących faktur w ustawie od 2013r.
c) definicje faktury i faktury elektronicznej – nowość 2013r.
d) nowe sposoby powstawania obowiązku podatkowego - od 2013r.,
e) aktualne problemy dotyczące fakturowania obrotu i korygowania,
f) potwierdzenie otrzymania faktury korygującej dotychczas i po 1.01.2013r.,
g) podstawa opodatkowania – obecnie i od 2013r.
h) refaktury – kiedy można wystawić refakturę a kiedy nie?
i) fakturowanie usług kompleksowych, np. najmu,
j) fakturowanie zwrotu udokumentowanych wydatków - nowość 2013r.,
k) definicja usługi częściowej i sposób fakturowania – nowość 2013r.
l) anulowanie faktur,
m) przechowywanie faktur,
n) faktury elektroniczne,
o) zmiany w stawkach VAT od 2013r.


5. Kasy fiskalne:
a) zwolnienia od obowiązku prowadzenia kas fiskalnych, w tym zasady obowiązujące w 2013r.
b) terminy wprowadzenia kas;
c) zwolnienie dla kontynuujących i nowopowstałych podatników.
d) określenie szczegółowego zakresu obowiązków podatników prowadzących ewidencje przy zastosowaniu kas fiskalnych;

6. Wybrane zagadnienia dotyczące odliczenia podatku VAT:
a) problemy praktyczne,
b) najczęściej popełniane błędy w przypadku fakturowania a możliwość odliczenia podatku naliczonego,
c) terminy odliczeń,
d) korekty, sposoby odliczenia,
e) ograniczenie odliczenia dotyczące samochodów osobowych i samochodów „z kratką”, w tym zasady na 2013r.
f) ograniczenie odliczenia podatku VAT od paliwa do samochodów,
g) usługi gastronomiczne a cateringowe – prawo do odliczenia,
h) zakup usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej – kiedy odliczyć,
i) duplikat faktury a termin odliczenia VAT,
j) faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący a niezarejestrowany – skutki w podatku VAT,
k) prawo do odliczenia w przypadku czynności nie podlegających opodatkowaniu,
l) odliczenie VAT od usług kompleksowych;
m) zmiany w zasadach i terminach odliczania podatku naliczonego od 2013r.
n) odliczenie podatku w przypadku zwrotu wydatków – nowe regulacje w VAT.

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa podatkowego, zajmujący się tą problematyką od 15 lat, były pracownik Ministerstwa Finansów, wieloletni współpracownik renomowanej kancelarii prawnej oraz spółki doradztwa podatkowego, osoba posiadająca szeroką wiedzę i praktykę podatkową oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo administracyjnych, autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Aktualna problematyka VAT oraz zmiany na 2013 r