Szkolenie

Aktualne problemy podatkowe VAT i CIT 2011

O szkoleniu

Rok 2011 stoi pod znakiem zmian w zakresie podatków. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami podatku VAT z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji oraz podatku CIT. Szkolenie oparte jest o liczne praktyczne przykłady, a wykładowcy omawiają zagadnienia podatków VAT i CIT w sposób możliwie najbardziej jasny, czytelny i przystępny.
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

I Dzień

Podatek VAT 2011 – praktyczna analiza najnowszych zmian oraz bieżącej problematyki

1. Nowelizacja VAT w zakresie reprezentacji, reklamy, nieodpłatnego świadczenia usług, nieodpłatnej dostawy towarów:


* pojęcie reklamy i reprezentacji,
* nieodpłatne przekazanie towarów, darowizny, reklama i reprezentacja po zmianach,
* nieodpłatne świadczenie usług – zasady opodatkowania w 2011 r.,
* prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne.


2. Nowe zasady korzystania z odliczenia podatku VAT według tzw. współczynnika sprzedaży (odliczenie metodą proporcji):

* sposób obliczenia współczynnika sprzedaży,
* wprowadzenie możliwości skorzystania z odliczenia VAT w przypadku podmiotów o współczynniku nieprzekraczającym 2 %,
* ograniczenie prawa do odliczenia całości VAT dla firm posiadających współczynnik większy niż 98 % lecz mniejszy niż 100 %.3. Możliwość korzystania z prawa do odliczenia VAT w przypadku importu usług z tzw. rajów podatkowych.

4. Sposób opodatkowania dostawy złomu:

* nabywca złomu podatnikiem VAT,
* moment powstawania obowiązku podatkowego,
* wystawianie faktur za dostawę złomu po zmianach,
* rozliczenie podatku VAT przez nabywcę złomu.


5. Wprowadzenie nowego przypadku w którym nabywca nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku VAT (wykazanie podatku w przypadku transakcji dla której nie wykazuje się VAT na fakturze).

6. Klasyfikacje statystyczne a podatek VAT (po zamianach w 2011 roku).

7. Nowy zakres zwolnień od podatku VAT:

* zwolnienia dla usług medycznych,
* refakturowanie tzw. pakietów medycznych,
* usługi edukacyjne a zwolnienie od podatku VAT,
* pozostałe przypadki w których możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia.


8. Zmiany stawek podatku VAT i związane z tym praktyczne problemy:

* stawka podatku VAT w przypadku czynności wykonanej przed zmianą stawki podatku,
* rozliczenie usług ciągłych świadczonych przed i po dniu zmiany stawki,
* specjalne regulacje dotyczące dostawy tzw. mediów.


9. Podstawa opodatkowania:

* zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej,
* potwierdzenie odbioru faktury korygującej – najnowsze zmiany, praktyka, orzecznictwo,
* korekta podatku należnego.


10. Podatek naliczony – przepisy obowiązujące w 2011 r.:

* prawo do odliczenia,
* termin odliczenia,
* odliczanie podatku VAT z duplikatów faktur – uszczegółowienie momentu nabycia prawa do odliczenia w świetle interpretacji organów podatkowych i wyroków sądów,
* wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.


11.Wykorzystywanie samochodu w firmie a podatek VAT:

* odliczanie VAT przy nabyciu samochodu, odliczanie VAT z tytułu zakupu paliwa – zmiany obowiązujące od 2011 r.
* sprzedaż samochodu a korekta VAT, samochód jako towar używany,
* wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych,
* leasing pojazdów samochodowych a podatek VAT.


12.Rozliczanie VAT – moment powstania obowiązku podatkowego a terminowe wystawianie faktur VAT (skutki przedwczesnego rozliczenia VAT w deklaracji).


13.Faktury – wybrane zagadnienia:

* anulowanie (ograniczenia techniczne a anulowanie faktur),
* korygowanie (faktura korygująca, nota korygująca),
* faktury zaliczkowe (w obrocie krajowym i międzynarodowym),
* e-faktury i inne formy wystawiania faktur drogą elektroniczną obecnie i według najnowszych zmian, skutki orzeczenia NSA,
* refakturowanie usług – podstawy prawne i praktyka.


14.Panel dyskusyjny.II dzień

Podatek CIT 2011

1. Zasady ustalania podstawy opodatkowania

* Dochód jako podstawa opodatkowania
* Moment powstania przychodu
* Korekta przychodu – wstecz czy na bieżąco?
* Przychody w walutach obcych


2. Koszty uzyskania przychodów

* Związek wydatku z przychodem
* Podział kosztów na koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodem w świetle zmiennego stanowiska organów podatkowych
* Moment zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodu, koszty na przełomie lat
* Kary umowne, odszkodowania jako koszty uzyskania przychodu
* Koszty używania samochodów w firmie; właściwe zapisy w regulaminach, umowach z pracownikami, limity ustawowe
* Wierzytelności jako koszty uzyskania przychodów; jakie dokumenty pozwalają zaliczyć nieściągalne wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów
* Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, spotkania integracyjne, samochody służbowe) oraz członków rad nadzorczych, zarządów
* Reprezentacja i reklama – aktualne orzecznictwo
* Dokumentowanie wydatków ponoszonych w kraju i poza granicami kraju– aktualna linia orzecznicza


3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów nierezydentów (podatek u źródła)

* Osoba prawna jako płatnik podatku u źródła – zasady poboru podatku, moment poboru, kurs waluty
* Kategorie przychodów osiągane w obrocie międzynarodowym a szczególne obowiązki osób prawnych:

a)Zyski przedsiębiorstw – warunki zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku u źródła;
b)Należności licencyjne – program komputerowy, środek transportu, urządzenie przemysłowe
c)Odsetki – pożyczki, kredyty, cash-pooling, odsetki karne
d)Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wypłacane osobom zagranicznym – opodatkowanie i warunki zwolnienia z podatku;
e)Nabywanie usług niematerialnych od podmiotów zagranicznych – obowiązki dokumentacyjne ciążące na osobach prawnych (usługi doradcze, zarządzania i kontroli, prawne itp.)* Certyfikat rezydencji – praktyczne podejście, kontrowersje, wzór dokumentu
* Czy zapłacony przez polską Spółkę podatek u źródła jest kosztem uzyskania przychodów?


4. Zmiany w CIT w roku 2011

* Nowe przepisy dotyczące zwolnienia z podatku u źródła dywidend i należności licencyjnych
* Nowe regulacje dotyczące wkładów do spółek osobowych
* Skutki likwidacji spółki osobowej i wystąpienia wspólnika ze spółki
* Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej
* Pozostałe zmiany w ustawie o CITHarmonogram wyjazdu

Dzień I

Przyjazd po południu – zakwaterowanie
19:00 - wieczorna kolacja


Dzień II

9:00 – 14:00 szkolenie „Aktualne problemy podatku VAT i nowelizacja 2011”. Prelegent: Krzysztof Komorniczak

14:00 – obiad
15:00 – 18:00 – zabiegi SPA
19:00 – grill

Dzień III

9:00 – 12:00 – szkolenie „ Aktualne problemy w podatku CIT”. Prelegent: Katarzyna Wojtowicz-Janicka
14:00 – obiad
wyjazd

Czas trwania

3 dni - 16 godzin wykładowych

Prelegenci

Cytat
Krzysztof Komorniczak - Członek Zarządu Europejskiego Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej (ECDDP) - doradca podatkowy; przez szereg lat współpracownik wielu firm doradztwa podatkowego; autor i współautor książek i publikacji z zakresu prawa podatkowego; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych; współautor ekspertyz i opinii dotyczących prawa podatkowego dla Sejmu RP; uznany wykładowca problematyki podatku od towarów i usług.

Katarzyna Wojtowicz – Janicka , doradca podatkowy nr 11154, absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpracuje z Departamentem Podatków Bezpośrednich ECDDP, wcześniej pracownik Grupy Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Wykładowca problematyki z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, autor publikacji prasowych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Posiada doświadczenie w obsłudze sporów z organami podatkowymi, interesuje się podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem od towarów i usług oraz teorią podatku.

Gdzie i kiedy

Ustroń 8 - 10 września 2011
Hotel SPA Diament ****

Ustroń

-

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
-
1790 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Weź udział

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!