Aktualne problemy w VAT, CIT, PIT

O szkoleniu

Nowa formuła szkoleniowa na zakończenie każdego kwartału.

Grudzień jest miesiącem kończącym IV kwartał 2022 roku, wyjątkowo burzliwego pod kątem zmian w podatkach. Program szkolenia opiera się na aktualnej problematyce oraz na kwestiach, o których już trzeba pamiętać pod kątem roku 2023.

Kto powinien wziąć udział?

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów, które będą podlegać dyskusji na wydarzeniu.

Program szkolenia

Część 1: Zmiany w CIT

1. Minimalny podatek dochodowy a) podstawy prawne b) okres obowiązywania c) obliczenie straty i wskaźnika rentowności d) nowe podstawy opodatkowania e) wyłączenia z obowiązku płatności podatku f) deklaracje na podatek, rozliczenie roczne

2. Fakturowanie spółek przez udziałowców a) ukryta dywidenda b) klauzula unikania opodatkowania c) praktyka organów podatkowych

3. Koszty finansowania dłużnego i transakcje kapitałowe a) podstawy prawne b) definicje kosztów c) wyliczenie limitu dla KFD d) wyłączenia z obowiązku wyłączania z kosztów uzyskania przychodu e) nowe wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów z uwzględnieniem zmian na rok 2023 – odsetki na transakcje kapitałowe

4. Podatek od przychodów z budynków a) zmiany od 2023 w zakresie nadpłat i zwrotów b) rozliczenia z CIT

5. Podatek od przerzuconych dochodów a) krótka charakterystyka b) omówienie przesłanek określania podatku c) omówienie podstawy opodatkowania d) rozliczenie podatku

6. Podatek u źródła a) obligacje skarbowe a WHT b) oświadczenie płatnika c) wypłata dywidend, usług niematerialnych podsumowanie zmian

7. Zmiany w estońskim CIT i rozliczenie roku 2022 a) rozliczenie roku 2022 b) zmiany w zakresie wyboru opodatkowania w trakcie roku podatkowego c) wydatki samochodowe, zmiany w zakresie samochód pracowniczych i innych d) zmiany w zakresie terminów płatności estońskiego CIT e) zmiany w korekcie wstępnej i dochodzie z przekształcenia

8. Zmiany w cenach transferowych na rok 2023 a) progi dokumentacyjne b) zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych c) domniemanie rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym – likwidacja d) ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności

9. Spółki holdingowe a) podstawy opodatkowania spółek holdingowych b) warunki skorzystania z preferencji c) ulga dywidendowa d) zyski ze zbycia udziałów w spółkach zależnych e) zwiększenie kręgu odbiorców preferencji

Część 2: Zmiany w podatku VAT

1. Pakiet SLIM VAT 3.0 a) zmiana definicji małego podatnika b) nowe uregulowania w kursach walut przy korektach in plus i in minus c) zmiany w zakresie WDT d) faktura w podatku naliczonym przy WNT e) zmiany w progach do proporcji f) faktura zaliczkowa i końcowa w jednym okresie g) brak konieczności drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych z kas rejestrujących on-line h) stawki sankcyjne zmiany (15%, 20%, 30% i 100%) i) korekty w transakcjach OSS i IOSS j) zmiany w Wiążących Informacjach Stawkowych

2. Grupy VAT, czyli jak się przygotować a) jak założyć? b) kto składa deklaracje? c) jak wystawiać faktury? d) czy trzeba aneksować umowy? e) proporcja w grupie VAT

3. KSeF, czyli Krajowy System Faktur – fakultatywnie czy obligatoryjnie? a) jak wystawiać faktury? b) jak nadawać uprawnienia? c) jakie są plusy systemu? d) aplikacja MF. Jak obsłużyć? Jak się ma aplikacja do systemów finansowoksięgowych? e) faktury korygujące i noty korygujące a KSeF f) jak zmienia się kwestia faktur korygujących w odniesieniu do nowych możliwości?

Część 3: Zmiany w podatku PIT – podsumowanie zmian 2022 i rok 2023

1. Wprowadzenie nowej skali podatkowej

2. Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe)

3. Wprowadzenie limitowanego odliczenia z tytułu zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne

4. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

5. Uszczelnienie przepisów normujących ulgę na zabytki

6. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek)

7. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek

8. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci

9. Zmiana redakcji przepisu dotyczącego ujmowania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika

10. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów

11. Przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego. Przepisy doprecyzowujące w zakresie preferencji podatkowych w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO)

12. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Czas trwania

9:00 – 14:00

Prelegenci

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13 829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Szkoleniowiec i autorka wielu publikacji i artykułów podatkowych. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Live webinar
Live Webinar
Live Webinar
Live Webinar
Live Webinar
Live Webinar

Rejestracja

390 zł netto
390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
  • 20.51% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
Aleje Jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz rejestracji online - po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia. Przy zgłoszeniu na 14 dni przed terminem szkolenia przysługuje 10% rabat.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa Aleje Jerozolimskie 181B
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!