Aktualne wytyczne w rozliczaniu świadczeń w ramach umów z NFZ

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy uczestników, dotyczącej poprawnej realizacji i rozliczania świadczeń medycznych w oparciu o aktualne zapisy Zarządzeń Prezesa NFZ. Uzyskane informacje stanowić będą podstawę do poprawy bieżącej pracy w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem implementacji ostatnich zmian w przepisach lub wytycznych NFZ. Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego szkolenia. Skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach PSZ, AOS, SZP, REH i umowach lekowych, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym. Uczestnicy szkolenia poznają też najważniejsze zmiany NFZ.

Kto powinien wziąć udział?

Skierowane jest do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, realizujących umowy z NFZ dotyczące udzielania świadczeń w rodzajach PSZ, AOS, SZP, REH i umowach lekowych, ze szczególnym wskazaniem na osoby zajmujące się kodowaniem i rozliczaniem świadczeń w oddziałach, poradniach lub komórkach prowadzących rozliczenia z płatnikiem publicznym.

Program szkolenia

  1. Rozliczanie świadczeń w leczeniu szpitalnym

  • Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów: Zarządzenia nr 1/2022/DSOZ dot. realizacji świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne (zmiany w katalogu świadczeń i charakterystyce JGP, nowe produkty rozliczeniowe w katalogu świadczeń odrębnych i świadczeń do sumowania, rozliczanie TISS);

2. Rozliczanie świadczeń w ambulatoryjna opieka specjalistyczna

  • Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów: Zarządzenia nr 188/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (porady specjalistyczne, zabiegowe, pakiety w AOS, zmiany wycen, współczynniki korygujące, nielimitowość udzielania świadczeń);

3. Rozliczanie świadczeń w rehabilitacji leczniczej

  • Nowe zasady rozliczania świadczeń zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2022/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

4. Rozliczanie świadczeń w umowach związanych z podawaniem leków

  • Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. chemioterapii i PL, ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzanych współczynników korygujących do świadczeń oraz innych zmian wynikających z zapisów: Zarządzenia Nr 162/2020/DGL – tekst ujednolicony z 28-10-2021 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zarządzenia Nr 72/2021/DGL – tekst ujednolicony z 02-12-2021w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

5. Zakres przekazywanych danych do NFZ

  • Obejmuje szczegółowe omówienie aktualnych wytycznych dot. AOS i ASDK, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z zapisów:Rozporządzenia MZ w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, zarządzenia nr 113/2019/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych z późn. zm.; obwieszczenia MZ z dnia 2 lipca 2018r. w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (obliczanie mierników opisanych w przepisach w praktyce).

  

Czas trwania

09:00-15:30

Prelegenci

Doktor nauk medycznych. Absolwentka kierunku „Zdrowie Publiczne” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwentka kierunku “Zarządzanie Służbą Zdrowia z Elementami Technik Medycznych” na  Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej.

Od początku swojej kariery zawodowej związana z systemem ochrony zdrowia i pracą w szpitalnych działach rozliczeń, statystyki i dokumentacji medycznej, również jako kierownik Działu Statystyki i Dokumentacji Medycznej w szpitalu publicznym. Aktualnie piastuje stanowisko Kierownika Pionu Monitorowania Świadczeń Medycznych jednego z Wojewódzkich Szpitali.

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem z zakresu rozliczeń i kodowania świadczeń, dokumentacji medycznej, kontraktowania oraz zarządzania zdarzeniami niepożądanymi w podmiotach leczniczych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer lub smartfon z dostępem do Internetu.
Komputer lub smartfon z dostępem do Internetu.

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
390
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie.
Zapisz się

Organizator

Centrum Szkoleniowe AGAMON S.C.
43-300 Bielsko-Biała
Grażyńskiego 108
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Szkoleniowe AGAMON S.C.
43-300 Bielsko-Biała Grażyńskiego 108
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!