Aktualne zmiany w podatku VAT z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w kwietniu 2011

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

Rok 2011 stoi pod znakiem zmian w zakresie podatku od towarów i usług. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regułami podatku VAT z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji. Szkolenie oparte jest o liczne praktyczne przykłady, a wykładowca omawia zagadnienia podatku VAT w sposób możliwie najbardziej jasny, czytelny i przystępny.

1. Nowelizacja VAT w zakresie reprezentacji, reklamy, nieodpłatnego świadczenia usług, nieodpłatnej dostawy towarów:
pojęcie reklamy i reprezentacji,
nieodpłatne przekazanie towarów, darowizny, reklama i reprezentacja po zmianach,
nieodpłatne świadczenie usług – zasady opodatkowania w 2011 r.,
prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne.

2. Nowe zasady korzystania z odliczenia podatku VAT według tzw. współczynnika sprzedaży (odliczenie metodą proporcji):
sposób obliczenia współczynnika sprzedaży,
wprowadzenie możliwości skorzystania z odliczenia VAT w przypadku podmiotów o współczynniku nieprzekraczającym 2 %,
ograniczenie prawa do odliczenia całości VAT dla firm posiadających współczynnik większy niż 98 % lecz mniejszy niż 100 %.

3. Możliwość korzystania z prawa do odliczenia VAT w przypadku importu usług z tzw. rajów podatkowych.

4. Sposób opodatkowania dostawy złomu:
nabywca złomu podatnikiem VAT,
moment powstawania obowiązku podatkowego,
wystawianie faktur za dostawę złomu po zmianach,
rozliczenie podatku VAT przez nabywcę złomu.

5. Wprowadzenie nowego przypadku w którym nabywca nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku VAT (wykazanie podatku w przypadku transakcji dla której nie wykazuje się VAT na fakturze).

6. Klasyfikacje statystyczne a podatek VAT (po zamianach w 2011 roku).
7. Nowy zakres zwolnień od podatku VAT:
zwolnienia dla usług medycznych,
refakturowanie tzw. pakietów medycznych,
usługi edukacyjne a zwolnienie od podatku VAT,
pozostałe przypadki w których możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia.
8. Zmiany stawek podatku VAT i związane z tym praktyczne problemy:
stawka podatku VAT w przypadku czynności wykonanej przed zmianą stawki podatku,
rozliczenie usług ciągłych świadczonych przed i po dniu zmiany stawki,
specjalne regulacje dotyczące dostawy tzw. mediów.

9. Podstawa opodatkowania:
zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej,
potwierdzenie odbioru faktury korygującej – najnowsze zmiany, praktyka, orzecznictwo,
korekta podatku należnego.
10. Podatek naliczony – przepisy obowiązujące w 2011 r.:
prawo do odliczenia,
termin odliczenia,
odliczanie podatku VAT z duplikatów faktur – uszczegółowienie momentu nabycia prawa do odliczenia w świetle interpretacji organów podatkowych i wyroków sądów,
wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.
11.Wykorzystywanie samochodu w firmie a podatek VAT:
odliczanie VAT przy nabyciu samochodu, odliczanie VAT z tytułu zakupu paliwa – zmiany obowiązujące od 2011 r.
sprzedaż samochodu a korekta VAT, samochód jako towar używany,
wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych,
leasing pojazdów samochodowych a podatek VAT.

12.Rozliczanie VAT – moment powstania obowiązku podatkowego a terminowe wystawianie faktur VAT (skutki przedwczesnego rozliczenia VAT w deklaracji).

13.Faktury – wybrane zagadnienia:
anulowanie (ograniczenia techniczne a anulowanie faktur),
korygowanie (faktura korygująca, nota korygująca),
faktury zaliczkowe (w obrocie krajowym i międzynarodowym),
e-faktury i inne formy wystawiania faktur drogą elektroniczną obecnie i według najnowszych zmian, skutki orzeczenia NSA,
refakturowanie usług – podstawy prawne i praktyka.

14.Panel dyskusyjny.

Czas trwania

8 godzin lekcyjnych, 1 dzień

Prelegenci

Paweł Łabno - Kierownik Zespołu Podatku od Towarów i Usług ECDDP, doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez szereg lat współpracownik spółki doradztwa podatkowego, jest autorem licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych m.in. w: Forum Doradców Podatkowych, Vademecum Głównego Księgowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Rzeczpospolita; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, posiada również doświadczenie w audytach podatkowych.

Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Lublin

-

woj. lubelskie

-

Katowice

-

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
1
450
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!