Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/aktualnosci-i-zmiany-w-przepisach-celnych-w-2014-r-56418-id367

Informacje o szkoleniu

Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Poznań, 11 marca 2014 r. - SOP 14302
Warszawa, 23 kwietnia 2014 r. - SOP 14303

Szkolenie skierowane jest do:

*

Program szkolenia:

1. Unijny Kodeks Celny – nowe zmiany w przepisach celnych:
a) wspólnotowy Kodeks Celny, Zmodernizowany Kodeks Celny, Unijny Kodeks Celny,
b) preambuła – czyli dlaczego tak naprawdę zacznie obowiązywać UKC?
c) omówienie głównych zmian wprowadzonych w UKC:
- elektroniczne zgłoszenie celne, wymiana danych między urzędem i przedsiębiorcą w formie elektroniczne,
- procedury celne,
- odprawa celna scentralizowana oraz odprawa w jednym miejscu i czasie, jednokrotne przesyłanie danych.

2. Elementy kalkulacyjne należności celnych:
a) klasyfikacja taryfowa towarów - Wspólnotowa Taryfa Celna - rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 (budowa taryfy celne, ogólne reguły klasyfikacji, rola dostępnych źródeł informatycznych – ISZTAR),
b) pochodzenie towarów:
- preferencyjne pochodzenie towarów - nowe preferencje taryfowe w ramach systemu Generalnego Systemu Preferencji (GSP) – od 1 stycznia 2014 r.,
- niepreferencyjne pochodzenie towarów – świadectwa pochodzenia.
c) wartość celna towarów.

3. Procedury uproszczone i zasady ich rozliczania na gruncie podatku VAT:
a) formy procedur uproszczonych i korzyści wynikające z ich stosowania,
b) wymagania podmiotowe i przedmiotowe dotyczące stosowania procedur uproszczonych,
c) zmiany w treści art. 33a ustawy o VAT.

4. Eksport pośredni – nowa definicja eksportu i zasady dokumentowania procedury wywozu:
a) potwierdzenie wywozu systemowe oraz awaryjne,
b) zasady funkcjonowania systemu ECS.

5. Zwolnienie z podatku VAT importu towarów w celu przemieszczenia w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy – procedura 4200.

6. Program działania dla ceł w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Cła 2020).

7. Pytania i odpowiedzi.

Informacje o prelegentach:

Agnieszka Sadowska - doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Finansów i Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Specjalizuje się w obszarze podatków bezpośrednich, a doświadczenie w tym zakresie zdobywała pracując przez prawie 7 lat w organach administracji skarbowej. Dodatkowo zajmuje się problematyką prawa celnego. Autorka publikacji m.in. z zakresu problematyki opodatkowania świadczeń pracowniczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 590 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 590 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 540 zł/os + 23% VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Aktualności i zmiany w przepisach celnych w 2014 r.