Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analityk-kredytowy-30249-id1103

Informacje o szkoleniu

 • ANALITYK KREDYTOWY


  ID szkolenia: 30249
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
  Moniuszki 4/8
  40-005 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania: 63 godziny

  Zajęcia odbywają się w weekendy (soboty i niedziele) w godzinach 9.00 - 16.45
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe FRR
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przygotowanie do wykonywania zawodu analityka kredytowego. Ukończenie kursu, zakończone certyfikatem, daje szansę pracy w bankach, firmach leasingowych, towarzystwach ubezpieczeniowych. Podczas kursu zdobędziesz wiedzę na temat podstaw polityki kredytowej i zabezpieczeń wierzytelności.

Problematyka obejmuje:
* podstawy polityki kredytowej i zabezpieczanie wierzytelności,
* charakterystykę współpracy przedsiębiorstw z bankami,
* podstawy wyceny wartości firmy,
* przekazanie informacji na temat zasad i metod budżetowania i rachunkowości zarządczej,
* wykształcenie umiejętności oceny sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy finansowej.

Korzyści dla uczestników kursu:
* przyswojenie zasad polityki kredytowej,
* przyswojenie zasad analizy danych kredytowych pod kątem rachunkowym i prawnym,
* opanowanie procedur i zasad funkcjonowania zabezpieczeń w procesie udzielania kredytu,
* umiejętność sporządzania analiz dotyczących sytuacji finansowej badanych podmiotów.

Potwierdzenie uczestnictwa w kursie:
Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości.

Cena obejmuje:
* uczestnictwo
* wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe,
* książkę PRZEWODNIK PO LEASINGU W POLSCE,
* serwis kawowy,
* poczęstunek.

Płatność:
Możliwość zapłaty w ratach.

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu: analityk kredytowy - kod zawodu 241302

Więcej informacji oraz aktualne promocje na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/164/analityk-kredytowy

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci kursu:
* osoby posiadające podstawową wiedzę ogólnoekonomiczną,
* pracownicy placówek finansowych, którzy chcą się przekwalifikować,
* osoby aspirujące do objęcia stanowisk w instytucjach finansowych,
* pracownicy banków poszerzający swoje kompetencje.

Program szkolenia:

1. Wartość pieniądza w czasie i ocena projektów inwestycyjnych.
2. Zarządzanie wynikiem finansowym i płynnością.
3. Windykacja należności - aspekty bilansowo-podatkowe.
4. Rezerwy w prawie bilansowym i podatkowym - zarządzanie rezerwami oraz ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy.
5. Zarządzanie ryzykiem finansowym.
6. Analiza techniczna.
7. Leasing i faktoring.
8. Podstawy teorii rachunkowości.
9. Budowa sprawozdania finansowego dla finansistów.
10. Obligacje - podstawy kalkulacji.
11. Alternatywne sposoby pozyskiwania kapitału.
12. Proces przekształceń własnościowych.
13. Zabezpieczenie ryzyka kursowego i ryzyka zmian stóp procentowych.
14. Wycena przedsiębiorstw.
15. Windykacja wierzytelności - aspekty prawne i praktyczne, zabezpieczanie wierzytelności.
16. Polityka kredytowa - procedury, zabezpieczenia, finansowanie, ocena wiarygodności kredytowej kontrahenta.
17. Analiza finansowa.
18. Współpraca jednostki z bankiem.
19. Kontroling i kontrola finansowa w przedsiębiorstwie.
20. Przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.
21. Rachunkowość zarządcza i nowoczesne metody rachunku kosztów.
22. Budżetowanie działalności gospodarczej.

Informacje o prelegentach:

Eksperci FRR

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2690 zł zw z VAT

Cena zawiera:

autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, poczęstunek

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/164/analityk-kredytowy

Wydarzenie: ANALITYK KREDYTOWY