Analityka HR: wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu

O szkoleniu

Na szkoleniu omówione i przećwiczone zostaną zagadnienia takie, jak: wskaźniki w HR, wskaźniki produktywności zasobów ludzkich, Absencja chorobowa, Fluktuacja pracowników, Pomiar satysfakcji i zaangażowania, Analiza kosztów w projektach HR, Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI), Evidence Based HRM, koszty procesów rekrutacyjnych, Candidate Experience i onboarding.

Szkolenie „Analityka HR – wskaźniki efektywności w odpowiedzi na potrzeby biznesu” to propozycja dla pracowników wszystkich działów z obszaru HR, którzy świadomie realizują powierzone zadania, dążąc do uzyskania mierzalnych wyników swojej pracy. Na szkoleniu uczestnicy poznają sprawdzone rynkowe wskaźniki efektywności pracy działów HR, a także wypracują własne mierniki.

Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie metodologii badania efektywności procesów HR, by po szkoleniu uczestnicy byli w stanie wprowadzić odpowiednie wskaźniki w swojej organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia:

 • możliwość raportowania działań HR na podstawie "twardych danych” uzyskanych dzięki sprawdzonym metodom
 • optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi pod kątem osiąganych wyników, także w zakresie efektywności finansowej
 • skuteczna realizacja zadań powierzonych działowi HR w oparciu o mierzalne wskaźniki

Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • bazowych wskaźnikach HR i zasadach samodzielnego konstruowania własnych mierników
 • najlepszych praktykach rynkowych w zakresie obniżania poziomu fluktuacji i absencji chorobowej
 • metodologii badania zaangażowania pracowników na różnych etapach cyklu życia w organizacji
 • standardach realizowanych projektów HR jako punkcie odniesienia do ulepszeń we własnej organizacji

Uczestnicy nabędą umiejętności:

 • interpretacji i budowania adekwatnych wskaźników HR
 • identyfikowania i analizy danych pod kątem optymalizacji procesów HR
 • analizy kosztów i zysków w najważniejszych obszarach HR: rekrutacja i selekcja, projekty rozwojowe
 • badania efektywności działań HR w oparciu o wskaźniki biznesowe, w tym ROI
 • usprawniania najważniejszych procesów w firmie w oparciu o sprawdzone dane i najlepsze praktyki
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich pracowników działów z obszaru HR: rekrutacji, benefitów, szkoleń i innych.

Program szkolenia

Bazowe wskaźniki w obszarze HR – co mierzyć, jak interpretować wyniki i wprowadzać ulepszenia?

 • Jakie wskaźniki i kiedy są nam potrzebne? – analityka z sensem
 • Wskaźniki produktywności zasobów ludzkich – źródła danych, obliczanie i praktyczne wskazówki do dalszej pracy
 • Absencja chorobowa – kompleksowe podejście (zestaw narzędzi Excel) i najlepsze praktyki w obniżaniu poziomu wskaźnika
 • Fluktuacja pracowników – prawidłowe konstruowanie wskaźników i wytyczne do poprawy retencji
 • Pomiar satysfakcji i zaangażowania – metodologia IPA, obliczanie CSI i eNPS

Podnoszenie jakości procesów HR

 • Badanie efektywności programów rozwojowych, w tym szkoleń, programów talentowych, coachingu itp.
  • Analiza kosztów w projektach HR – rodzaje kosztów i ich znaczenie dla wiarygodności HR
  • Jak przełożyć „miękkie” efekty na „twardy” zysk? – wyodrębnianie rezultatów biznesowych
  • Wyliczanie zwrotu z inwestycji (ROI) w projektach HR – co oznacza wskaźnik i jak przekonać biznes do inwestycji w ludzi?
 • Podnoszenie skuteczności rekrutacji dzięki Evidence Based HRM
  • Kompleksowe koszty procesów rekrutacyjnych (Excel) a opłacalność dla organizacji
  • Najtrafniejsze narzędzia selekcyjne i triangulacja metod kluczem do pozyskania zaangażowanych i kompetentnych pracowników
  • Candidate Experience i onboarding – dlaczego zyskują na znaczeniu (przegląd wyników najnowszych raportów i skutecznych „patentów”)

Plan działań wdrożeniowych – uczestnicy konstruują własne strategie w zakresie analityki HR

Odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników

Czas trwania

2 dni, 10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Certyfikowany trener umiejętności osobistych i menedżerskich, psycholog, coach i doradca organizacyjny z osiemnastoletnim doświadczeniem w biznesie.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła studia podyplomowe. Zdobyła uprawnienia trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.   
Zdobywała doświadczenie pracując w międzynarodowej korporacji z sektora bankowego, w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także jako członek zarządu firmy doradczej świadczącej usługi konsultingowe oraz specjalista w zakresie nowoczesnych rozwiązań podnoszących efektywność, komfort pracy i zaangażowanie pracowników.
Prowadzi szkolenia w oparciu o aktywne metody uczenia się dorosłych, w tym cykl Kolba oraz proces grupowy. W ramach projektów szkoleniowych przeprowadza diagnozę potrzeb szkoleniowych z wykorzystaniem metodologii IPA (Importance-Performance Analysis), kompleksową ewaluację w oparciu o Nowy Model Kirkpatricka (także z rozszerzeniem Phillipsa z badaniem zwrotu z inwestycji). Stosuje narzędzia podnoszące efektywność biznesową szkoleń.

Trener zatwierdzony przez KPRM oraz ekspert KPRM w zakresie tworzenia i wdrażania standardów zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej.

Kluczowe kwalifikacje:

 • Doświadczenie w kilkuset projektach w zakresie projektowania oraz wdrażania systemów zarządzania rozwojem i dobrostanem pracowników
 • Analityk HR, w tym analiza efektywności projektów rozwojowych
 • Praca w nurcie Evidence Based HRM (zarządzanie oparte na faktach)
 • Trener Szkoły Trenerów, coach
 • Kotrener treningu interpersonalnego w oparciu o proces grupowy
 • Akredytowany praktyk PRISM Brain Mapping i osoba prowadząca szkolenia certyfikacyjne
 • Certyfikowany asesor International Task Force on Assessment Center Guidelines

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!