Szkolenie

Analiza BIA (Business Impact Analysis) jako podstawowa metoda wyznaczania procesów krytycznych i kluczowych w organizacji

O szkoleniu

Fundamentem systemu zarządzania ciągłością działania jest Analiza Wpływu zdarzenia na Biznes (Business Impact Analysis – BIA) w trakcie, której identyfikowane są krytyczne procesy i zasoby niezbędne do utrzymania bądź wznowienia procesów, jak również określane są skutki przerwania tych procesów. Celem Analizy BIA jest identyfikacja zagrożeń (ryzyk) wraz ze sposobami przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom. W ramach Analizy BIA określane są również kluczowe wskaźniki dotyczące docelowego czasu odtworzenia procesu i zasobów (Recovery Time Objective RTO) i (Recovery Point Objective RPO) oraz budowana jest Minimalna Akceptowalna Konfiguracja (MAK) dla procesów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla biznesu
• Spełnienie wymagań prawnych (m.in. sektorowych, nadzorcy rynku czy dotyczących ochrony Infrastruktury Krytycznej)
• Zwiększenie zaufania Klientów, partnerów biznesowych i interesariuszy organizacji
• Zwiększenie konkurencyjności poprzez przygotowanie organizacji do wdrożenia międzynarodowej normy ISO 22301 dotyczącej zarządzania ciągłością działania
• Zminimalizowanie potencjalnych strat wynikających z przerwania krytycznych procesów biznesowych
• Rozpoznanie podatności organizacji
• Minimalizowanie ryzyka (poniesionych strat) poprzez wprowadzenie zabezpieczeń minimalizujących ryzyko
• Utrzymywanie organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie realizowanych procesów w sytuacji kryzysowej
• Sprawdzenie efektywności rzeczywistej mobilizacji personelu i zasobów w wybranych lokalizacjach

Korzyści dla IT
• Plan odtworzeniowy dla zasobów IT spójny z procedurami odtworzeniowymi dla procesów biznesowych
• Weryfikacja stopnia przygotowania jednostek awaryjnych do zarządzania i pracy w sytuacji kryzysowej
• Weryfikacja kanałów komunikacji przyjętych w procedurach awaryjnych
• Kontrola poprawności wykonania przełączenia systemów informatycznych (procedur DRP) niezbędnych do realizacji kluczowych procesów biznesowych
• Weryfikacja możliwości kontynuacji procesów krytycznych w zapasowym centrum przetwarzania danych

Kto powinien wziąć udział?
  • Członkowie Zarządów
  • Właściciele procesów (ryzyka)
  • Osoby zainteresowane wprowadzeniem zarządzania ciągłością działania w swojej w organizacji (Managerowie, Dyrektorzy Departamentów)
  • Audytorzy wewnętrzni
  • Przedstawiciele obszaru IT

Program szkolenia

1. Wymagane regulacje prawne.

2. Podstawowe zasady i dobre praktyki w budowie Planu Ciągłości Działania (BCP) i Planu Awaryjnego (DRP).

3. Podejście procesowe (podstawowe zasady wyznaczania procesów w organizacji).

4. Organizowanie efektywnego zespołu – identyfikacja właścicieli i realizatorów procesów.

5. Opracowanie wzorcowej karty procesu.

6. Budowa szablonów BIA.

7. Omówienie kryteriów podziału na procesy krytyczne i kluczowe.

8. Mapowanie zagrożeń dla procesów.

9. Identyfikacja procesów krytycznych w organizacji (zasoby i usługi) – ćwiczenie.

10. Stworzenie mapy procesów oraz księgi procesów – ćwiczenie.

11. Minimalna akceptowalna konfiguracja (MAK) dla procesu– ćwiczenie.

12. Ocena skutków finansowych i niefinansowych dla procesów krytycznych – ćwiczenie.

13. Wyznaczenie wskaźników RTO (Recovery Time Objective) i RPO (Recovery Point Objective).

14. Samoocena ryzyka i przegląd procesów.

15. Omówienie zadań Koordynatora ciągłości działania, komórki ryzyka operacyjnego, IT.

16. Prezentacja wyników BIA dla Kierownictwa.

17. Zasady przeglądu i aktualizacji BIA.

Czas trwania

10:00 – 16:00 każdego dnia

Prelegenci

Cytat

Trener Akadamii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 - 15 kwietnia 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena
za osobę
990 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!