Szkolenie: ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-biznesowa---warsztat-wymagan-68464

Informacje o szkoleniu

 • ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ


  ID szkolenia: 68464
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Zarządzanie UE, projekty unijne
 • Adres szkolenia:

  Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22-23.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.30 /lunch/
  godz. 13.30 - 15.00 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Warsztat oparty jest o standard Business Analysis Body of Knowledge, który jest najbardziej kompletnym zbiorem wiedzy na temat profesji analizy biznesowej. Oparty o doświadczenai zebrane z całego świata, odzwierciedla aktualnie uznane i szeroko wykorzystywane praktyki analizy biznesowej. Można śmiało go potraktować jako odpowiednik PMBoK® Guide w zarządzaniu projektami.

Cele i korzyści
• Zdobycie umiejętności stosowania kluczowych technik oraz procesów w analizy biznesowej ze szczególnym uwzględnieniem wydobywania, modelowania oraz mapowania wymagań
• Usystematyzowanie wiedzy i zrozumienie zakresu wymagań
• Poznanie wiodącego standardu w omawianym obszarze
• Umożliwienia usprawnienia prac w obszarze analizy biznesowej

Szkolenie skierowane jest do:

• Analitycy biznesowi
• Kierownicy projektów
• Menedżerowie średniego szczebla

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Podstawy analizy biznesowej
a. Standardy
b. Definicje
c. Obszary i role
2. Powiązanie obszarów analizy biznesowej
a. Planowanie i zarządzanie analizą biznesową
b. Wydobywanie wymagań
c. Zarządzanie i komunikowanie wymagań
d. Analiza organizacji
e. Analiza wymagań
f. Ocena i weryfikacja rozwiazania
3. Techniki stosowane w analizie biznesowej
4. Kluczowe kompetencje w analizie biznesowej
5. Planowanie podejścia do analizy biznesowej
6. Przeprowadzenie analizy interesariuszy
7. Planowanie zadań i komunikacji w analizie biznesowej
8. Typy/rodzaje wymagań
a. Podział wymagań
i. Biznesowe
ii. Interesariuszy
iii. Rozwiązania
1. Funkcjonalne
2. Pozafunkcjonalne
iv. Przejścia
b. Cechy wymagań

9. Analiza organizacji
a. Definicja potrzeb oraz celów
b. Analiza luki
c. Definicja zakresu rozwiązania
d. Definicja uzasadnienia

10. Przygotowanie do wydobywania wymagań
11. Wydobywanie wymagań
a. Przebieg
b. Narzędzia i techniki
12. Dokumentowanie wymagań
13. Nadawanie priorytetów wymaganiom
14. Organizacja wymagań
15. Doprecyzowanie i modelowanie wymagań
16. Definiowanie ograniczeń oraz założeń
17. Weryfikacja i walidacja wymagań
18. Potwierdzanie i zatwierdzanie wymagań
19. Przypisanie wymagań
20. Ocenianie rozwiązania
21. Ocena gotowości organizacji
22. Definiowanie wymagań przejścia
23. Weryfikacja rozwiązania
24. Paczki wymagań i ponowne użycie
25. Komunikacja w analizie
26. Ocena efektywności przeprowadzanej analizy biznesowej oraz rozwiązania
27. Narzędzia wspierające

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Informacje o prelegentach:

Adam Chmielewski
certyfikowany trener zarządzania projektami, posiada certyfikaty PRINCE2®, Practitioner, PMP©, ITIL® V3, od 2004 roku stały trener Orylion, konsultant projektów biznesowych. Realizując szkolenia ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy (kompetencji) koniecznych do efektywnego realizowania projektów zarówno w roli kierownika jak i członka zespołu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800zl - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Wydarzenie: ANALIZA BIZNESOWA - WARSZTAT WYMAGAŃ