Analiza drzewa błędów - Fault Tree Analysis - FTA

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne w temacie analizy błędów. Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie umiejętności wykonywania analizy FTA (Fault Tree Analysis) w wersji jakościowej i podstawowej ilościowej, w odniesieniu do problemów konstrukcyjnych lub procesowych, wg zainteresowań Uczestników,
 • zdobycie wiedzy pozwalającej na określenie zakresu zastosowania metody w firmie oraz wybór metodyki pracy – na bazie Drzewa Błędów (Fault Tree) lub Drzewa Funkcji (Function Tree), w ujęciu systemowym lub „spontanicznym”,
 • uświadomienie możliwości metody w zapobiegawczym i diagnostycznym podejściu do analizy przyczyn problemów,
 • pokazanie różnić w porównaniu z metodyką FMEA.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uczy się:

 • Wykonywać jakościową i ilościową analizę przyczyn poważnych dysfunkcji wyrobu/systemu, szczególnie w przypadku złożonych zależności funkcjonalnych jego elementów składowych (podsystemów, części).
 • Opisywać przyczyny (także złożone zależności przyczynowo-skutkowe) za pomocą Drzewa Błędów (Fault Tree), do poziomu przyczyn źródłowych, zarówno w podejściu systemowym jak i „spontanicznym” (nWhy).
 • Opisywać funkcje (także złożone zależności funkcyjne elementów systemu) za pomocą Drzewa Funkcji (Function Tree).
 • Używać operatorów FTA.
 • Używać schematycznego przedstawiania zależności funkcjonalnych (struktury funkcjonalnej systemu) za pomocą diagramów (przepływu funkcji).
 • Opracowywać Drzewo Błędów na podstawie Drzewa Funkcji i odwrotnie.
 • Określać równaniami logicznymi i algebraicznymi zależność prawdopodobieństwa wady od prawdopodobieństw przyczyn oraz prawdopodobieństwo realizacji funkcji wyższego rzędu (poziomu systemu) na podstawie funkcji niższego rzędu (elementów systemu na niższych poziomach).
 • Szacować niezawodność prostych systemów na podstawie Drzewa Funkcji lub Drzewa Błędów.

Uczestnik dowiaduje się:

 • Gdzie metoda znajduje zastosowanie, jakie są jej cele i możliwości w wersji jakościowej i ilościowej.
 • Jakie założenia trzeba poczynić przed przystąpieniem do analizy.
 • Dlaczego prawa De Morgana rządzą większością zależności przyczynowo-skutkowych w jakości.
 • Czym różnią się od siebie metody FTA i FMEA i jak mogą współpracować.
 • Jakie są możliwe podejścia do analizy FTA – czym się różnią podejścia systemowe i „spontanicznie”, podejście negatywne (Fault Tree) oraz pozytywne (Function Tree).
 • Czym różni się struktura fizyczna systemu od struktury funkcjonalnej systemu (szeregowa, równoległa, itd.).
 • W jakim celu i w jaki sposób opisywać przepływ funkcji w systemie.
 • Jakie metoda FTA posiada ograniczenia i jakie zasoby/dane warto zapewnić.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Konstruktorzy, projektanci.
 • Pracownicy działów jakości, liderzy i członkowie zespołów projektowych/problemowych.
 • Inżynierowie uczestniczący w rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych/procesowych.
 • Pracownicy działów badań i rozwoju.

Program szkolenia

1. FTA – cele, pochodzenie, terminologia, podstawowa procedura.
2. Symbole i operatory FTA (and, or i in.).
3. Powtórka z logiki – podstawy algebry Boole’a:

 • koniunkcja, alternatywa, zaprzeczenie,
 • prawa łączności i rozdzielności, prawa de Morgana.

4. Wybrane elementy analizy funkcjonalnej i analizy niezawodności systemu:

 • struktura fizyczna a struktura funkcjonalna systemu (diagramy przepływu funkcji),
 • struktura szeregowa, równoległa, mieszana, mostowa,
 • równania logiczne opisujące niezawodność systemów o różnych strukturach funkcjonalnych.

5. Typy i procedury wykonywania FTA:

 • Drzewo Błędów (Fault Tree),
 • Drzewo Funkcji (Function Tree),
 • analiza jakościowa,
 • analiza ilościowa,
 • identyfikacja przyczyn (nWhy) - podejście systemowe a „spontaniczne”,
 • powiązanie FTA ze strukturą funkcjonalną systemu.

6. Szacowanie prawdopodobieństwa wady/awarii systemu na podstawie Drzewa Błędów.
7. Szacowanie prawdopodobieństwa pracy bezawaryjnej systemu na podstawie Drzewa Funkcji.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 25-26 październik 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 400
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 300
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!