Szkolenie: ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-ekonomiczna-projektow-inwestycyjnych-48607-id71

Informacje o szkoleniu

 • ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH


  ID szkolenia: 48607
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Hotel Wersal ***
  Tetmajera
  34-500 Zakopane
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25-27.02.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni (20 godzin)

  Promocja cenowa! (*)
  5 % rabat przy zgłoszeniu 1 osoby (1796,00 zł netto + VAT)
  7 % rabat przy zgłoszeniu 2 osób (1758,00 zł netto + VAT)
  Promocja obowiązuje przy zgłoszeniu do 25.01.2013 r.
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest praktyczna prezentacja procedur oceny projektów inwestycyjnych, w tym min:
zrozumienie zagadnień związanych z rachunkiem pieniądza w czasie,
wypracowanie wśród uczestników umiejętności w zakresie podstaw wyboru alternatywnych możliwości zagospodarowania posiadanych funduszy przez firmę,
wyboru pomiędzy alternatywnymi źródłami finansowania przedsięwzięć rozwojowych
pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi i technik oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.
Szkolenie realizowane jest w formule warsztatów, z udziałem ćwiczeń komputerowych. Podczas zajęć uczestnicy mają za zadanie opracować w całości analizę projektu inwestycyjnego. Przykłady są oparte na realnych projektach i tak opracowane, aby zawierały maksymalnie dużo zagadnień związanych z oceną projektów zarówno pod kątem instytucji finansowych, jak i funduszy UE.
Z uwagi na planowane ćwiczenia prosimy razem ze zgłoszeniem udziału o informację, czy będą Państwo mogli przywieźć na szkolenie laptop .
Po szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skutecznie utrwalać zdobyta wiedzę poprzez samodzielne symulacje na komputerze.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do
kadry zarządzającej,
kierowników projektów,
członków zespołów projektowych,
pracowników działów analiz ekonomiczno-finansowych.

Program szkolenia:

1. Wartość pieniądza w czasie - omówienie podstawowych kategorii związanych z rachunkiem pieniądza w czasie

2. Koszt kapitału - określenie metod wyliczenia kosztu poszczególnych składników kapitałowych bilansu oraz wyliczenia średniego ważonego kosztu kapitału

3. Ocena inwestycji metodami statycznymi

4. Metody dyskontowe oceny inwestycji: metoda wartości bieżącej netto (NPV) i wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

5. Wartość rezydualna

6. Ocena ekonomiczna projektu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej:
Określenie założeń dla analizy ekonomicznej (kosztów i korzyści)
Korekty (dotyczące efektów fiskalnych, efektów zewnętrznych, przekształcenia z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe)
Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)
Ustalenie wartości dofinansowania projektu („luka finansowa", „kwota decyzji", maksymalna dotacja UE)

7. Sposoby postępowania przy budowaniu modeli (komputerowych) do oceny projektów inwestycyjnych

8. Analiza wrażliwości i inne techniki oceny ryzyka

9. Wymagana stopa zwrotu a koszty kapitałów

Informacje o prelegentach:

Finansista, konsultant finansowy wielu przedsiębiorstw, autor licznych prognoz i projekcji finansowych. Autor publikacji, książek i wielu kompletów materiałów szkoleniowych z zakresu finansów. Doświadczony wykładowca, od wielu lat prowadzący szkolenia dla pracowników firm różnej wielkości.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1890 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie w pokojach 2-os. do pok. 1-os. dopłata 300 zł + VAT (ograniczona ilość) pełne wyżywienie materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną w karczmie góralskiej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem.

Wydarzenie: ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH