Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-ekonomiczna-projektow-inwestycyjnych-60009-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej, kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz pracowników działów analiz ekonomiczno-finansowych.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Wartość pieniądza w czasie – omówienie podstawowych kategorii związanych z rachunkiem pieniądza w czasie
2. Koszt kapitału – określenie metod wyliczenia kosztu poszczególnych składników kapitałowych bilansu oraz wyliczenia średniego ważonego kosztu kapitału
3. Ocena inwestycji metodami statycznymi
4. Metody dyskontowe oceny inwestycji: metoda wartości bieżącej netto (NPV) i wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
5. Wartość rezydualna
6. Ocena ekonomiczna projektu zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej:
a. Określenie założeń dla analizy ekonomicznej (kosztów i korzyści)
b. Korekty (dotyczące efektów fiskalnych, efektów zewnętrznych, przekształcenia z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe)
c. Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu (ENPV, ERR B/C)
d. Ustalenie wartości dofinansowania projektu („luka finansowa”, „kwota decyzji”, maksymalna dotacja UE)
7. Sposoby postępowania przy budowaniu modeli komputerowych do oceny projektów inwestycyjnych
8. Analiza wrażliwości i inne techniki oceny ryzyka
9. Wymagana stopa zwrotu a koszty kapitałów

Informacje o prelegentach:

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z powyższej tematyki, wysoko oceniany przez słuchaczy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2100 pln netto

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH