ANALIZA FINANSOWA I OCENA KONDYCJI PRZEDSIĘBIORSTWA. TRUDNE DECYZJE INWESTYCYJNE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom:
 poznać i zrozumieć wyzwania stawiane zamówieniom publicznym przez coraz bardziej skomplikowane projekty inwestycyjne,
 poznać główne błędy i nieprawidłowości popełniane w trakcie przygotowywania i realizacji postępowań przetargowych,
 poznać sprawdzone sposoby ustrzeżenia się przed popełnieniem ww. błędów i nieprawidłowości
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest głównie do właścicieli przedsiębiorstw, a także osób zarządzających ww. przedsiębiorstwami, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie finansów przedsiębiorstw.
Ponadto, udział w szkoleniu będzie również cenny dla kadry kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, głównie pracowników działów: marketingu i sprzedaży, personalnego, produkcji, logistyki itp.
W szkoleniu mogą również wziąć udział wszystkie osoby, które chciałby przekwalifikować się lub też planują w najbliższym czasie otworzyć własną działalność gospodarczą.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do oceny kondycji przedsiębiorstwa

 główne cele i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw
 podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania finansami
 najważniejsze instrumenty i cele zarządzania finansami
 zewnętrzne uwarunkowania podejmowania decyzji finansowych
 sposoby mierzenia stopnia realizacji celów finansowych
 pierwsze syndromy kłopotów przedsiębiorstwa

2. Analiza sprawozdania finansowego podstawą oceny kondycji przedsiębiorstwa

 rola i cele sprawozdania finansowego
 analiza:
- bilansu
- rachunku zysków i strat
- przepływów finansowych
- informacji dodatkowej
 wpływ operacji gospodarczych na zawartość sprawozdania finansowego

Zadanie praktyczne: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wyników analizy sprawozdania finansowego.

3. Ocena kondycji przedsiębiorstwa na podstawie wskaźników finansowych

 znaczenie analizy finansowej
 omówienie i dobór właściwych wskaźników finansowych
 obliczanie wskaźników finansowych
 interpretacja wskaźników finansowych
 podejmowanie decyzji finansowych w oparciu o wskaźniki finansowe

Zadanie praktyczne: Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie wartości wybranych wskaźników finansowych.

4. Kondycja przedsiębiorstwa a zdolności inwestycyjne

 podział inwestycji przedsiębiorstwa
 kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych
 oszacowanie całkowitych nakładów inwestycyjnych
 określenie źródeł finansowania nakładów inwestycyjnych
 projekt inwestycyjny a strategia przedsiębiorstwa
 zasady opracowywania biznesplanów

Zadanie praktyczne: Analiza i omówienie przykładowych projektów inwestycyjnych zakończonych sukcesem i porażką.

5. Rola dotacji Unii Europejskiej w procesie inwestycyjnym

 podstawowe zasady korzystania z dotacji Unii Europejskiej
 korzyści z współfinansowania inwestycji środkami Unii Europejskiej
 opracowanie koncepcji projektu inwestycyjnego
 prawidłowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 realizacja projektu inwestycyjnego
 rozliczenie projektu inwestycyjnego

Zadanie praktyczne: Analiza i ocena przykładowych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem dotacji Unii Europejskiej.

Czas trwania

14 godzin

Prelegenci

Ekspert w dziedzinie finansów, od ponad 10 lat przeprowadza szkolenia i doradza z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także doradztwa strategicznego.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Wydziału Zarządzania i Marketingu, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ponadto, posiada dyplom studiów EAUM – MBA, który uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation.
Od blisko 5 lat koordynuje w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizację dużych projektów finansowanych z Programów Operacyjnych. Podczas pracy w PARP zainicjował i zrealizował cykl szkoleń dla z zakresu prawidłowego przygotowywania: - Wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego (Załącznik XXI), - Wniosków o płatność wraz z załącznikami, - promocji projektów, - szkoleń dla osób „wykluczonych cyfrowo”.
Ponadto, dokonał oceny merytorycznej blisko 150 wniosków o dofinansowanie.
Podczas dotychczasowej ponad 10 –letniej kariery zawodowej przeprowadził ponad 200 szkoleń, a także projektów doradczych z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, a także doradztwa strategicznego.

Posiada ogromne doświadczenie - podczas pracy w firmach doradczych na stanowiskach kierowniczych dokonywał doboru najkorzystniejszych form finansowania dużych projektów informatycznych, telekomunikacyjnych, budowlanych realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy oraz samorządy, dokonywał oceny rentowności ww. projektów inwestycyjnych, a także koordynował pracę podległych pracowników w tym zakresie, dokonywał analiz możliwości dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej, doradzał w zakresie konstruowania innowacyjnych projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, doradzał w zakresie pozyskiwania optymalnego finansowania dla projektów z zakresu rozwoju zasobów ludzkich,

Swoje szkolenia realizuje według własnych sprawdzonych metod wypracowanych w trakcie wieloletniej pracy. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu nabytemu zarówno w sektorze przedsiębiorstw prywatnych i państwowych jak również administracji publicznej, z powodzeniem stosuje w swoich szkoleniach liczne praktyczne przykłady, z którymi bezpośrednio się zetknął. Ponadto, w połączeniu z dużą interaktywnością każdego ze szkoleń, z sukcesem udaje mu się przekazać uczestnikom szkoleń, często trudną do zrozumienia i przyswojenia teorię finansów, w bardzo przystępny i zrozumiały dla nich sposób.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Hotel Gromada ,,Dom Chłopa" ***

00-030 Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 2

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto + 23% VAT
990
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, serwis kawowy, lunch
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

* Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej .
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
*Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
*W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!