Szkolenie

ANALIZA FINANSOWA ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH

O szkoleniu

Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego i projektu inwestycyjnego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach i projektach.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw, controllerów, analityków i pracowników działów controllingu, księgowości i windykacji oraz specjalistów działów logistyki, sprzedaży i produkcji, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje finansowe.

Program szkolenia

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU
BILANS
a. Aktywa i pasywa- charakterystyka
b. Wpływ działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na jego bilans
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
a. Koszty, przychody, straty i zyski nadzwyczajne
b. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat
c. Poziomy wyniku finansowego
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
a. Metoda kasowa i metoda memoriałowa w rachunkowości
b. Przepływy z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej
INFORMACJA DODATKOWA
a. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
b. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
c. Sprawozdanie z działalności
d. Opinia i raport biegłego rewidenta
e. Pojemność analityczna informacji dodatkowej

ANALIZA WSKAŹNIKOWA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – STUDIUM PRZYPADKU
OMÓWIENIE KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH
a. Wskaźniki struktury i dynamiki
b. Wskaźniki płynności
c. Wskaźniki zadłużenia
d. Wskaźniki sprawności
e. Wskaźniki rentowności
METODY DYSKRYMINACYJNE W OCENIE STANDINGU PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGIA BUDOWY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – STUDIUM PRZYPADKU
ZASADY KONSTRUKCJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
a. Nakłady inwestycyjne
b. Założenia (koszty, przychody, kredyty, stopa inflacji, wskaźniki wzrostu cen, inne)
c. Kapitał obrotowy netto (KON)
d. Tarcza podatkowa
e. Symulacja sprawozdań finansowych
f. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej
g. Stopa dyskontowa (koszt kapitału obcego i własnego, WACC, premia za ryzyko)
h. Wartość rezydualna
i. Wartość bieżąca inwestycji
ANALIZA SCENARIUSZY ROZWOJU WYDARZEŃ (ANALIZA WRAŻLIWOŚCI)

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI – STUDIUM PRZYPADKU
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
a. Zmiana wartości pieniądza w czasie
b. Wartość zaktualizowana netto (NPV)
c. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
d. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
e. Wskaźniki zyskowności inwestycji (PI)
f. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (Payback Period)
OCENA METOD OKREŚLANIA WARTOŚCI PROJEKTÓW

Czas trwania

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Prelegenci

Cytat
doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 19 października 2016
hotel 3*

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2016
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 11 - 13 lutego 2015
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 14 - 16 maja 2014
hotel 3*

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 18 - 20 listopada 2013
hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 maja - 18 lipca 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 grudnia 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 26 września 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
hotel 3*

00-000 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
hotel o wysokim standardzie

Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
Hotel **** Belvedere

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 maja 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 maja 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 lutego 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 lutego 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 12 - 14 grudnia 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 16 - 18 maja 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 lutego 2011
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 6 - 8 grudnia 2010
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 6 - 8 grudnia 2010
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 6 - 8 grudnia 2010
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 6 - 8 grudnia 2010
hotel Antałówka

Zakopane

Ul. Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 6 - 8 grudnia 2010
hotel o wysokim standardzie

Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 września 2010
hotel o wysokim standardzie

Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 19 maja 2010
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 19 maja 2010
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 19 maja 2010
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 17 - 19 maja 2010
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

.

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Białowieża 11 - 13 lutego 2010
hotel o wysokim standardzie

17-230 Białowieża

.

woj. podlaskie

Gdzie i kiedy

Białowieża 11 - 13 lutego 2010
hotel o wysokim standardzie

Białowieża

centrum

woj. podlaskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 7 - 9 grudnia 2009
hotel o wysokim standardzie

Zakopane

Centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 września 2009
Hotel o wysokim standardzie

Zakopane

.

woj. małopolskie

Zapisz się

Cena 1
pln netto
1850 PLN
Cena zawiera:
  • – zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!