Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-finansowa-oraz-ocena-efektywnosci-ekonomicznej-przedsiewziec-inwestycyjnych-67411-id512

Informacje o szkoleniu

 • ANALIZA FINANSOWA ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH


  ID szkolenia: 67411
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki Kadry, Human Resources Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  hotel 3*
  centrum
  34-500 Zakopane
  Godziny zajęć (czas trwania):
  przesłanie podpisanej karty zgłoszenia
 • Organizator szkolenia:

  EDU-SKILLS SZKOLENIA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce elementami sprawozdania finansowego i projektu inwestycyjnego, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych sprawozdaniach i projektach.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do menedżerów wyższego i średniego szczebla kierowniczego przedsiębiorstw, controllerów, analityków i pracowników działów controllingu, księgowości i windykacji oraz specjalistów działów logistyki, sprzedaży i produkcji, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje finansowe.

Program szkolenia:

ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU
BILANS
a. Aktywa i pasywa- charakterystyka
b. Wpływ działalności gospodarczej przedsiębiorstwa na jego bilans
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
a. Koszty, przychody, straty i zyski nadzwyczajne
b. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat
c. Poziomy wyniku finansowego
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
a. Metoda kasowa i metoda memoriałowa w rachunkowości
b. Przepływy z działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej
INFORMACJA DODATKOWA
a. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
b. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
c. Sprawozdanie z działalności
d. Opinia i raport biegłego rewidenta
e. Pojemność analityczna informacji dodatkowej

ANALIZA WSKAŹNIKOWA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – STUDIUM PRZYPADKU
OMÓWIENIE KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH
a. Wskaźniki struktury i dynamiki
b. Wskaźniki płynności
c. Wskaźniki zadłużenia
d. Wskaźniki sprawności
e. Wskaźniki rentowności
METODY DYSKRYMINACYJNE W OCENIE STANDINGU PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGIA BUDOWY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – STUDIUM PRZYPADKU
ZASADY KONSTRUKCJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO
a. Nakłady inwestycyjne
b. Założenia (koszty, przychody, kredyty, stopa inflacji, wskaźniki wzrostu cen, inne)
c. Kapitał obrotowy netto (KON)
d. Tarcza podatkowa
e. Symulacja sprawozdań finansowych
f. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej
g. Stopa dyskontowa (koszt kapitału obcego i własnego, WACC, premia za ryzyko)
h. Wartość rezydualna
i. Wartość bieżąca inwestycji
ANALIZA SCENARIUSZY ROZWOJU WYDARZEŃ (ANALIZA WRAŻLIWOŚCI)

OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI – STUDIUM PRZYPADKU
MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH
a. Zmiana wartości pieniądza w czasie
b. Wartość zaktualizowana netto (NPV)
c. Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)
d. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)
e. Wskaźniki zyskowności inwestycji (PI)
f. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych (Payback Period)
OCENA METOD OKREŚLANIA WARTOŚCI PROJEKTÓW

Informacje o prelegentach:

doświadczony trener, cieszący się dużym uznaniem wśród uczestników

Wydarzenia towarzyszące:

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1850 pln netto

Cena zawiera:

– zakwaterowanie w pokoju 2 osobowym o wysokim standardzie – pełne wyżywienie – od kolacji w dniu poprzedzającym szkolenie do obiadu ostatniego dnia szkolenia – udział w zajęciach – zestaw materiałów szkoleniowych – przerwy kawowe – udział w imprezach regionalnych – imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia Rezerwacja pokoju 1osobowego za dodatkową opłatą 130 zł/doba+VAT Pobyt osoby towarzyszącej jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Istnieje możliwość udziału w szkoleniu w opcji bez zakwaterowania i wyżywienia. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z biurem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: ANALIZA FINANSOWA ORAZ OCENA EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH