ANALIZA FINANSOWA W EXCELU - WARSZTATY PRAKTYCZNE Szkolenie potwierdzone!!! Cena promocyjna 1700 PLN+VAT do 16.09.!

O szkoleniu

Cel szkolenia: poznanie praktycznych narzędzi informatycznych w oparciu o arkusz kalkulacyjny, stosowanych w zakresie analiz ekonomicznych i finansowych, zarządzania finansami przedsiębiorstwa, planowania, budżetowania kapitałowego, raportowania oraz realizacji innych zadań stawianych przed obszarem finansów
Kto powinien wziąć udział?
Grupa docelowa: dyrektorzy finansowi, pracownicy działów finansowych i finansowo-księgowych, controllerzy, kadra kierownicza,.

Forma szkolenia: warsztaty komputerowe wspomagane prezentacją multimedialną (warsztaty odbywają się w formule pracy indywidualnej uczestników szkolenia na przykładach przygotowanych przez Trenera w oparciu o arkusz kalkulacyjny MS Excel wersji 2007 lub wyższej)

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do szkolenia

· Rola, znaczenie i zakres zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

· Wprowadzenie do obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel

· Funkcjonalność arkusza kalkulacyjnego stosowana w obszarze finansów

· Przegląd zagadnień poruszanych na szkoleniu2. Analiza finansowa w arkuszu kalkulacyjnym

· Rola i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

· Dane źródłowe wykorzystane w analizie finansowej

· Sprawne wprowadzanie i import danych finansowych do arkusza z różnych źródeł

· Konsolidacja danych finansowych pochodzących z różnych źródeł

· Skuteczne sortowanie, filtrowanie i wyszukiwanie danych finansowych

· Tworzenie wydajnych formuł obliczeniowych na potrzeby analizy wskaźnikowej (w tym formuły tablicowe ułatwiające prowadzenie złożonych obliczeń)

· Wielokryterialna analiza danych finansowych z wykorzystaniem tabel przestawnych na potrzeby raportowania

· Budowa interaktywnego arkusza monitorowania wskaźników finansowych rentowności i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym pogłębiona analiza struktury rentowności wg modelu Du Ponta

· Tworzenie interaktywnych narzędzi prezentacji wyników analizy finansowej

· Tworzenie własnych funkcji finansowych przy pomocy VBA (prosty sposób rozbudowy biblioteki funkcji arkuszowych)

· Automatyzacja procesu tworzenia sprawozdań i raportów zarządczych na podstawie danych z bazy finansowo-księgowej przedsiębiorstwa3. Wykorzystanie narzędzi arkusza kalkulacyjnego w podejmowaniu decyzji finansowych

· Tworzenie arkuszy planowania i kontroli przepływów pieniężnych pod kątem analizy płynności finansowej i zarządzania kapitałem obrotowym

· Krótkoterminowe rachunki decyzyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - analiza progu rentowności jedno i wielo asortymentowego połączone z narzędziami analizy wrażliwości i symulacji.

· Analiza opłacalności długoterminowych decyzji gospodarczych z wykorzystaniem funkcji i narzędzi arkuszowych (metody PP, DPP, NPV, IRR, inne)

· Zastosowanie narzędzi szukaj wyniku i solver w optymalizacji decyzji inwestycyjnych

· Wariantowe planowanie i analiza wrażliwości projektu inwestycyjnego z zastosowaniem narzędzia scenariuszy

Szacowanie wartości podmiotu gospodarczego metodą zdyskontowanych strumieniu pieniężnych

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

doświadczony trener, entuzjasta zastosowań MS Excela w zarządzaniu przedsiębiorstwem, autor wielu publikacji z tematyki MS Excel i controllingu, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości i Controllingu Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 860
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej kary zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!