Analiza finansowa – warszaty case study

O szkoleniu

CELEM SZKOLENIA JEST ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z PROBLEMATYKĄ ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Szkolenie obejmuje krótkie zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej w przedsiębiorstwie, oraz z ich zastosowaniem zgodnym z filozofią kontrolingu „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”.

Uczestnicy szkolenia w trakcie rozwiązywania kolejnych studiów przypadku będą nabierać umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia, rozpatrywania zjawiska we wzajemnych powiązaniach i uwarunkowaniach.

CELEM KAŻDEGO CASE’U JEST PRECYZYJNE OKREŚLENIE SILNYCH I SŁABYCH STRON PRZEDSIĘBIORSTWA I MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH W WYBRANYM OBSZARZE FUNKCJONOWANIA PODMIOTU.

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak analizować i prezentować wyniki analiz w formie wypowiedzi lub w formie raportów.
Kto powinien wziąć udział?
Adresatami szkolenia są właściciele firm, członkowie zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji oraz efektywnym zarządzaniu kapitałem, menedżerowie zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes, osoby bez formalnego wykształcenia finansowego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie), a także księgowi i finansiści chcący wzmocnić swoje kompetencje analityczne.

Program szkolenia

1. OPIS NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ

Podstawowe dane finansowe
Główne wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
Benchmarki
Analiza odchyleń
2. SPRZEDAŻ I JEJ RENTOWNOŚĆ

Case study 1
3. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I JEJ ŹRÓDŁA

Case study 2
4. SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA

Case study 3
5. POZIOM DŁUGU I WYPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Case study 4
6. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Case study 5
7. PREZENTACJA WYNIKÓW ANALIZY:

w formie raportu
w postaci prezentacji

Czas trwania

10:00 - 17:00

Prelegenci

Dr Andrzej Niemiec
Pracownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik, absolwent i przyjaciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie.

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA STUDIACH MBA I PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU CONTROLLINGU, ANALIZY FINANSOWEJ I WYKORZYSTANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Wybrane publikacje:

Sprawozdania finansowe i ich analiza SKwP, Warszawa 2015 (wsp. autor W. Gos, M. Janowicz, P. Mućko, W. Skoczylas, P. Waśniewski),
Analiza wskaźnikowa przy controllingu finansowym, Rachunkowość 2013, nr 2, s. 20-34,
Sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego, Zamknięcie roku 2013, Warszawa: Rachunkowość Sp. z o.o., 2013, s. 364-373 (wsp. autor Skoczylas Wanda, Soboń Magdalena),
Struktura i treść sprawozdania finansowego, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa [Red. Wanda Skoczylas], SKwP, Warszawa 2009, s. 39-66.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa, Hotel IBIS Centrum

Warszawa

Centrum Miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zł netto
690
Cena zawiera:
  • udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Przesłanie formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/wp-content/themes/abc/generate_form.php?post_id=1169)
www.akademiacontrollingu.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!