Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/analiza-finansowa-warszaty-case-study-65266-id176

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELEM SZKOLENIA JEST ZAPOZNANIE UCZESTNIKÓW Z PROBLEMATYKĄ ANALIZY FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Szkolenie obejmuje krótkie zapoznanie uczestników z narzędziami analizy finansowej w przedsiębiorstwie, oraz z ich zastosowaniem zgodnym z filozofią kontrolingu „oblicz – zaobserwuj odchylenie – podejmij działania usprawniające”.

Uczestnicy szkolenia w trakcie rozwiązywania kolejnych studiów przypadku będą nabierać umiejętności zbierania, uporządkowania i przetwarzania danych dotyczących poszczególnych obszarów działalności przedsiębiorstwa i jego otoczenia, rozpatrywania zjawiska we wzajemnych powiązaniach i uwarunkowaniach.

CELEM KAŻDEGO CASE’U JEST PRECYZYJNE OKREŚLENIE SILNYCH I SŁABYCH STRON PRZEDSIĘBIORSTWA I MOŻLIWYCH DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH W WYBRANYM OBSZARZE FUNKCJONOWANIA PODMIOTU.

Uczestnicy kursu dowiedzą się jak analizować i prezentować wyniki analiz w formie wypowiedzi lub w formie raportów.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresatami szkolenia są właściciele firm, członkowie zarządu, którzy poszukują nowych narzędzi pomocnych w podejmowaniu decyzji oraz efektywnym zarządzaniu kapitałem, menedżerowie zarządzających działami lub zespołami, którzy poszukują szerszego spojrzenia na biznes, osoby bez formalnego wykształcenia finansowego (m.in. specjaliści innych dziedzin, np. inżynierowie), a także księgowi i finansiści chcący wzmocnić swoje kompetencje analityczne.

Program szkolenia:

1. OPIS NARZĘDZI ANALIZY FINANSOWEJ

Podstawowe dane finansowe
Główne wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
Benchmarki
Analiza odchyleń
2. SPRZEDAŻ I JEJ RENTOWNOŚĆ

Case study 1
3. RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH I JEJ ŹRÓDŁA

Case study 2
4. SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA

Case study 3
5. POZIOM DŁUGU I WYPŁACALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

Case study 4
6. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

Case study 5
7. PREZENTACJA WYNIKÓW ANALIZY:

w formie raportu
w postaci prezentacji

Informacje o prelegentach:

Dr Andrzej Niemiec
Pracownik Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wieloletni pracownik, absolwent i przyjaciel Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sekretarz Komisji ds. Analizy Finansowej Rady Naukowej SKwP, Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddziału Wojewódzkiego w Szczecinie.

WYKŁADOWCA PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA STUDIACH MBA I PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU CONTROLLINGU, ANALIZY FINANSOWEJ I WYKORZYSTANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Wybrane publikacje:

Sprawozdania finansowe i ich analiza SKwP, Warszawa 2015 (wsp. autor W. Gos, M. Janowicz, P. Mućko, W. Skoczylas, P. Waśniewski),
Analiza wskaźnikowa przy controllingu finansowym, Rachunkowość 2013, nr 2, s. 20-34,
Sztuka dobrej prezentacji sprawozdania finansowego, Zamknięcie roku 2013, Warszawa: Rachunkowość Sp. z o.o., 2013, s. 364-373 (wsp. autor Skoczylas Wanda, Soboń Magdalena),
Struktura i treść sprawozdania finansowego, w: Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa [Red. Wanda Skoczylas], SKwP, Warszawa 2009, s. 39-66.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 690 zł netto

Cena zawiera:

udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/wp-content/themes/abc/generate_form.php?post_id=1169)
www.akademiacontrollingu.pl

Wydarzenie: Analiza finansowa – warszaty case study